แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีประจันต์ เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ซีที วีที (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 479 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีประจันต์ เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ซีที วีที (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 479 เครื่อง

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก บบ 2525 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก บบ 2525 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ ก 4152 สท. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ ก 4152 สท. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ขอยกเลิกประกาศ ขายแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า 12V 90 Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96 ลูก กองปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ขอยกเลิกประกาศ ขายแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า 12V 90 Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96 ลูก กองปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 696 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 696 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 696 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 574เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 574เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 822 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 822 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 946 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 946 เครื่อง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ