แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 3 ปีซ้อน

PEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 3 ปีซ้อน
PEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 3 ปีซ้อน​จากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน “หนองสะโน โมเดล” (Towards the Renewable and Sustainable Energy Community) ผ่านระบบออนไลน์
Print
Tags: