แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

สถานะล่าสุด : มิถุนายน 2562
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)​
ผู้รับผิดชอบ : กองวางแผนวิสาหกิจ  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5730