แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

ค้นหาข้อมูลด้วยช่อง search
สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ได้โดยการใส่คำที่ต้องการค้นหาในช่อง search เหนือแถบเมนูมุมขวา ผลการค้นหาเบื้องต้นจะแสดงอัตโนมัติหลังใส่คำค้นหา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งก์ที่แสดงขึ้นมาได้ทันที และหากต้องการดูผลการค้นหาเพิ่มเติมหรือค้นหาแบบละเอียด คลิกที่ See More Results ในกล่องผลการค้นหา

หลังจากนั้นสามารถค้นหาแบบละเอียดได้โดยการกำหนดค่าเพิ่มเติม เช่น tag


การใช้ Mega menu
เมนูหลัก (เกี่ยวกับเรา / ข่าวสารประกาศ / ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า / เอกสารดาวน์โหลด / E-SERVICES / ติดต่อเรา) หากมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงด้านหลัง หมายถึง เมนูหลักนั้นๆมีเมนูรองอยู่ นำเม้าส์ชี้ที่เมนูหลักที่มีลูกศรด้านหลัง เมนูรองทั้งหมดของเมนูหลักนั้นจะแสดงขึ้นมา กดลิ้งก์เมนูรองที่ต้องการเข้า
หากเมนูหลักไม่มีลูกศรชี้ลงด้านหลัง สามารถกดลิ้งก์ที่เมนูหลักได้ทันทีเพื่อเข้าถึงหน้าเมนูหลักนั้นๆ