แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

จำนวน 244 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในคุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

>> เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2566

>>> อ่านรายละเอียด ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน และกดสมัครได้ที่ http://job.pea.co.th หรือ https://pea.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2566 จำนวน 153 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2566

PEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2566 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) / ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) / ผู้ช่วยบัญชี / ผู้ช่วยพัสดุ / ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 153 อัตรา
ในเขตพื้นที่ ดังนี้ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://c1app.pea.co.th/job/  ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566

Author: Admin PEA
0 Comments
RSS