ประกาศดับไฟฟ้า

ลำดับจังหวัดพื้นที่วันเวลาที่เริ่มดับไฟวันเวลาสิ้นสุดการดับไฟ
1เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข, บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม27/12/2564 08:0027/12/2564 17:00
2พะเยาข้างวัดบุญโยง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา24/12/2564 09:0024/12/2564 17:00
3สุราษฎร์ธานีหน้าโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ถึง กม.1824/12/2564 08:0024/12/2564 12:00
4นครศรีธรรมราชบ้านสระนางมโนราห์ - บ้านแยกนายปี้23/12/2564 09:0023/12/2564 16:00
5เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข, บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม23/12/2564 08:0023/12/2564 17:00
6สงขลาบริเวณ ซ. 4 ลพบุรีราเมศวร์ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา21/12/2564 09:0021/12/2564 17:00
7นครศรีธรรมราชบ้านควนสระบัว ถึง บ้านบางรูป20/12/2564 09:0020/12/2564 16:00
8เชียงรายบ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก,บ้านสันกำแพง,บ้านสารภี,บ้านใหม่ท่าเรือ,บ้านป่าแดงงาม อ.พาน, บ้านผาลาด,บ้านห้วยลึก อ.ป่าแงะ20/12/2564 08:0020/12/2564 17:00
9พระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าร้านแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ ถึงบริเวณหน้าบริษัท ขนมสากล จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า กทม.)19/12/2564 08:3019/12/2564 17:30
10ปราจีนบุรีซ.ม่วงแฝก-วัดสุวรรณวิทยาราม ม.10 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี18/12/2564 08:3018/12/2564 16:30
11เชียงใหม่ตำบลยุหว่า,ตำบลบ้านแม,ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่18/12/2564 08:3018/12/2564 17:00
12พะเยาข้างวัดบุญโยง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา17/12/2564 09:0017/12/2564 17:00
13สระบุรีบริเวณ ม.4 , ม.5 ต.หนองจรเข้ หน้าหมู่บ้านวิเชียรแลนด์ , หมู่บ้านออมทอง , บ้านหนองปะขิว ปากทางเข้าหนองจรเข้ ถึง วัดหนองจรเข้17/12/2564 08:3017/12/2564 17:00
14แม่ฮ่องสอน3แยกถนนเลี่ยงเมือง ถึง ป่าไม้ปางหมู(ฝั่งตรงข้าม เซ่เว่นปางหมู)17/12/2564 08:0017/12/2564 16:30
15สุราษฎร์ธานีหน้าโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ถึง กม.1817/12/2564 08:0017/12/2564 12:00
16นครศรีธรรมราชถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ถึงบ้านควนลำภู16/12/2564 09:0016/12/2564 16:00
17ภูเก็ตPEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณแยกท่าแครงหน้าร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ไปตามแนวถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยผาสุข บริเวณถนนเจ้าฟ้าดาวรุ่ง ถึงบริเวณแยกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา16/12/2564 09:0016/12/2564 16:30
18สงขลาซ.ทอนสำโรง บ้านควนใต้ ม.3 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา16/12/2564 09:0016/12/2564 16:00
19สงขลาถ.ทุ่งใหญ่ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา16/12/2564 09:0016/12/2564 17:00
20ปราจีนบุรีซ.ม่วงแฝก-วัดสุวรรณวิทยาราม ม.10 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี16/12/2564 08:3016/12/2564 16:30
21เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง,บ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก,ยิ่งเจริญพืชผล อ.พาน16/12/2564 08:0016/12/2564 17:00
22ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบล หนองบัว อำเภอกันทรารมย์15/12/2564 09:0015/12/2564 16:00
23ภูเก็ตPEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณท่าเรือแหลมหิน ถึงบริเวณบ้านเกาะมะพร้าว15/12/2564 09:0015/12/2564 16:30
24สงขลาบริเวณ ซ.ประชาอุทิศ และ ซ.ไสวรุ่งเรือง ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา15/12/2564 09:0015/12/2564 17:00
25เชียงใหม่บ้านท่ารวมใจ ถึง บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่15/12/2564 08:3016/12/2564 17:00
26ลำปางบ้านท่ามะเกว๋น ม.3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง15/12/2564 08:0015/12/2564 17:00
27ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณข้างเมรุวัดเทพกระษัตรี ถึง บริษัท สตางค์ จำกัด ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต14/12/2564 09:0014/12/2564 17:00
28แม่ฮ่องสอนปากทางบ้านห้วยซลอป ถึงบ้านน้ำกัด14/12/2564 08:0014/12/2564 16:30
29เพชรบูรณ์ปากทางเข้าสายเก่าวิเชียรบุรี13/12/2564 09:0013/11/2564 16:30
30ชุมพรด่านทหาร จปร. - บ้านหนองจิก13/12/2564 09:0013/12/2564 17:00
31เชียงราย บ้านปี้ , บ้านหงาว13/12/2564 08:3013/12/2564 17:00
32ปทุมธานีหมู่บ้านพรพิมานถึงหมู่บ้านภูมิภิรมย์13/12/2564 08:0013/12/2564 17:00
33เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง, บ้านป่าตึง, บ้านเหมืองง่า, อบต.สันติสุข, ธกส.บ้านท่าต้นเกี๋ยง, เซเว่นฯ บ้านท่าต้นเกี๋ยง, จรัลฟาร์ม, ยิ่งเจริญพืชผล13/12/2564 08:0013/12/2564 17:00
34พระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน เชลล์ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงบริเวณหน้าบริษัท ขนมสากล จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า กทม.)12/12/2564 08:3012/12/2564 17:30
35ชลบุรีภายในถนนท้องคุ้ง-หนองรี12/12/2564 08:3012/12/2564 17:00
36เชียงรายบริเวณสามแยกหน้าตลาดบ้านเหมืองแดง 12/12/2564 08:3012/12/2564 17:00
37ลำปางบ้านแม่ปะแพะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน 11/12/2564 09:0011/12/2564 12:00
38เชียงรายบริเวณหมู่บ้านสันนา 11/12/2564 08:3011/12/2564 17:00
39ขอนแก่นกลาง ซ.อดุลยาราม 2/110/12/2564 09:0010/12/2564 16:00
40พะเยาข้างวัดบุญโยง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา10/12/2564 09:0010/12/2564 17:00
41กำแพงเพชรบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ฝั่งตรงข้าม ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์10 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.10/12/2564 09:0010/12/2564 17:00
42ปทุมธานีบริเวณซอยเทพกุญชร1 ตำบลคอลงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี10/12/2564 08:3010/12/2564 16:30
43ระยองประชุมมิตรซอย 7 ถึง ทางรถไฟ ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง10/12/2564 08:0010/12/2564 17:00
44สุรินทร์ไลน์บ้านบ่อน้ำใส09/12/2564 10:5609/12/2564 10:56
45ตราดบริเวณปากทางแยกเข้าซอยเล่าโหลถึงปลายสายรวมซอยแยกทั้งสองฝั่ง09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
46ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์09/12/2564 09:0009/12/2564 16:00
47อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ09/12/2564 09:0009/12/2564 16:30
48ขอนแก่นกฟย.เขาสวนกวาง09/12/2564 09:0009/12/2564 18:00
49ขอนแก่นหน้า สฟฟ.บผ.09/12/2564 09:0009/12/2564 16:30
50เชียงใหม่ศูนย์ราชการ ถนนเลียรครรคลอง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
51เชียงใหม่จุดปลดแคล้มป์ก่อน CEA07VR-101 – จุดปลดแคล้มป์บ้านสันมะค่า09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
52แพร่บริเวณด่านปุ๊ช้ำถึงบ้านห้วยโป่ง หมู่บ้านที่ไฟดับ ม.1 ม.2 ,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8 และม.9 ตำบลสะเอียบ09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
53กำแพงเพชรบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ฝั่งตรงข้าม ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัส ที่ 9 และ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2564 09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
54นครศรีธรรมราชบ้านสระนางมโนราห์ - บ้านแยกนายปี้09/12/2564 09:0002/12/2564 16:00
55ภูเก็ตPEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหาดอ่าวยนต์ และซอยร่วมใจอ่าวยนต์09/12/2564 09:0009/12/2564 16:30
56ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามสนามฟุตบอลบ้านบางลา ถึง ตรงข้ามบ้านจัดสรรปาล์มการ์เด้น ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
57ภูเก็ตPEAป่าตองหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณสถานที่ไฟดับตั้งแต่ ปากซอยโคกยางกมลา ถึง ปั๊มนอกนา09/12/2564 09:0009/12/2564 17:00
58มหาสารคาม ช่วงจาก อุปกรณ์ รหัส WPT 3S-07 ปั้มฯพีที ถึงต้น BA. เสาหมายเลข10บ.โพธิ์ทอง ปากทางนาดูน09/12/2564 08:3009/12/2564 16:30
59เชียงใหม่บริเวณตรงข้ามนครพิงค์เวิร์คชอพ ถึง บริเวณตรงข้ามการประปาส่วนภูมิภาค ถนนวงแหวนรอบ309/12/2564 08:3009/12/2564 16:30
60เชียงรายบริเวณตั้งแต่สามแยกไฟแดงกองร้อย อส. ถึงหน้า สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถนนไกรสรสิทธ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย09/12/2564 08:0009/12/2564 16:00
61เชียงรายบ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก อ.พาน09/12/2564 08:0009/12/2564 17:00
62เชียงรายบ้านไม้ยา09/12/2564 08:0009/12/2564 17:00
63สุราษฎร์ธานีหน้าร้ายรัตนา แยกหัวเตย ถึง เชิงสะพานมะลวน09/12/2564 08:0009/12/2564 17:00
64นครราชสีมาบริเวณไลน์แยกบ้านกระฏีกรุ ถึง บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย 08/12/2564 09:0008/12/2564 16:00
65ศรีสะเกษบ้านหนองปลาเข็ง บ้านก่อไหล่ บ้านผักขย่าใหญ่ บ้านปลาข่อ08/12/2564 09:0008/12/2564 12:00
66ขอนแก่นหน้า สฟฟ.บผ.08/12/2564 09:0008/12/2564 16:30
67เชียงใหม่แยกศรีบุญเรื่อง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่08/12/2564 09:0008/12/2564 17:00
68กำแพงเพชรบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 7 และ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.08/12/2564 09:0008/12/2564 17:00
69พิจิตรหมู 2 ตำบลบ้านบุ่ง, วัดบ้านบุ่ง08/12/2564 09:0008/12/2564 16:00
70กระบี่ถนนเส้นบ้านช่องพลี -บ้านหนองทะเล 08/12/2564 09:0008/12/2564 16:00
71ภูเก็ตPEAป่าตองประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ตั้งแต่ ซอยพระบารมี4 ถึง ซอยพระบารมี5 ไฟดับทั้งสองฝั่งซ้าย-ขวา08/12/2564 09:0008/12/2564 17:00
72ปราจีนบุรีหน้าวัดเนินบาก ยาวไปจนถึง หน้า อนามัยเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี08/12/2564 08:3008/12/2564 16:00
73เชียงรายบริเวณปากซอยเทศบาล 3(ซอยการประปาส่วนภูมิภาค)08/12/2564 08:3008/12/2564 17:00
74สงขลาถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา08/12/2564 08:3008/12/2564 17:00
75กำแพงเพชรหน้าร้านเช็ดอินถึงร้าน นวดนิ้วทอง08/12/2564 08:0008/12/2564 17:00
76พระนครศรีอยุธยาบริเวณภายในซอยดูแว็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา07/12/2564 09:3007/12/2564 16:30
77ปทุมธานีหมู่บ้านพฤกษา 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี07/12/2564 09:0007/12/2564 13:00
78ชัยนาทบ้านเขาแก้วนมโฑ หมู่ 1 - 6 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา 07/12/2564 09:0007/12/2564 17:00
79ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์07/12/2564 09:0007/12/2564 16:00
80ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบล บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์07/12/2564 09:0007/12/2564 16:00
81ขอนแก่นหน้า สฟฟ.บผ.07/12/2564 09:0007/12/2564 16:30
82ขอนแก่นวัดม่วงศรี - ก้อยคาโครง07/12/2564 09:0007/12/2564 17:00
83เชียงใหม่บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์ฯ07/12/2564 09:0007/12/2564 16:00
84แม่ฮ่องสอนปากทางบ้านทุงมะส้าน ถึงบ้านห้วยทรายขาว07/12/2564 09:0007/12/2564 16:30
85กำแพงเพชรบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 7 และ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 07/12/2564 09:0007/12/2564 17:00
86พิจิตรหมู่ 2 และ หมู่ที่3 ตำบลบ้านบุ่ง, บ้านไดชุมแสง, โรงเรียนบ้านไดชุมแสง, สวนส้มบ้านบุ่ง, วัดบ้านบุ่ง07/12/2564 09:0007/12/2564 16:00
87ลำปางบ้านท่าผา ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง07/12/2564 08:0007/12/2564 17:00
88เชียงใหม่ถนนท่าแพ หน้าพุทธสถานเชียงใหม่06/12/2564 09:0006/12/2564 16:00
89นครราชสีมาหน้าสถานีไฟฟ้าโคกกรวด2 ถึง บ้านดอนแต้ว06/12/2564 08:3006/12/2564 16:30
90เชียงใหม่บ้านเจดีย์เนิ้ง ม.9(ถนนคันคลองหลัง108shop) บ้านกิ่วแลน้อย ม.10(ฝั่งเดียวกันกับตลาดกิ่วแลน้อย) ตลาดสดกิ่วแลน้อย, ทต.บ้านแม รพ.สต.กิ่วแลน้อย06/12/2564 08:3006/12/2564 16:00
91เชียงรายบ้านปี้ , บ้านหงาว06/12/2564 08:3006/12/2564 17:00
92แม่ฮ่องสอนหมู่บ้านศิริวัลย์06/12/2564 08:3006/12/2564 08:30
93เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข, บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม06/12/2564 08:0006/12/2564 17:00
94สมุทรสาครบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ขาออก กทม.05/12/2564 09:0005/12/2564 17:00
95นครราชสีมาซอยโนนไม้แดง 13 ต.สุรนารี04/12/2564 09:0004/12/2564 16:00
96ขอนแก่นกฟย.เขาสวนกวาง04/12/2564 09:0025/11/2564 18:00
97ลำพูนบ้านสันต้นธง04/12/2564 08:0004/12/2564 17:00
98เพชรบูรณ์บ้านร่องตะแบก03/12/2564 15:0003/12/2564 15:30
99เพชรบูรณ์บ้านร่องตะแบก03/12/2564 14:2003/12/2564 14:50
100เพชรบูรณ์บ้านบึงใต้ ม.503/12/2564 13:4003/12/2564 14:10
101เพชรบูรณ์บ้านบึงใต้ ม.503/12/2564 13:0003/12/2564 13:30
102เพชรบูรณ์บ้านบึงใต้ ม.503/12/2564 13:0003/12/2564 13:30
103เพชรบูรณ์บ้านสักงอย ม.203/12/2564 11:5003/12/2564 12:20
104เพชรบูรณ์บ้านสักงอย ม.203/12/2564 11:1003/12/2564 11:40
105เพชรบูรณ์ก่อนถึงบ้านวรฉัตร03/12/2564 10:3003/12/2564 11:00
106เพชรบูรณ์ตึกดาวรุ่ง03/12/2564 09:5003/12/2564 10:20
107เพชรบูรณ์บริเวณแยกโรงบาลหล่มสัก03/12/2564 09:1003/12/2564 09:40
108นครราชสีมาบ้านบุขี้ตุ่น ต.พลกรัง03/12/2564 09:0003/12/2564 13:00
109น่านไลท์แยกเข้า อสจ. ตลอดไลท์03/12/2564 09:0003/12/2564 17:00
110ปราจีนบุรีบ้านคลองเรือ ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี03/12/2564 08:3003/12/2564 16:30
111ปราจีนบุรีหน้าวัดเนินบาก ยาวไปจนถึง หน้า อนามัยเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี03/12/2564 08:3003/12/2564 16:00
112ปราจีนบุรี วัดหนองจวง บ้านหนองขนาก บ้านเนินไฮ ม.7,8,9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (2 วัน 1 และ 3 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น.)03/12/2564 08:3003/12/2564 16:30
113สระแก้วเขตเทศบาลตาพระยา(บางส่วน) บ้านปางลาง บ้านหนองไผ่ บ้านเนินสมบูรณ์ บ้านแก้วเพชรพลอย(บางส่วน) จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา03/12/2564 08:3003/12/2564 17:30
114อำนาจเจริญบ้านหลักชัย ถึง บ้านโคกเลาะ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ02/12/2564 09:0002/12/2564 16:30
115อุดรธานีบ้านวัวข้อง ถึง บ้านเชียงพิณ ถนน อุดร มุ่งหน้าไป กุดจับ (ฝั่งซ้าย) ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง02/12/2564 09:0002/12/2564 17:00
116เชียงใหม่บ้านร้องอ้อ ซอย 4 บ้านชาญเมือง02/12/2564 09:0002/12/2564 16:30
117นครศรีธรรมราชบ้านหนองดี ถึง บ้านทางข้าม02/12/2564 09:0002/12/2564 16:00
118ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแยกบ้านบางกา ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต02/12/2564 09:0002/12/2564 17:00
119ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าวัดท่าเรือ ถึง หน้าสวนปาล์มคุณอัญชลี ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต02/12/2564 09:0002/12/2564 17:00
120ลพบุรีซอยสุระนารายณ์ 16 ถึง บริเวณหน้าวัดลำนารายณ์02/12/2564 08:3002/12/2564 17:00
121เชียงใหม่ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ซ.1 /ซ.11 / ซ.1302/12/2564 08:0002/12/2564 16:00
122ลำปางบ้านท่ามะเกว๋น ม.3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง02/12/2564 08:0002/12/2564 17:00
123เชียงรายบ้านท่าต้นเกี๋ยง บ้านเหมืองง่า อบต.สันติสุข จรัลฟาร์ม ธกส.บ้านท่าต้นเกี๋ยง เซเว่นฯบ้านท่าต้นเกี๋ยง02/12/2564 08:0002/12/2564 17:00
124เชียงรายบ้านงิ้ว 02/12/2564 08:0002/12/2564 17:00
125นครศรีธรรมราชถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง ตั้งแต่ สะพานตาปี ถึงบ้านควนลำภู01/12/2564 09:0001/12/2564 16:00
126ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณไอลีฟ ไพร์ม 2 (ถลาง) บ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต01/12/2564 09:0001/12/2564 17:00
127ปราจีนบุรีวัดหนองจวง บ้านหนองขนาก บ้านเนินไฮ ม.7,8,9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี01/12/2564 08:3001/12/2564 16:30
128เชียงใหม่บ้านร่ำเปิง30/11/2564 09:0030/11/2564 16:30
129แม่ฮ่องสอนช่วงจุดก่อสร้างตำบลแม่เหาะ30/11/2564 09:0030/11/2564 17:00
130เพชรบูรณ์บ้านห้วยมะปราง - บ้านห้วยผักไล30/11/2564 09:0030/11/2564 16:00
131ปราจีนบุรีกศน.เนินหอม - สี่แยกเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี30/11/2564 08:3030/11/2564 16:00
132ปราจีนบุรีซอยบ้านคลองเรือ ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี30/11/2564 08:3030/11/2564 16:30
133สกลนครบ้านค้อ หมู่ 2 ,บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ 3 ,บ้านขาว หมู่ 4, บ้านดอนยาวน้อย หมู่ 6 และ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 7 ตำบลหนองลาด , บ้านค้อเขียว หมู่ 1 ,บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 2 ,บ้านดงบัง หมู่ 3 และ บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 6 ตำบลค้อเขียว30/11/2564 08:3030/11/2564 16:30
134เชียงใหม่ถนนเชียงใหม่ฮอดฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ร้านโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์-หน้าเทศบาลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง 30/11/2564 08:3030/11/2564 17:00
135แม่ฮ่องสอนปากทางภูสะมะ ถึงบ้านห้วยผา30/11/2564 08:3030/11/2564 16:30
136เพชรบูรณ์1 บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 2 - สามแยกไฟแดง ทางเลี้ยงเมือง ฝั่งตะวันออก 2 บริเวณบ.คลองมะนาว,บ.นางั่ว,บ.สำนักหมัน ฝั่งตะวันออก30/11/2564 08:3030/11/2564 16:30
137ลำพูนหน้ายาสูบสากล29/11/2564 09:0029/11/2564 17:00
138แม่ฮ่องสอนช่วงจุดก่อสร้างตำบลแม่เหาะ29/11/2564 09:0029/11/2564 17:00
139เชียงใหม่หมู่บ้านจัดสรรบ้านนกไทย(ซอยศูนย์ดัชมิลล์สันป่าตอง),ร้านพันธ์ศักดิ์,ร้านธานีวิทยุ,บริษัทคิตตี้ทอย, โรงแรมรัตนดารา,บริษัทเจียไต๋,หมู่บ้านจัดสรรเพชรรัตน์29/11/2564 08:3029/11/2564 16:30
140สงขลาบ้านควนหิน ,บ้านคลองลึก,บ้านนาโหนด 29/11/2564 08:3029/11/2564 17:00
141เชียงรายบ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน29/11/2564 08:0029/11/2564 17:00
142เชียงรายบ้านป่าจี้ บ้านหงาว28/11/2564 08:0028/11/2564 17:00
143สมุทรสาครในนิคมอุตสาหกรรมสินสาครบางส่วน ซอย S1/2 S1/4 S1/6 ถึงบริษัทครูเกอร์28/11/2564 08:0028/11/2564 17:00
144เชียงรายซอยร่มโพธิ์ 5 (บ้านจ้องวัด-ขุนน้ำนางนอน)27/11/2564 09:0027/11/2564 16:30
145ปราจีนบุรีกศน.เนินหอม - สี่แยกเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี27/11/2564 08:3027/11/2564 16:00
146เชียงรายบ้านปี้27/11/2564 08:3027/11/2564 10:30
147สุโขทัยหน้าโรงงานก้วงไถ่ ถึง สะพานคลองหกบาท 27/11/2564 08:3027/11/2564 16:30
148ศรีสะเกษเขตเทศบาลพยุห์ ฝั่งธนาคาร ธกส. จาก4 แยกพยุห์ ถึง ปากทางบ้านโนนพะยอม27/11/2564 08:0027/11/2564 17:00
149สมุทรสาครบริเวณถนนคลองปากคลองตาปลั่ง และสะพานข้ามคลองหน้าวัดมอญ 27/11/2564 08:0027/11/2564 17:00
150ลพบุรีสามแยกบัวชุม ถึง วัดสิงหาราม26/11/2564 09:0026/11/2564 12:00
151ศรีสะเกษไลน์บ้านค้อกำเเพง ตำบลสระกำเเพงใหญ่26/11/2564 09:0026/11/2564 17:00
152อำนาจเจริญบ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ26/11/2564 09:0026/11/2564 16:30
153ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด26/11/2564 09:0026/11/2564 16:00
154เชียงใหม่ซุ้มประตูทางเข้าบ้านท้าวผายู(ถนนวงแหวนรอบ3) 26/11/2564 09:0026/11/2564 16:00
155สุราษฎร์ธานีกม.0 ถึง หน้าบริษัท ทักษิณปาล์ม26/11/2564 09:0026/11/2564 17:00
156สุราษฎร์ธานีบ้านท่าล้อน ถึง ชบารีสอร์ท26/11/2564 09:0026/11/2564 10:00
157ปราจีนบุรีบริเวณตรงข้ามเยื้องอนามัยไม้เค็ด - เยื้องหน้าเพื่อคุณรีสอร์ท26/11/2564 08:3026/11/2564 16:30
158สุโขทัยหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา26/11/2564 08:3026/11/2564 16:30
159เชียงรายบ้านสันกอเหียง ตำบลสันติสุข,ซีแมทคอนกรีต26/11/2564 08:0026/11/2564 17:00
160ปราจีนบุรีหน้าค่ายกองพันทหารราบที่ 1 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี26/11/2564 07:3026/11/2564 16:30
161นครราชสีมาบริเวณบ้านโนนฝรั่ง ม.3 (ซอยเพชรมาตุคลาซอย 16 ) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา25/11/2564 09:0025/11/2564 12:00
162อำนาจเจริญ บ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ25/11/2564 09:0025/11/2564 16:30
163เชียงใหม่บริเวณถนน รพช.ชม.5347 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง25/11/2564 09:0025/11/2564 17:00
164เชียงใหม่บ้านป่าข่อยใต้25/11/2564 09:0025/11/2564 16:30
165นครสวรรค์ตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณรักกันรีสอร์ท25/11/2564 09:0025/11/2564 12:00
166เพชรบูรณ์แยกทางเข้าบ้านน้ำร้อน - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำร้อน25/11/2564 09:0025/11/2564 16:00
167นครศรีธรรมราชบ้านสระนางมโนราห์ - บ้านแยกนายปี้25/11/2564 09:0025/11/2564 16:00
168ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากทางบ้านยามูใกล้กับเซเว่นอีเฟลเว่น สาขาบ้านยามู ถึง เดอะ เคป เรสซิเด้นส์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต25/11/2564 09:0025/11/2564 17:00
169ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต ตั้งแต่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึง บริษัทฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต25/11/2564 09:0025/11/2564 12:00
170สุราษฎร์ธานีตรงข้ามสนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง สามแยกหัวเตยหน้าร้านรัตนา25/11/2564 09:0025/11/2564 17:00
171ระยองตรงข้ามบริษัทปลวกแดงอินดัสทรี ต.แม่น้ำคู้25/11/2564 08:0025/11/2564 17:00
172ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด25/11/2564 08:0025/11/2564 16:00
173ปราจีนบุรีโค้งเซียนหัวเขา,บ้านคลองเรือ,ซ.วังกอไผ่ ถึง สว่างเฮาส์ห้องเช่า ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี25/11/2564 07:3025/11/2564 16:30
174ชัยนาทบ้านย่าสร้อย24/11/2564 09:0024/11/2564 15:00
175สระบุรีแยกหนองจาน ถึง วัดซอยสิบ24/11/2564 09:0024/11/2564 16:00
176นครราชสีมามิตรภาพ ซ.4 สมบัติธานี 124/11/2564 09:0024/11/2564 11:00
177นครราชสีมานายพีรมิตร เกตุใหม่24/11/2564 09:0024/11/2564 11:00
178เลยกฟส.วังสะพุง24/11/2564 09:0030/11/2564 16:00
179ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยทุ่มโพล้ง (ป่าสักซอย8) ถึง ครัวเจ๊เปิ้ล ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต24/11/2564 09:0024/11/2564 17:00
180นครราชสีมาซอยมิตรภาพ 28 ตำบลในเมือง24/11/2564 08:3024/11/2564 16:30
181เชียงใหม่บ้านท่ากาน ซอย 1 ถึง ฟาร์มผึ้งเวียงท่ากาน 24/11/2564 08:3024/11/2564 17:30
182แม่ฮ่องสอนบ้านนาหมากปิน และบ้านทุ่งกองมู 24/11/2564 08:3024/11/2564 16:30
183ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด24/11/2564 08:0024/11/2564 16:00
184เพชรบูรณ์บ้านม่วงชุมถึงบ้านนาตะกรุด24/11/2564 08:0024/11/2564 17:00
185ปราจีนบุรีหน้าโรงแรม กฤษฏาอินน์ - บ้านายกแหวง ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี24/11/2564 07:3024/11/2564 16:00
186เลยกฟส.วังสะพุง23/11/2564 09:0030/11/2564 16:00
187เชียงใหม่บ.สบข่า23/11/2564 09:0023/11/2564 12:00
188เชียงใหม่เอื้ออาทรสันผีเสื้อ ตึก 3823/11/2564 09:0023/11/2564 16:30
189พิจิตรม.1 / ม.3/ ม.6 ต.ไผ่หลวง , ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร23/11/2564 09:0023/11/2564 14:00
190ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบางโจ ถึง บจก.ภูเก็ต เอ็กซ์คลูชีพ ดีเวลล็อปเม้นท์ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต23/11/2564 09:0023/11/2564 17:00
191ระยองซอยข้างสะพานสี่ หลังบริษัท DID23/11/2564 08:0023/11/2564 17:00
192ปราจีนบุรีหน้าโรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี23/11/2564 07:3023/11/2564 16:00
193สกลนครอำเภอโพนนาแก้ว22/11/2564 15:0023/11/2564 15:49
194ลำพูนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนที่ 222/11/2564 13:0022/11/2564 16:00
195นครราชสีมาปักธงชัย ซ.122/11/2564 09:0022/11/2564 16:00
196นครราชสีมาบริเวณหน้า นม5ถึงร้านชาบู22/11/2564 09:0022/11/2564 16:00
197เชียงใหม่จุดปลดแคล้มป์ก่อน CEA08VS-105 ด่านตรวจ บ.หัวเสือ ประมาณ 1 กม. - CEA06VS-103 บ.หัวเสือ - เขื่อนฯแม่ยะ22/11/2564 09:0022/11/2564 16:00
198ลำพูนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ22/11/2564 09:0022/11/2564 12:00
199เพชรบูรณ์บ.อมกง,บ.หนองเคียน,บ.ชี ม.10,บ.ท่าพล,หน้าร.ร.ป่าม่วง ,บ.โพธิ์งาม,ก่อนตลาดท่าพล,กลุ่มวัดเพชร(ตลาดท่าพล)22/11/2564 09:0024/11/2564 16:00
200ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ้านลิพอนหัวหาร ถึง หน้าโครงการบ้านเติมฝัน และ หน้าร้านริมธาร ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต22/11/2564 09:0022/11/2564 17:00
201ปราจีนบุรีหน้าวัดเนินบาก ยาวไปจนถึง หน้า อนามัยเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี22/11/2564 08:3022/11/2564 16:30
202เชียงใหม่หน้าร้าน เอส.ดี.คาร์เซ็นเตอร์ ถึง หน้าร้านขายต้นไม้ตรงข้ามตันสุหัช22/11/2564 08:3022/11/2564 18:00
203เชียงรายบ้านเหมืองง่า บ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม22/11/2564 08:0022/11/2564 17:00
204ชัยนาทบริเวณบ้านหนอง หมู่ที่ 3,7 ตำบลตลุก21/11/2564 09:0021/11/2564 12:00
205เชียงใหม่บ้านหนองยาว21/11/2564 09:0021/11/2564 16:00
206เชียงรายงานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ปี้ บ.หงาว ต.หงาว อ.เทิง21/11/2564 08:0021/11/2564 17:00
207ระยองถนนสุขาภิบาล 47 (แยกเนินกระปรอก) ถึงร้านส้มตำไก่หมุนภูตะวัน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง20/11/2564 09:0020/11/2564 17:00
208ศรีสะเกษบ้านจาน ต.หนองม้า - บ้านหนองม้า ต.หนองม้า20/11/2564 09:0020/11/2564 17:00
209เลยกฟส.วังสะพุง20/11/2564 09:0025/12/2564 17:00
210เชียงใหม่บ้านใหม่ทรายคำ ต.สุเทพ20/11/2564 09:0020/11/2564 16:30
211ลำพูนหน้ายาสูบสากล20/11/2564 09:0020/11/2564 17:00
212ลพบุรีร้านคิวก๊อปปี้ ถึง ร้านบิ๊กจิว20/11/2564 08:3020/11/2564 17:00
213ปราจีนบุรีซ.เดว่า รีสอร์ท เกาะเค็ดล่าง ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี20/11/2564 08:3020/11/2564 16:30
214เชียงใหม่หน้าสถานีไฟฟ้าชั่วคราวสันทราย 2 ถนนเชียงใหม่-พร้าว20/11/2564 08:3020/11/2564 16:30
215สุโขทัยหน้าอบต.นาทุ่ง ถึง หน้าร้านเจริญทรัพย์การเกษตร 20/11/2564 08:3020/11/2564 16:30
216ปราจีนบุรีหน้า โรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี20/11/2564 07:3020/11/2564 16:00
217ศรีสะเกษบ้านมะหลัดใต้ ต.เเต้19/11/2564 09:0019/11/2564 17:00
218อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ19/11/2564 09:0019/11/2564 16:30
219เชียงใหม่บ.แม่จะ , บ.บวกเต๋ย บ.บวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 19/11/2564 09:0019/11/2564 17:00
220เพชรบูรณ์หน้า บริษัทไดนาสตี้ไทล์ท็อป - มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา19/11/2564 09:0017/11/2564 16:00
221ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านควนห้าร้อย ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต19/11/2564 09:0019/11/2564 17:00
222ภูเก็ตบริเวณหน้าซอยหัวควนใต้ ตั้งแต่บริเวณปั้มนอกนาถึงปากซอยหัวควนใต้ (ฝั่งซ้ายมือไปจากภูเก็ตแฟนตาซี)19/11/2564 09:0019/11/2564 17:00
223พระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าร้านแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ ถึงบริเวณหน้าบริษัท ขนมสากล จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า กทม.)19/11/2564 08:3019/12/2564 17:30
224ปทุมธานีบริเวณหน้าร้านทองบางกอกโกลด์ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 18/11/2564 09:0018/11/2564 17:00
225ชัยนาทหมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย(บางส่วน)18/11/2564 09:0018/11/2564 13:00
226นครราชสีมานางวชิราภรณ์ ศรีดอน18/11/2564 09:0018/11/2564 11:00
227อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ18/11/2564 09:0018/11/2564 16:30
228ขอนแก่นบ้านหนองเกี่ยว ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น18/11/2564 09:0018/11/2564 16:30
229กาฬสินธุ์ใขเขตเทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้นบ้านโนนอุดม ม.10)18/11/2564 09:0018/11/2564 16:00
230กาฬสินธุ์บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์18/11/2564 09:0018/11/2564 16:00
231เชียงใหม่บ้านแม่สูนหลวง18/11/2564 09:0018/11/2564 16:00
232นครศรีธรรมราชถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง จาก สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ถึง แยกควนลำภู18/11/2564 09:0018/11/2564 16:00
233ระยองถนนสาย 15 ระหว่างซอย 1-318/11/2564 08:0018/11/2564 17:00
234เชียงรายบ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน18/11/2564 08:0018/11/2564 17:00
235ชัยนาทบริเวณบ้านย่าสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล17/11/2564 09:0017/11/2564 15:00
236ขอนแก่นบ้านละว้า17/11/2564 09:0017/11/2564 16:30
237พะเยาดับไฟ ตั้งแต่บริเวณ รร.พะเยาประสาธวิทย์ ถึง บ.แม่จว้า17/11/2564 09:0017/11/2564 17:00
238พะเยาเบรกเกอร์ฟีดเดอร์ 4 สถานีพะเยา 1 ถึง PYB01VS-108 วัดอินทร์ฐาน,เบรกเกอร์ฟีดเดอร์ 10 สถานีพะเยา 1 ถึง SF6 หน้าแอมเวย์17/11/2564 09:0017/11/2564 17:00
239แม่ฮ่องสอนบ้านแม่เหาะ17/11/2564 09:0017/11/2564 17:00
240อุทัยธานีบริเวณถนนศรีอุทัย 7 ซอยก๋วยเตี๋ยวเต็กเฮียะ17/11/2564 09:0017/11/2564 16:00
241สุราษฎร์ธานีบ้านหารยาว กม.24 17/11/2564 09:0017/11/2564 17:00
242สุราษฎร์ธานีบ้านดอนเรียบ ห้วยน้ำขาว วังสวาด นาดง17/11/2564 09:0017/11/2564 17:00
243ลพบุรีบ้านคลองเขว้า17/11/2564 08:3017/11/2564 17:00
244สงขลาหน้าค่าย ป.พัน 5 ถึง เรือนจำกลางสงขลา17/11/2564 08:3017/11/2564 17:00
245ขอนแก่นบ.ขามเรียน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น16/11/2564 09:0016/11/2564 16:30
246เชียงใหม่ซ.จัดสรรวิวดอย ม.7 ต.หนองผึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
247เชียงใหม่กม.4 ฮอดรีสอร์ท ถึง กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
248น่านบริเวณบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 , 14 และบ้านหนองหมู่ 9 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
249เชียงรายหมู่บ้านปิยะพร16/11/2564 09:0016/11/2564 16:30
250แม่ฮ่องสอนบ้านแม่เหาะ16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
251เพชรบูรณ์บริเวณ บ้านชอนไพร ม.9 ต.ชอนไพร16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
252เพชรบูรณ์บริเวณซอยสวนพันธุ์ม้า ม.2 ต.บ้านโตก อ.เมือง16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
253นครศรีธรรมราชบ้านเขาหลัก ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่16/11/2564 09:0016/11/2564 16:00
254ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโรงแรมบันยันทรี ถึง ลายันซอย 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต16/11/2564 09:0016/11/2564 17:00
255เชียงใหม่บ้านท่ารวมใจ(คันคลอง) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่16/11/2564 08:3016/11/2564 17:00
256เพชรบูรณ์บ้านหนองไขว่ ม.415/11/2564 14:0015/11/2564 14:30
257เพชรบูรณ์บ้านหนองไขว่ ม.415/11/2564 13:3015/11/2564 14:00
258นครราชสีมาบ้านหนองสองห้องปากทางเข้าวัด ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา15/11/2564 09:0015/11/2564 16:00
259เชียงใหม่กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม ถึง กม.38 สวนสนบ่อแก้ว15/11/2564 09:0015/11/2564 17:00
260เชียงใหม่ถนนโชตนา ซอย 26 - ซอยชลประทาน15/11/2564 09:0015/11/2564 16:30
261เชียงใหม่หน้าร้าน เอส.ดี.คาร์เซ็นเตอร์ ถึง หน้าร้านขายต้นไม้ตรงข้ามตันสุหัช15/11/2564 08:3015/11/2564 18:00
262แม่ฮ่องสอนบ้านสบสอย ถึงบ้านดอยแสง15/11/2564 08:3015/11/2564 16:00
263ลำปางบ้านท่าผา ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง15/11/2564 08:0015/11/2564 17:00
264เชียงรายบ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก อ.พาน15/11/2564 08:0015/11/2564 17:00
265นครราชสีมาบริเวณหน้าหมู่บ้านเนเชอร่า พาร์ค ถึง หมู่บ้านเดื่อ ตำบลโคกกรวด14/11/2564 09:0014/11/2564 16:00
266ขอนแก่นหนองขาม หมู่ 15 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น14/11/2564 09:0014/11/2564 17:00
267สระบุรีแยกวัดหนองใหญ่ ถึง บ.น่ำเฮงศิลา14/11/2564 08:3014/11/2564 17:30
268นครราชสีมาถ.กำแหงสงคราม บริเวณคูน้ำฝั่งในเมืองประตูน้ำ ถึง แยกไฟแดงวัดบูรณ์14/11/2564 08:0014/11/2564 17:00
269นครราชสีมาบริเวณ อู่สมยศ - วัดประโดก14/11/2564 08:0014/11/2564 16:00
270เชียงรายบ้านป่าจี้ บ้านหงาว14/11/2564 08:0014/11/2564 17:00
271สมุทรสาครบริเวณ ซอยเทพฤกษ์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร14/11/2564 08:0014/11/2564 17:00
272นครราชสีมาบ้านหนองบัวศาลา ม.4-บ้านอ่างหนองแหน ม.5 บ้านใหม่หนองแหน ม.7 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา14/11/2564 07:0014/11/2564 17:00
273พระนครศรีอยุธยาสนง.การไฟฟ้า อ.เสนา - เสนาเมืองใหม่13/11/2564 09:0013/11/2564 14:00
274พิจิตรหมู่ 6 , 7 ตำบลดงตะขบ , หมู่ 5 , 6 ตำบลทุ่งโพธิื อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร13/11/2564 09:0013/11/2564 13:00
275เชียงใหม่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ถึง ที่ว่าการอำเภอฮอด13/11/2564 08:0013/11/2564 17:00
276ลำพูนตั้งแต่บริเวณข้าง สนง.กฟจ.ลำพูน ถึง โค้งหน้าวัดสันต้นธง ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง13/11/2564 08:0013/11/2564 17:00
277เชียงรายปากซอยเทศบาล 1712/11/2564 14:0012/11/2564 16:00
278นครราชสีมาหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค ตำบลปรุใหญ่12/11/2564 09:0012/11/2564 16:00
279ขอนแก่นบ.โนนลาน ต.บ้านค้อ12/11/2564 09:0012/11/2564 17:00
280พะเยาซอยท่าวังทอง 39 บ้านดอกบัว หมู่ 10 ต.ท่าวังทอง12/11/2564 09:0012/11/2564 17:00
281กระบี่ปากซอยอุดมสุข บ.โคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น12/11/2564 09:0012/11/2564 17:00
282ลพบุรีหน้าปั้ม ปตท. ถึง อาคารพาณิชย์โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า12/11/2564 08:3012/11/2564 17:00
283นครราชสีมาบ้านหนองสองห้อง(จัดสรรค์วังพลอย) ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา11/11/2564 09:0011/11/2564 16:00
284ศรีสะเกษไลน์บ้านปะอาว ตำบลปะอาว รหัสอุปกรณ์ SJA12F-11011/11/2564 09:0011/11/2564 17:00
285เชียงใหม่ท่าต้นกวาว ซ.17 ถึง สหกรณ์ยูเนี่ยนชมภูสามัคคี ม.2 ต.ชมภู 11/11/2564 09:0011/11/2564 17:00
286เพชรบูรณ์บ้านคลองสำโรง11/11/2564 09:0011/11/2564 16:00
287นครศรีธรรมราชถนนเอเชียฝั่งซ้ายขาขึ้น จาก บ้านนาคมบาง-บ้านหนองดี -บ้านควนลำภู11/11/2564 09:0011/11/2564 16:00
288ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณทางเข้าบ้านนาหาร (สี่แยกบ้านควน) ถึง บังกะโลนายสุวิทย์ จรูญศักดิ์ ม.11 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต11/11/2564 09:0011/11/2564 17:00
289เชียงรายบ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน 11/11/2564 08:0011/11/2564 17:00
290ขอนแก่นไลน์แยกบ้านดอนข่า-นาดอกไม้ อ.ชนบท10/11/2564 09:0010/11/2564 16:00
291เชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 และซอยสายน้ำผึ้ง ต.สุเทพ10/11/2564 09:0010/11/2564 16:30
292ลำพูนตรงข้ามตลาดชาวเหนือ (ข้าง บ.ไซแอมโทแบคโค)10/11/2564 09:0010/11/2564 17:00
293ลำพูนบ้านหนองเย็น10/11/2564 09:0010/11/2564 17:00
294พะเยาหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยบง 10/11/2564 09:0010/11/2564 17:00
295กำแพงเพชร บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน,หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. 10/11/2564 09:0010/11/2564 17:00
296เชียงใหม่ปากทางบ้านร่มโพธิ์ทอง10/11/2564 08:3010/11/2564 16:00
297เชียงรายบ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 110/11/2564 08:3010/11/2564 17:00
298สงขลาถนนสงขลา-นาทวี10/11/2564 08:3010/11/2564 17:00
299ปราจีนบุรีโรงแรมกรีนปาร์ค ถึง แยกวัดสง่างาม บ้านนายกแหวง10/11/2564 08:0010/11/2564 16:00
300กระบี่บริเวณวัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และหมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี08/11/2564 15:3308/11/2564 15:33
301เชียงรายปากทางถนนเหมืองแดง-แยกเหมืองแดงซอย 208/11/2564 08:3008/11/2564 16:30
302น่านบ้านดอนสบเปือ-บ้านป่าเเดง-บ้านห้วยเลื่อน-บ้านน้ำมีด06/11/2564 09:0006/11/2564 14:00
303เชียงใหม่วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมารามถึงบ้านนาบุก(ทั้งหมด) ตำบลบ้านแหวน05/11/2564 09:0005/11/2564 16:00
304เชียงใหม่บริเวณซอยข้างหมู่บ้านชลธาร 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง05/11/2564 09:0005/11/2564 16:00
305มหาสารคามบริเวณปากทางนาดูน อ.นาดูน05/11/2564 08:3005/11/2564 16:30
306เชียงใหม่บริเวณก่อนถึงบ้านป่าแป๋-โรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง04/11/2564 09:0004/11/2564 10:00
307ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าสุรินทร์ พลาซ่า ถึง หน้าหาดแหลมสิงห์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต04/11/2564 09:0004/11/2564 17:00
308มหาสารคามแยกบ้านหนองโง้ง อ.นาดูน04/11/2564 08:3004/11/2564 16:30
309ระยองบริเวณ สระแก้วซอย 4 ถึง คลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง03/11/2564 09:0003/11/2564 17:00
310เชียงใหม่บริเวณบ้านหนองแก๋ว ซอย 6 ตำบลหางดง 03/11/2564 09:0003/11/2564 16:00
311มหาสารคามบริเวณปากทางนาดูน อำเภอนาดูน 03/11/2564 08:3003/11/2564 16:30
312เชียงใหม่บ้านเชียงขาง หมู่ 7ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่02/11/2564 09:0002/11/2564 17:00
313ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยในยาง13/1 หน้าโรงแรมเอสโฟร์ ถึง ซอยในยาง 13/3 (ซอยโคกมุด3) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต02/11/2564 09:0002/11/2564 17:00
314อำนาจเจริญบ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ29/10/2564 09:0029/10/2564 16:30
315ชลบุรีเมืองพัทยา 1. บริเวณซอยวัดสันติคาม 2. ปากทางบริษัท รอยังอินเตอร์แพ็ค ถึง สำนักงานด่านเก็บเงินโป่ง 229/10/2564 08:3029/10/2564 17:00
316อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ28/10/2564 09:0028/10/2564 16:30
317ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านหมูบัญฑิต ถึง ร้านบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต28/10/2564 09:0028/10/2564 17:00
318อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ27/10/2564 09:0027/10/2564 16:30
319ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนหน้าหาดในยาง ตั้งแต่หน้าร้านอาหารในยาง บีช รีพับลิค ถึงบ้านพักตากอากาศนายสนธยาฯ ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต27/10/2564 09:0027/10/2564 17:00
320กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7, บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9,บ.หนองไผ่ หมู่ที่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่ที่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์26/10/2564 16:0026/10/2564 17:00
321ศรีสะเกษบ้านค้อ ตำบลหัวช้าง26/10/2564 13:0026/10/2564 17:00
322ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคอเอน ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต26/10/2564 09:0026/10/2564 17:00
323กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7, บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9,บ.หนองไผ่ หมู่ที่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่ที่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์26/10/2564 08:3026/10/2564 10:30
324ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านไร่หอมนา ถึง หน้าโบสถ์ออร์โธด็อกซ์พระตรีเอกานุภาพ ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต21/10/2564 09:0021/10/2564 17:00
325ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหัวนอน บ้านดอน ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต21/10/2564 09:0021/10/2564 12:00
326ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบ่อกรวดถึงบ้านควน ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต20/10/2564 09:0020/10/2564 17:00
327ขอนแก่นหน้าโรงเรียนบ้านโนน ถึงบริเวณ โรงงานเเหอวน19/10/2564 09:0019/10/2564 17:00
328ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหมอเอี่ยม ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต19/10/2564 09:0019/10/2564 17:00
329ชลบุรีเมืองพัทยา ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าหมู่บ้านไลฟ์การ์เด้นโฮม (โรงโป๊ะ) ถึงวัดกอไผ่19/10/2564 08:0019/10/2564 17:00
330ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต18/10/2564 09:0018/10/2564 17:00
331เชียงใหม่สามแยกปากทางดอยเต่า ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าฮฮด16/10/2564 09:0016/10/2564 17:00
332อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ12/10/2564 09:0012/10/2564 16:30
333ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยสถานีวิทยุชุมชน (ตรงข้ามโรงเบียร์บ้านลิพอน) ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต12/10/2564 09:0012/10/2564 17:00
334ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหน้าเซเว่น (มาบประชัน) ถึงในซอยพรประภานิมิตร 34 (ฮอทชูพ้อยซ์) ,หน้าเซเว่น (มาบประชัน) ถึงหมู่บ้านกานณิกาเรสซิเด้นซ์มาบประชัน11/10/2564 09:0011/10/2564 18:00
335อำนาจเจริญบ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ11/10/2564 09:0011/10/2564 16:30
336อำนาจเจริญบ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ10/10/2564 09:0010/10/2564 16:30
337ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยข้างวัดป่าคลอก ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต08/10/2564 09:0008/10/2564 16:00
338ภูเก็ตPEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านทุ่งเสือข่วน ถึง หน้าร้านอาหารบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต08/10/2564 09:0008/10/2564 17:00
339กาฬสินธุ์บ.หนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/10/2564 08:3006/10/2564 17:00
340บุรีรัมย์บ้านหนองเสม็ด(ศูนย์สาธิตเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด) ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 30/09/2564 08:3030/09/2564 16:30
341อำนาจเจริญบริเวณศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ถึง สี่แยกไฟแดงบิ๊กซี ฝั่งซ้ายมือทางไปจังหวัดมุกดาหาร18/09/2564 09:0010/09/2564 16:30
342ขอนแก่นบ.หัวฝาย ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น14/09/2564 09:0014/09/2564 17:00
343เชียงใหม่บ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย ถึง ปากทางเขื่อนแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย14/09/2564 09:0014/09/2564 17:00
344เชียงใหม่สามแยกปากทางดอยเต่า ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าฮฮด11/09/2564 09:0011/09/2564 17:00
345อำนาจเจริญบ้านนาดอกไม้ ถึง บ้านภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ10/09/2564 09:0010/09/2564 16:30
346กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์(ตามแนวถนนศรีสมเด็จ)08/09/2564 08:3008/09/2564 12:00
347กาฬสินธุ์บ.หนองแสง หมู่ที่ 1,2,7,8 ,บ.โนนสะอาด หมู่ที่3, บ.หนองอีดุม หมู่ที่6 ต.ศรีสมเด็จ และบ.หนองบัว หมู่ที่1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์08/09/2564 08:3008/09/2564 17:00
348อำนาจเจริญบริเวณบ้านลาด ถึง บ้านนาหว้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ04/09/2564 09:0004/09/2564 16:30
349กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง(ฝั่งซ้ายมือ) ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงไปจนถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล และบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์31/08/2564 08:3031/08/2564 17:00
350ขอนแก่นบ.หัวฝาย ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น30/08/2564 09:0030/08/2564 17:00
351อำนาจเจริญบ้านโปโล ถึง บ้านไร่27/08/2564 09:0027/08/2564 16:30
352อำนาจเจริญปากทางน้ำปลีก ถึง โรงสูบน้ำน้ำปลีก2 ดอนปู่ตา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ27/08/2564 09:0027/08/2564 16:30
353อำนาจเจริญบ้านโสกใหญ่ ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ27/08/2564 09:0027/08/2564 16:30
354อำนาจเจริญบ้านโปโล ถึง บ้านห้วยไร่24/08/2564 09:0024/08/2564 16:30
355พระนครศรีอยุธยาตำบล หนองน้ำใหญ่ และ ตำบล จักราช20/08/2564 12:0020/08/2564 14:00
356อำนาจเจริญบ้านโปโล ถึง บ้านห้วยไร่20/08/2564 09:0020/08/2564 16:30
357กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4,บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์19/08/2564 16:0019/08/2564 17:00
358กาฬสินธุ์บ.หนองไผ่ หมู่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์19/08/2564 08:3019/08/2564 17:00
359กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์19/08/2564 08:3019/08/2564 09:30
360เชียงใหม่กม.4 ฮอดรีสอร์ท ถึง กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม18/08/2564 09:0018/08/2564 17:00
361เชียงใหม่กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม ถึง กม.38 สวนสนบ่อแก้ว17/08/2564 09:0017/08/2564 17:00
362อำนาจเจริญบริเวณชุมชนศรีมงคล ถึง ชุมชนทุ่งสว่าง14/08/2564 09:0014/08/2564 16:30
363กาฬสินธุ์บ.โคกเจริญ หมู่ที่ 2 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์13/08/2564 10:0013/08/2564 15:00
364อำนาจเจริญบริเวณถนนบายบาสโตโยต้า ถึง บริเวณถนนบายบาสเขมราฐ13/08/2564 09:0013/08/2564 16:30
365ขอนแก่นบ.ใหม่ชัยมงคล ม.1907/08/2564 09:0007/08/2564 17:00
366กาฬสินธุ์บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์07/08/2564 08:3007/08/2564 17:00
367กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง(ฝั่งซ้ายมือ) ตั้งแต่ปากทางถนนอาทิตย์ไปจนถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์07/08/2564 08:3007/08/2564 17:00
368อำนาจเจริญบ้านอีเก้ง อ.พนา ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา06/08/2564 09:0006/08/2564 13:00
369กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง(ฝั่งซ้ายมือ) ไปจนถึง โรงสีข้าวสมเด็จทวีผลและถนนอาทิตย์ บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/08/2564 08:3006/08/2564 17:00
370กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 2,6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์05/08/2564 09:0005/08/2564 15:00
371กาฬสินธุ์บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์03/08/2564 08:3003/08/2564 17:00
372กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง(ฝั่งซ้ายมือ) ตั้งแต่ปากทางถนนอาทิตย์ไปจนถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์03/08/2564 08:3003/08/2564 17:00
373กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง ถึง ปากทางถนนอาทิตย์(ฝั่งซ้ายมือ) และถนนอาทิตย์ บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์02/08/2564 08:3002/08/2564 17:00
374อำนาจเจริญบริเวณบ้านกุงชัย ถึง บ้านไร่ขี อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ 30/07/2564 09:0030/07/2564 16:30
375อำนาจเจริญบ้านหัวตะพานหน้าโรงพยาบาล อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ24/07/2564 09:0022/07/2564 16:30
376กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)24/07/2564 08:3024/07/2564 17:00
377กาฬสินธุ์บ.หนองแวง หมูที่ 1,9,16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์24/07/2564 08:3024/07/2564 17:00
378ขอนแก่นอ.กระนวน จากปั้มน้ำมันบ้านคำครึ่ง ถึง บ.คตำครึ่ง23/07/2564 09:0023/07/2564 17:00
379กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)22/07/2564 08:3022/07/2564 17:00
380อำนาจเจริญบริเวณบ้านบุ่งเขียว ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ21/07/2564 09:0021/07/2564 16:30
381อำนาจเจริญบริเวณบ้านเปือย ถึง บ้านไร่ขี อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ 20/07/2564 09:0020/07/2564 16:30
382กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)20/07/2564 08:3020/07/2564 17:00
383กาฬสินธุ์บ.หนองแวง หมูที่ 1,9,16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์20/07/2564 08:3020/07/2564 17:00
384กาฬสินธุ์บ.หนองขาม หมู่ที่2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์19/07/2564 09:0019/07/2564 15:00
385กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)19/07/2564 08:3019/07/2564 17:00
386กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)18/07/2564 08:3018/07/2564 17:00
387กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล)17/07/2564 08:3017/07/2564 17:00
388กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 2,6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์17/07/2564 08:3017/07/2564 15:00
389อำนาจเจริญบ้านอีเก้ง อ.พนา ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา16/07/2564 09:0016/07/2564 16:30
390กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์15/07/2564 08:3015/07/2564 17:00
391กาฬสินธุ์บ.คำบง หมู่ที่8 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงตั้งแต่ซอยข้างวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย ถึง บ.ปลาขาว)15/07/2564 08:3015/07/2564 12:00
392กาฬสินธุ์บ.หมู่ม่น หมู่ 1,2,10,11 ,บ.เม็ก หมู่3 ,บ.นาทัน หมู่4 ,บ.แก่งพฤาชัย หมู่7 ,บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2564 16:0013/07/2564 17:00
393กาฬสินธุ์บ.หนองไผ่ หมู่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2564 09:0013/07/2564 17:00
394กาฬสินธุ์บ.แก่งพฤาชัย หมู่7 ,บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2564 09:0013/07/2564 10:00
395กาฬสินธุ์บ.หมู่ม่น หมู่ 1,2,10,11 ,บ.เม็ก หมู่3 ,บ.นาทัน หมู่4 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2564 09:0013/07/2564 12:00
396บุรีรัมย์สามแยกหนองม่วงถึงบ้านลุงตาไก้ ต.สะเดา และบ้านโคกสะอาด ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง10/07/2564 08:3010/07/2564 16:30
397อำนาจเจริญบริเวณบ้านเปือย ถึง บ้านไร่ขี อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ 08/07/2564 09:0008/07/2564 16:30
398กาฬสินธุ์บ.โนนสวรรค์ หมู่9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนถีนานนท์ตั้งแต่ร้านอนันต์พันธุ์ไม้ถึงปากทางถนนพัฒนาการวิจิตร1 และถนนพัฒนาการวิจิตร1)07/07/2564 09:0007/07/2564 14:00
399อำนาจเจริญบริเวณบ้านเปือย ถึง บ้านไร่ขี อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ 05/07/2564 09:0005/07/2564 16:30
400บุรีรัมย์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์04/07/2564 08:3004/07/2564 12:00
401บุรีรัมย์บริเวณบ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์03/07/2564 08:3003/07/2564 16:30
402กาฬสินธุ์บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์28/06/2564 08:3028/06/2564 12:00
403กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.หนองไผ่ หมู่ที่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์25/06/2564 16:0025/06/2564 17:00
404กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.หนองไผ่ หมู่ที่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์25/06/2564 08:3025/06/2564 09:30
405ปทุมธานีบริเวณเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี21/06/2564 08:4521/06/2564 16:00
406กาฬสินธุ์ตามแนวถนนสกาวเดือน บ.สี่แยกสมเด็จ ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์11/06/2564 08:0011/06/2564 17:00
407อำนาจเจริญบริเวณบ้านโพนทอง ถึง บ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ10/06/2564 09:0010/06/2564 14:00
408อำนาจเจริญถนนบายพาสโตโยต้า ถึง ถนนบายพาสบิกชี อำนาจเจริญ27/05/2564 09:0027/05/2564 16:30
409อำนาจเจริญบ้านหลักชัย ถึง สะพานห้วยเวียงหลวง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ20/05/2564 09:0020/05/2564 16:30
410กาฬสินธุ์บ้านผึ้ง,บ้านคำป่าหว้าน,บ้านโนนสวาง20/05/2564 09:0020/05/2564 13:00
411กาฬสินธุ์บ.บัวสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์14/05/2564 08:0014/05/2564 14:00
412บุรีรัมย์บริเวณบ้านหนองม่วง ถึง บ้านลุงตะไก้11/05/2564 08:3011/05/2564 17:30
413อำนาจเจริญบ้านหนองขอน ถึง บ้าน กุดชวย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ30/04/2564 09:0030/04/2564 16:30
414ปราจีนบุรีบ้านเกาะสมอ-บ้านหัวซา-บ้านสระมะเขือ25/04/2564 07:3025/04/2564 17:00
415กาฬสินธุ์บ.หนองขาม หมู่ที่2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์22/04/2564 10:0022/04/2564 12:00
416อำนาจเจริญบ้านหนองขอน ถึง บ้าน กุดชวย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ26/03/2564 09:0026/03/2564 16:30
417อำนาจเจริญบ้านสร้างถ่อน้อย ถึง บ้านสร้างถ่อใน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ25/03/2564 09:0025/03/2564 16:30
418กาฬสินธุ์บ.โคกศรี หมู่ที่2 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์24/03/2564 12:0024/03/2564 13:00
419อำนาจเจริญบ้านเปือยหัวดง อ.ลืออำนาจ ถึง บ้านหาดทรายขาว อ.พนา23/03/2564 12:0023/03/2564 13:00
420อำนาจเจริญบ้านบุ่งเขียว ถึง สะพานบ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ23/03/2564 09:0023/03/2564 16:30
421อำนาจเจริญบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ20/03/2564 09:0020/03/2564 16:30
422อำนาจเจริญบ้านบุ่งเขียว ถึง บ้านโนนสำราญ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ19/03/2564 09:0019/03/2564 16:30
423อำนาจเจริญปากทางสี่แยกไฟแดงน้ำปลีก ถึง สะพานลำเซบก19/03/2564 09:0019/03/2564 16:30
424อำนาจเจริญถนนบายบาสบิ๊กชี ถึง สี่แยกไฟแดงเขมราฐ18/03/2564 09:0018/03/2564 16:30
425อำนาจเจริญบ้านโคกสะอาด ถึง บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ18/03/2564 09:0018/03/2564 16:30
426อำนาจเจริญปากทางสี่แยกไฟแดงน้ำปลีก ถึง สะพานลำเซบก17/03/2564 09:0017/03/2564 16:30
427อำนาจเจริญถนนบายบาสบิ๊กชี ถึง สี่แยกไฟแดงเขมราฐ17/03/2564 09:0017/03/2564 16:30
428อำนาจเจริญ บ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ17/03/2564 09:0017/03/2564 16:30
429อำนาจเจริญบานนาดี ถึง บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ15/03/2564 09:0015/03/2564 16:30
430กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน หมู่ 1,7,11,12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.หนองป่าอ้อย หมู่1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/03/2564 11:0013/03/2564 13:00
431กาฬสินธุ์บ.ขมิ้น หมู่7,8,9 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/03/2564 09:0013/03/2564 11:00
432อำนาจเจริญปากทางสี่แยกไฟแดงน้ำปลีก ถึง สะพานลำเซบก12/03/2564 09:0012/03/2564 16:30
433อำนาจเจริญปากทางสี่แยกไฟแดงน้ำปลีก ถึง สะพานลำเซบก10/03/2564 09:0010/03/2564 16:30
434อำนาจเจริญบ้านอำนาจ ถึง สี่แยกไฟแดงลือชัย02/03/2564 09:0002/03/2564 16:30
435มหาสารคามสามแยกโต้รุ้ง หน้าโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ไป ไปรษณ์ย์ ไป โลตัส ไป ธนาคารกสิกรไทย18/02/2564 12:0018/02/2564 13:00
436กาฬสินธุ์บ.คำกุง หมู่ที่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/02/2564 08:0010/02/2564 17:00
437กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.หนองไผ่ หมู่ที่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/02/2564 08:0010/02/2564 17:00
438กาฬสินธุ์บ.หนองบัวสามัคคี หมู่1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์28/01/2564 12:0028/01/2564 16:00
439กาฬสินธุ์บ.ขมิ้น หมู่7,8,9 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์21/01/2564 08:0021/01/2564 15:00
440กาฬสินธุ์บ.คำบอน หมู่7 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์20/01/2564 09:0020/01/2564 17:00
441กาฬสินธุ์ถนนสมเด็จไปกาฬสินธุ์ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบ.หนองผ้าอ้อม อ.สมเด็จ ถึง บ.คำบอน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์20/01/2564 09:0020/01/2564 17:00
442กาฬสินธุ์บ.หนองผ้าอ้อม หมู่12, บ.โนนชาด หมู่5,8,15, บ.สร้างแก้ว หมู่3,13, บ.โคกกลาง หมู่4, บ.คำไผ่ หมู่6, บ.พรสวรรค์ หมู่10 และบ.ดงคำพัฒนา หมู่11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์19/01/2564 09:0019/01/2564 17:00
443กาฬสินธุ์บ.หนองผ้าอ้อม หมู่12, บ.โนนชาด หมู่5,8,15, บ.สร้างแก้ว หมู่3,13, บ.โคกกลาง หมู่4, บ.คำไผ่ หมู่6, บ.พรสวรรค์ หมู่10 และบ.ดงคำพัฒนา หมู่11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์14/01/2564 09:0014/01/2564 17:00
444สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก28/09/2563 09:0028/09/2563 17:00
445สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก28/09/2563 09:0028/09/2563 17:00
446สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก24/09/2563 09:0024/09/2563 17:00
447สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน21/09/2563 09:0021/09/2563 17:00