แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม Read more

PEA และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

RSS
First234567891011Last