แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA และ TTB ลงนามสัญญาการให้บริการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล

PEA และ TTB ลงนามสัญญาการให้บริการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล
PEA และ TTB ลงนามสัญญาการให้บริการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ม.ร.ว. สิริวัลย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ลงนามสัญญาการให้บริการชำระค่าไฟฟ้า
สำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธี ณ ชั้น 10A ห้อง Advisory Center ธนาคารทหารไทยธนชาต สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทรายย่อย จำนวน 21 ล้านราย โดยมีช่องทางการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น ผ่านตัวแทนจุดบริการ Mobile Application ของธนาคารฯ/บริษัท PEA Smart Plus Application  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ PEA และ TTB ร่วมกันพัฒนาระบบรับชำระเงิน Corporate Banking เพื่อให้กลุ่มลูกค้านิติบุคคล สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่นๆ (ตามที่ PEA กำหนด) 
ผ่านช่องทาง ttb business one ได้ทั้ง Website และ Application ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจ เพื่อยกระดับการให้บริการ พร้อมกับรองรับธุรกิจต่อเนื่องของ PEA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าว /ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Print
Tags: