แบนเนอร์

DRPilot

โครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 ระยะที่ 2 (ปิดรับสมัคร) 

 

 1
  ประกาศ กฟภ. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2        ดาวน์โหลด     
 2   เอกสารสรุปภาพรวมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2    ดาวน์โหลด    
 3   ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2   ดาวน์โหลด    
 4   ตัวอย่างการวัดผลและการคำนวณค่าตอบแทน DR โครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2    ดาวน์โหลด    
 5   ตัวอย่างการคำนวณ CBL RRMSE โครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2   ดาวน์โหลด    
 6   ตัวอย่างการกรอกใบสมัครโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2   ดาวน์โหลด    
 7   ใบสมัครโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2   ดาวน์โหลด    
 8   โปสเตอร์โครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2    ดาวน์โหลด    
 9   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ระยะที่ 2    ดาวน์โหลด    

 โครงการนำร่องตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 ระยะที่ 1 (ปิดรับสมัคร)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1
  ประกาศ กฟภ. ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ        ดาวน์โหลด     
 2   ประกาศ กฟภ. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ   ดาวน์โหลด    
 3   เอกสารสรุปภาพรวมโครงการ   ดาวน์โหลด    
 4   ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก   ดาวน์โหลด    
 5   ตัวอย่างการวัดผลและการคำนวณค่าตอบแทน DR   ดาวน์โหลด    
 6   ตัวอย่างการคำนวณ CBL RRMSE   ดาวน์โหลด    
 7   ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร   ดาวน์โหลด    
 8   เอกสารประกอบการบรรยายแนะนำโครงการนำร่องฯ วันที่ 6,7,10 ต.ค. 2565   ดาวน์โหลด    
 9   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566    ดาวน์โหลด    
 10   โปสเตอร์โครงการนำร่องฯ ระยะที่ 1    ดาวน์โหลด    

  • อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มกราคม 2566  
  • ข้อมูลโดย กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า (กอธ.)