แบนเนอร์

ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า

แผนผังช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอวิส จำกัด

counter service pay

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ​

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต

บริษัท บลูเพย์ จำกัด

บริษัท บลูเพย์ จำกัด

ธนาคารออมสิน​

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์บริการ PEA Front Office

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

รถ Mobile Front Office

รถ Mobile Front Office

ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​

ธนาคารไทยพาณิชย์​

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารกสิกรไทย​

ธนาคารกสิกรไทย​

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​​

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย​

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบ้งกิ้งคอเปอเรชั่น​

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบ้งกิ้งคอเปอเรชั่น​

บมจ.ทิสโก้​

บมจ.ทิสโก้​

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ​

หักบัญชีบัตรเครดิต

บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด

บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.​

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.​

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ​

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย​​

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ AIS

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ TRUE

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอวิส จำกัด

counter service pay

บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บลูเพย์ จำกัด
 

บริษัท บลูเพย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอวิส จำกัด

counter service pay

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : มิถุนายน 2563
ที่มาข้อมูล : กองรายได้
เรียบเรียงข้อมูล : แผนกระบบงานรายได้ กองรายได้   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5426-7, 0-2590-5878