แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามซื้อขายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  • 11 July 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 284
  • 0 Comments

        วันนี้ (วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.) นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Mr.  Saw Tin Win (ซอติ่นวิน) Managing Director บริษัท SMTY (Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited) สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.

 

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมระยะเวลายาวนานกว่า 19 ปี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจุดใหม่ผ่านจุดซื้อขายบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง มีขนาดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 เมกะวัตต์ ในระบบ 3 เฟส ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังบ้านเลเกคอ จังหวัดเมียวดี   รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นจุดซื้อขายที่ 3 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางการค้า เศรษฐกิจ และสังคม กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและต่อยอดความร่วมมือด้านอื่นในอนาคต

 

ข้อมูล : กองความร่วมมือธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: