แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขาย Recloser และอุปกรณ์ประกอบชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขาย Recloser และอุปกรณ์ประกอบชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เรื่อง การขายสินทรัพย์และพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เรื่อง การขายสินทรัพย์และพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เลขที่ ต.3–(ทต)6/2566 เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เลขที่ ต.3–(ทต)6/2566 เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแหลมสิงห์ เรื่องยกเลิกประกาศการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 131 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแหลมสิงห์ เรื่องยกเลิกประกาศการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 131 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 3 รายการ 446 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 3 รายการ 446 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ปักธงชัย เรื่อง การขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ปักธงชัย เรื่อง การขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา โชคชัย เรื่อง การขายซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา โชคชัย เรื่อง การขายซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา เรื่อง การขายเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำโรงซ่อมโรงรถ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา เรื่อง การขายเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำโรงซ่อมโรงรถ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last