การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-590-9150

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทของสายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

สถานะล่าสุด : วันที่ 29 มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองระบบงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-590-9156