แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ประกาศ เรื่อง ขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ประกาศ เรื่อง ขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.บางเลน

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.บางเลน

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 612 เครื่อง กฟส.อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 612 เครื่อง กฟส.อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การขายสินทรัพย์และพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขายสินทรัพย์และพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last