แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

💜PEA ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ PEA 💜 📍เมื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และ BAAC Mobile

💜PEA ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ PEA 💜 📍เมื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และ BAAC Mobile

💜PEA ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ PEA 💜 📍เมื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และ BAAC Mobile

0 793

PEA แนะนำขนาดมิเตอร์ ขนาดสายออกจากมิเตอร์ และเครื่องป้องกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

PEA แนะนำขนาดมิเตอร์ ขนาดสายออกจากมิเตอร์ และเครื่องป้องกัน  เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

PEA แนะนำขนาดมิเตอร์ ขนาดสายออกจากมิเตอร์ และเครื่องป้องกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

0 379

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

0 1242

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไฟตรง และมิเตอร์ไฟฟ้า โปรดแจ้ง PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไฟตรง และมิเตอร์ไฟฟ้า โปรดแจ้ง PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไฟตรง และมิเตอร์ไฟฟ้า โปรดแจ้ง PEA

0 166
12345678910Last