แบนเนอร์

ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แรบบิท ไลน์ เพย์

แรบบิท ไลน์ เพย์

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการ PEA Front Office

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

รถ Mobile Front Office

รถ Mobile Front Office

ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ​

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน​

ธนาคารซิตี้แบงค์


ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​​

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​


ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​

ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบ้งกิ้งคอเปอเรชั่น​

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ​

หักบัญชีบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​
(ปิดรับสมัคร)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​

ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ AIS

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ TRUE

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอวิส จำกัด

counter service pay

บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท ไทยไมโครดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไทยไมโครดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

counter service pay

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21 พฤษภาคม 2567
ที่มาข้อมูล : กองรายได้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5426-7, 0-2590-5878