แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กองทัพเรือ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการค้นหาจุดชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย (วงจร 3) ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กองทัพเรือ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการค้นหาจุดชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย (วงจร 3) ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

RSS
12345678910Last