แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที., วีที. ชำรุด ขนาดต่างๆ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที., วีที. ชำรุด ขนาดต่างๆ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที., วีที. ชำรุด ขนาดต่างๆ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขาย ซีที. วีที. จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 822 เครื่อง กฟจ.อุตรดิตถ์

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 822 เครื่อง กฟจ.อุตรดิตถ์

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 767 เครื่อง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 767 เครื่อง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์และซีทีวีทีชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์และซีทีวีทีชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่นภูมิภาคอำเภอปากพนัง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 840 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่นภูมิภาคอำเภอปากพนัง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 840 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last