แบนเนอร์

กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ/ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับงาน กฟภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่
สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.
กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 02-590-5769
โทรสาร : 02-590-5814
อีเมล์ : tong.mutd@gmail.com
วันที่แก้ไขล่าสุด: 9/1/2561