แบนเนอร์

PEA จิตอาสา

จิตอาสา กฟภ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 จังหวัดสกลนคร Read more

จิตอาสา กฟภ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 จังหวัดสกลนคร

RSS
12345678910Last