แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

สถานะล่าสุด : มกราคม 2560

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)​
ผู้รับผิดชอบ : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5730