นโยบายองค์กร

แบนเนอร์

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9917

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงานผู้ว่าการ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงานผู้ว่าการ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงานผู้ว่าการ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :