แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้า Read more

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้า

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์สด นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุม Read more

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์สด นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุม

RSS
First234567891011Last