แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop

Author: Admin PEA
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop

Author: Admin PEA
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้าง PEA Shop และลูกจ้างพัสดุ

Author: Pea04
0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้าง PEA Shop และลูกจ้างพัสดุ

Author: Pea04
0 Comments

job.pea.co.th

Author: Admin PEA
0 Comments
RSS