ข้อมูลสำคัญการทดสอบอุปกรณ์

แบนเนอร์

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์โดยกองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
อัตราค่าบริการงานทดสอบอื่นๆ

อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มีนาคม 2567
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ข้อมูลโดย กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (กทฟ.)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : โทรศัพท์ : 6156