แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ขายเครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ขายเครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ขายรถยนต์ กม-5655 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ขายรถยนต์ กม-5655 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 9 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 9 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดรวมขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดรวมขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดรวมขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราฎร์ธานี เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราฎร์ธานี เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภท มิเตอร์และ ซีที., วีที ชำรุดขนาดต่างๆจำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ

ประกาศขายพัสดุประเภท มิเตอร์และ ซีที., วีที ชำรุดขนาดต่างๆจำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที วีที ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.พุทธมณฑล

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที วีที ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.พุทธมณฑล

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกการขายทอดตลาดตามประกาศเลขที่ ต.2 บห. 212/64

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกการขายทอดตลาดตามประกาศเลขที่ ต.2 บห. 212/64

ประกาศขายพัสดุประเภท มิเตอร์และ ซีที., วีที ชำรุดขนาดต่างๆจำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน

ประกาศขายพัสดุประเภท มิเตอร์และ ซีที., วีที ชำรุดขนาดต่างๆจำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน

12345678910Last