แบนเนอร์

การให้บริการทดสอบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อออกหนังสือรับรอง

ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อออกหนังสือรับรอง


ประกาศการให้บริการทดสอบ และประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับหนังสือรับรอง

ประกาศการให้บริการทดสอบ ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับหนังสือรับรอง
ครั้งที่ 1/2565 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบ ฉบับเดือนกันยายน 2565
ครั้งที่ 2/2565 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบ ฉบับเดือนตุลาคม 2565
ครั้งที่ 1/2566 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบ ฉบับเดือนเมษายน 2566
ครั้งที่ 2/2566 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 1/2567  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองสนับสนุนและจัดการมิเตอร์