การใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุน


 แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2567
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.) กองงบประมาณ (กงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  02-590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2567
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.) กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) 
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-590-9670

งบทำการ


รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบทำการประจำปี

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด :  เมษายน 2567
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน (กคจ.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-590-9680