แบนเนอร์

โครงการนำร่อง มาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)