แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางผิวจราจรบนถนนศรีวิชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ได้จัดทีมงานเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Read more

ตามที่ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางผิวจราจรบนถนนศรีวิชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ได้จัดทีมงานเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

RSS
12345678910Last