แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชนฟรี ในอำเภอห้วยยอด และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตรัง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10 Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชนฟรี ในอำเภอห้วยยอด และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10

RSS
First45678910111213Last