แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี  เหตระกูล และคณะ วปอ.รุ่นที่ 27 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชน จ.ราชบุรี ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Read more

กฟภ. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล และคณะ วปอ.รุ่นที่ 27 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชน จ.ราชบุรี ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

RSS
First234567891011Last