แบนเนอร์

กองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ที่

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฝวน.) กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กวอ.)

โทรศัพท์ : 02-590-5577

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2566