แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี) สังกัด กฟก.2

Author: Pea04
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำในแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้างบัญชี PEA Shop, ลูกจ้างพัสดุ และบัญชีสำรอง

Author: Pea04
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำในแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

Author: Pea04
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop

Author: Admin PEA
0 Comments

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (job.pea.co.th)

Author: Admin PEA
0 Comments
RSS