แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศกองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏฺิบัติการและบำรุงรักษา กฟน.1 ประกาศขายครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ประกาศกองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏฺิบัติการและบำรุงรักษา กฟน.1 ประกาศขายครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที วีที เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟภ.อ้อมน้อย

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที วีที เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟภ.อ้อมน้อย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 289 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 289 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ นิสสัน สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ นิสสัน สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขายรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กองบริการลูกค้า ขายครุภัณฑ์เครื่องเพอร์ซัลนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จไนวน 14 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กองบริการลูกค้า ขายครุภัณฑ์เครื่องเพอร์ซัลนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จไนวน 14 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-011/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ขำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-011/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ขำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 12 รายการ 445 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 12 รายการ 445 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last