ข่าวประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่าเรือ
เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-480-454 แฟกซ์ 037-480-456 |    Social :   facebook