แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เปิดตัว PEA Solar Hero Application ด้วยบริการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

 

           วันนี้ (วันที่ 17 ตุลาคม 2562) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัว PEA Solar Hero Application เพื่อส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ด้วยระบบ Digital อย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอรูปแบบวิธีการใช้งานและแคมเปญส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้โครงการ  60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้ แสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยมีนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

         นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้น ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองทั้งในระดับภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม  PEA จึงคิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า PEA Solar Hero Application โดยเป็น Application รูปแบบ One Stop Service ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของ PEA”

           PEA Solar Hero Application เปิดตัวนำร่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562  ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง ภูเก็ต มีผู้ดาวน์โหลดใช้งานทั้งสิ้นกว่า 8,000 ราย ผู้ใช้ Application ดังกล่าวสามารถประเมินความคุ้มทุนการติดตั้ง Solar Rooftop ด้วยตัวเองในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนทางด้านการเงินด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ หรือหาผู้มาร่วมลงทุนในการติดตั้ง Solar Rooftop ที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ PEA ได้นำเสนอแคมเปญส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้โครงการ 60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้ แสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นโครงการที่ PEA จัดหาผู้ร่วมลงทุนให้แก่ 60 หน่วยงานทั้งราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) และ PEA ยังให้การสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ 60 สถาบัน/หน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ฯลฯซึ่งแคมเปญนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนในมุมของการตอบแทนกลับสู่สังคมเช่นกัน

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาความร่วมมือส่งเสริมใช้แอปพลิเคชัน PEA Solar Hero จาก 6 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Thai Digital Energy Development จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ผ่าน PEA Solar Hero Application สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-725-4955 และจากเว็บไซต์ solarhero.pea.co.th

 

ข่าว :

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่

 

ภาพ :

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags:
  • 17 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 3861
  • 0 Comments