แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA

PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA จำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่  9 จังหวัด รองรับการให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยทั้ง 11 สถานี ติดตั้งหัวชาร์จตามมาตรฐานนานาชาติ 3 แบบ (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2) เพื่อรองรับรถหลากหลายค่าย
 
PEA พัฒนา PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการ จองคิว แสดงสถานะการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งจำนวนหน่วยไฟฟ้า (kWh) และกำลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้จึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง รวมถึงชำระค่าบริการผ่าน PEA VOLTA Application โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
 
อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง(DC Charger)  ในช่วง Peak  ค่าบริการ 7.5798 บาท/หน่วย ในช่วง Off-Peak  ค่าบริการ 4.1972  บาท/หน่วย
 
อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ในช่วง Peak ค่าบริการ 7.5798 บาท/หน่วยในช่วง Off-Peak ค่าบริการ 4.1972 บาท/หน่วย
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้สามารถใช้งาน PEA VOLTA Application ณ สถานี PEA VOLTA  5 แห่งแรก ได้แก่
1. PEA VOLTA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  
2. PEA VOLTA จังหวัดสมุทรสาคร  
3. PEA VOLTA เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4. PEA VOLTA หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. PEA VOLTA พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
 
นอกจากนี้ ในโอกาสที่ PEA ครบรอบ 60 ปี PEA จึงได้จัดแคมเปญ “60 ปี ฟรี 6 สถานี” (ชลบุรี รังสิต พระนครศรีอยุธยา ปากช่อง นครราชสีมา และ นครชัยศรี) เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากขึ้น
Print
Tags: