แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุด(รถบรรทุก 2 ตัน โตโยต้า สีส้ม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุด(รถบรรทุก 2 ตัน โตโยต้า สีส้ม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นครปฐม

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นครปฐม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ขายรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ HINO ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ขายรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ HINO ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภองาว จ.ลำปาง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภองาว จ.ลำปาง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 435 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 435 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 435 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจุน จ. พะเยา ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 864 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจุน จ. พะเยา ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 864 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last