แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร


สถานะล่าสุด : เมษายน 2562

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)​
ผู้รับผิดชอบ : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5730