แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ลูกจ้างพัสดุ

Author: Admin PEA
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างบัญชี (PEA Shop), ลูกจ้างช่าง

Author: Pea04
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี (PEA Shop)

Author: Admin PEA
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างพัสดุ

Author: Admin PEA
0 Comments

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Author: Pea04
0 Comments
RSS
12