แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แนะนำสายบนเสาไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

PEA แนะนำสายบนเสาไฟฟ้า มีอะไรบ้าง
PEA แนะนำสายบนเสาไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำสายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า มี 3 ชั้น ดังนี้
1. สายที่อยู่แถวบนสุดเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10
2. สายแถวกลางเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำ 230 หรือ 400 โวลต์ คือสายไฟที่ต่อโยงไว้จ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนทั่วไป
3. สายแถวที่สามหรือแถวล่างสุดเป็นสายหลายๆ เส้นขดกันจำนวนมากคือ สายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย
- สายออพติกไฟเบอร์ คือสายอินเทอร์เน็ต
- สายเคเบิลโทรศัพท์
- สายเคเบิลทีวี
- สายควบคุมสัญญาณจราจร
- สายสื่อสารกล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งจะพาดสายอยู่ในระดับเดียวกัน

       หากประชาชนพบเห็นสายไฟชำรุด ขอให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากเป็นสายสื่อสารสามารถแจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags: