แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุประเภท เศษสายไฟชำรุด จำนวน 35 รายการ เลขที่ กจล.(ต)(ทต.) 5/2567

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุประเภท เศษสายไฟชำรุด จำนวน 35 รายการ เลขที่ กจล.(ต)(ทต.) 5/2567

N3:31/67-ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภท มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

N3:31/67-ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภท มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

N3:30/67-ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอินทร์บุรี เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภท มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

N3:30/67-ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอินทร์บุรี เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภท มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ประจำโรงซ่อม จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ประจำโรงซ่อม จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last