แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง ขายพัสดุประเภท มิเตอร์ ชำรุด จำนวน 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง ขายพัสดุประเภท มิเตอร์ ชำรุด จำนวน 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง ขายพัสดุประเภท มิเตอร์ ชำรุด จำนวน 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม เลขที่ ต.3-21/2565 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม เลขที่ ต.3-21/2565 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ เลขที่ ต.3-20/2565 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ เลขที่ ต.3-20/2565 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม เลขที่ ต.3-19/2565 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม เลขที่ ต.3-19/2565 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ

12345678910Last