แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โดยผ่อนผันระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับ Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผ่อนผันระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 7 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 7 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

RSS
First3456789101112Last