แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ และรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ติดเครน จำนวน 2 รายการ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ และรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ติดเครน จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ และรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ติดเครน จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 180 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 180 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.อ.จุน จ. พะเยา ขายมิเตอร์ จำนวน 681 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.อ.จุน จ. พะเยา ขายมิเตอร์ จำนวน 681 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร เรื่องการขายเครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร เรื่องการขายเครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง เลขที่ ต.3-109/2564 เรื่อง ขายรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง เลขที่ ต.3-109/2564 เรื่อง ขายรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุไหงโก-ลก เลขที่ ต.3-108/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุไหงโก-ลก เลขที่ ต.3-108/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังลา เลขที่ ต.3-107/2564 เรื่อง ขายซีที วีทีชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังลา เลขที่ ต.3-107/2564 เรื่อง ขายซีที วีทีชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เรื่อง การขายทรัพย์สินและพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดจากการใช้งาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เรื่อง การขายทรัพย์สินและพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดจากการใช้งาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ

12345678910Last