ประกาศดับไฟฟ้า

ลำดับจังหวัดพื้นที่วันเวลาที่เริ่มดับไฟวันเวลาสิ้นสุดการดับไฟ
1ปราจีนบุรีซอยบริษัทลิโบ้ เเพคเกจจิ้ง จำกัด15/11/2563 09:0015/11/2563 17:00
2ชลบุรีถนนสุขุมวิท โรงเรียนห้วยกะปิถึงสามแยกอ่างศิลา15/11/2563 08:0015/11/2563 17:00
3นครศรีธรรมราชถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง ช่วง หน้าวัดควนสระบัว ถึง บ้านทุ่งสมอ13/11/2563 09:0013/11/2563 16:00
4เลยกฟส.วังสะพุง12/11/2563 09:0019/11/2563 16:00
5ฉะเชิงเทราถนนสาย 3121 ตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา10/11/2563 08:0010/11/2563 17:00
6เชียงใหม่หน้าอาคารศรีพัฒน์ ถึง หน้าอาคารประกันสังคม มหาราชเชียงใหม่07/11/2563 09:0007/11/2563 16:30
7นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์บนเขาเรดาร์ สถานีฐาน บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)06/11/2563 09:0006/11/2563 16:30
8สงขลาบริเวณ ถนนบ้านหนองหิน – ท่าเมรุ - บางหยี ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา06/11/2563 09:0006/11/2563 17:00
9ระยองบริเวณ ซอย บ่อลูกรัง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง05/11/2563 08:3005/11/2563 16:30
10นครพนมบริเวณบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท05/11/2563 08:0005/11/2563 18:00
11แพร่สามแยกสถานีรถไฟบ้านปินถึงบ้านบ่อ04/11/2563 09:0004/11/2563 16:00
12นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ ตาคลี04/11/2563 09:0004/11/2563 16:30
13สตูลตั้งแต่LAU1WS-21 ถึง LAU1WS-0604/11/2563 09:0004/11/2563 17:00
14ชลบุรีถนนมิตรสัมพันธ์ ร้านเย็นตาโฟเจ๊แก่ ถึง คอนโดเซ็นทรัลเพลส204/11/2563 08:3004/11/2563 17:00
15สุโขทัยช่วงปั๊มน้ำมันบางจากสหกรณ์นิคมพระร่วง ถึง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย04/11/2563 08:3004/11/2563 16:30
16สระบุรีบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด, หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหรุ, และ หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง 03/11/2563 09:0003/11/2563 17:00
17เลยกฟส.วังสะพุง03/11/2563 09:0030/11/2563 17:00
18อุทัยธานีบ้านอีเติ่ง ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี03/11/2563 09:0003/11/2563 12:00
19ราชบุรีหมุ่2 น้ำพุ แยกนปภ อ.เจริญรุ่งเรือง บ้านห้วยต้นห้าง วัดห้วยไม้เต็ง ร้านอร่อยราชบุรี เลคซีนรีสอรืท ประมงน้ำจืดราชบุรี บริษัทไทยอามส์03/11/2563 09:0003/11/2563 16:00
20ระยองบริเวณ ซอย โป่งเก้งใน (ศาลเจ้า) ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 03/11/2563 08:3003/11/2563 16:30
21นครพนมบริเวณบ้านหนองหญ้าไซ, บ้านโชคอำนวย, บ้านมหาชัย , บ้านวังตามัว, บ้านถาวร, บ้านหนองแซง,บ้านนาอุดม,บ้านดอนกลาง,บ้านวังม่วง,บ้านโนนชมภู,บ้านห้วยไหล่,บ้านหนองบัว (ถนนนครพนม-สกลนคร ฝั่งซ้ายมือ) ตำบลกุรุคุ ตำบลวังตามัว ตำบลมหาชัย03/11/2563 08:0003/11/2563 18:00
22ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
23ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
24ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
25ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
26ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
27ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 02/11/2563 13:0002/11/2563 16:00
28ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
29ปทุมธานีบริเวณโครงการพฤกษา 67 (ส่วนที่ 3) ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
30ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
31ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
32ปทุมธานีบริเวณ The First Home (บางส่วน) ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
33ปทุมธานีบริเวณเดอะเฟิร์สโฮม (รังสิต-ลำลูกกา) คลอง 2 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
34ปทุมธานีบริเวณถนนเลียบคลองห้า หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 16:30
35ปทุมธานีบริเวณ คลองแอล 6-7 หมู่ที่ 3-4 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี02/11/2563 09:0002/11/2563 12:00
36จันทบุรีบ้านตะบอกแตก ถนนซึ้งพัฒนาสาย 402/11/2563 09:0002/11/2563 17:00
37นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ และบ้านวังคาง 02/11/2563 09:0002/11/2563 16:30
38อุทัยธานีบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 02/11/2563 09:0002/11/2563 16:00
39ตราดซอยเล่าโหล ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด01/11/2563 09:0001/11/2563 13:00
40ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์01/11/2563 09:0001/11/2563 16:00
41อุดรธานีหน้าธนาคารไทยพาณิชย์แยกหอนาฬิกา ต.หมากแข้ง อ.เมือง01/11/2563 09:0001/11/2563 17:00
42ระยองบริเวณ บริษัท เย็นเฟิง (ประเทศไทย จำกัด) ถึง สถานีไฟฟ้าอมตะซิตี้201/11/2563 08:0001/11/2563 17:00
43ระยองบริเวณ สี่แยก บริษัท โพลีเพล็ก(ประเทศไทย) จำกัด - หน้า บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โรง2) ภายใน เขตประการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง01/11/2563 08:0001/11/2563 17:00
44ฉะเชิงเทราแยกถนนหนองครกบางบ่อซอย 3 ซอย 5 หมู่บ้านหนองตะแบก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา01/11/2563 08:0001/11/2563 17:00
45สมุทรสาครซอยโกเด้นไพร้ซ์ อาคารพาณิชย์ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์01/11/2563 08:0001/11/2563 17:00
46สมุทรสาครบริเวณแนวถนนซอยผู้ใหญ่สังวาลย์ แทนเจ็ดริ้ว 01/11/2563 08:0001/11/2563 16:00
47ปทุมธานีบริเวณซอยปั้มบางจาก (บางส่วน) ม.2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
48ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านไดมอนด์ 2 (ถนนเสมาฟ้าคราม) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
49ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
50ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
51ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วนที่2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
52ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 13:0031/10/2563 16:00
53ปทุมธานีดับไฟภายในซ.เทศบาลคลองพระอุดม31/10/2563 11:0031/10/2563 13:00
54ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วนที่2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
55ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
56ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
57ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วนที่2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
58ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
59ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วนที่2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 31/10/2563 09:0031/10/2563 12:00
60ปราจีนบุรีตั้งแต่โรงเรียนวัดหลังถ้ำถึงบ้านคลองแวง หมู่3 ตำบลท่าตูม31/10/2563 09:0031/10/2563 13:00
61ศรีสะเกษเขตพื้นที่ ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์31/10/2563 09:0031/10/2563 16:00
62ขอนแก่นจากทางเข้าบ้านหลุบหญ้าคา, โรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนและแปรรูปสุกรขอนแก่น บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), หจก.ขวัญใจรัตนา, หมื่นไม้งามรีสอร์ท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี สยามเอ็นจิเนียริ่ง, วัดอรัญญาวาส ถึง บ้านหลุบหญ้าคา31/10/2563 09:0031/10/2563 17:00
63อุทัยธานีบริเวณบ้านเชิงเขา31/10/2563 09:0031/10/2563 16:00
64สมุทรสาครบริเวณปากซอยเข้าการไฟฟ้าบ้านแพ้ว-อบต.หลักสาม31/10/2563 08:3031/10/2563 16:00
65นครราชสีมาไลน์บ้านบิง-พลับพลา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา31/10/2563 07:3031/10/2563 17:30
66ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
67ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
68ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ (ซอย4/1) ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
69ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
70ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
71ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 13:0030/10/2563 16:00
72ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วน 2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
73ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
74ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วน 2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
75ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
76ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านการ์เด้นโฮม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 30/10/2563 09:0030/10/2563 17:00
77ปทุมธานี บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วน2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
78ปทุมธานี บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 (ส่วน2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี30/10/2563 09:0030/10/2563 12:00
79ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตลาดเก่านาเกลือหน้าธนาคารออมสิน30/10/2563 09:0030/10/2563 17:00
80ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหน้าโรงแรมเดไนท์ข้างตึกคอม30/10/2563 09:0030/10/2563 15:00
81ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยพรประภานิมิตร330/10/2563 09:0030/10/2563 17:00
82อำนาจเจริญบ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ30/10/2563 09:0030/10/2563 16:30
83อำนาจเจริญแยกตลาดลืออำนาจ ถึง สะพานลำเซบก อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ30/10/2563 09:0030/10/2563 16:30
84อำนาจเจริญขนส่งพนา ถึง หน้าโรงเรียนพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ30/10/2563 09:0030/10/2563 16:30
85มหาสารคามข้างตลาดโต้รุ่งมหาสารคาม30/10/2563 09:0030/10/2563 16:00
86นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.หนองโพ บริเวณหน้าวัดอรัญญิการาม หมู่๙ บ้านหนองปืนแตก30/10/2563 09:0030/10/2563 16:30
87สระแก้วบ้านโพธิ์ทอง30/10/2563 08:0030/10/2563 12:00
88ศรีสะเกษอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ / ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา พาดสาย/ตำบลบุสูง ตำบลโพนดวน ตำบลโพนยาง30/10/2563 08:0030/10/2563 17:30
89นครพนมบริเวณถนนเส้นโรงสูบน้ำหนองฮี บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย30/10/2563 08:0030/10/2563 17:00
90ร้อยเอ็ดตำบลเหนือเมือง ตำบลยางใหญ่29/10/2563 15:0029/10/2563 16:00
91ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยหมอพูน29/10/2563 09:0029/10/2563 14:00
92ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณแกรก4 หมู่บ้านอภิรดี29/10/2563 09:0029/10/2563 17:00
93อำนาจเจริญบ้านโคกสะอาด ถึง บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ29/10/2563 09:0029/10/2563 16:30
94อำนาจเจริญสะพานลำเซบก ถึง บ้านขมิ้น อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ29/10/2563 09:0029/10/2563 16:30
95เลยซอยวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 29/10/2563 09:0029/10/2563 16:00
96ร้อยเอ็ดตำบลเหนือเมือง ตำบลยางใหญ่29/10/2563 09:0029/10/2563 10:00
97สกลนครบ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ 1, โรงสูบน้ำนิคมน้ำอูน29/10/2563 09:0025/10/2563 12:00
98นครพนมบริเวณบ้านขามเฒ่า,บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า29/10/2563 09:0029/10/2563 17:00
99กำแพงเพชรบริเวณปรับปรุงระบบจำหน่ายงานบ้านหนองทอง - บ้านคุยป่ายาง บริเวณหมู่ที่ได้รับผลกระทบมี บ้านบึงลูกนก หมู่ที่ 9 , บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 , บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 12 , บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ตำบลเขาคีรีส 29/10/2563 09:0029/10/2563 17:00
100สุโขทัยตำบลบ้านสวน หน้าห้างแม็คโคร ถึง สีแยกบ้านสวน29/10/2563 08:3029/10/2563 16:00
101บุรีรัมย์บริเวณบ้านหนองจำปา29/10/2563 08:0029/10/2563 17:00
102ชัยนาทบริเวณ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 16 ตำบลดงคอน 28/10/2563 09:0028/10/2563 17:00
103ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านวนาลี28/10/2563 09:0028/10/2563 14:00
104ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหลังโรงเรียนเมือง 8 ซอย 1728/10/2563 09:0028/10/2563 15:00
105อำนาจเจริญบ้านโคกนกกระเตน ถึง บ้านโคกสะอาด อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ28/10/2563 09:0028/10/2563 16:30
106อำนาจเจริญบ้านขมิ้น ถึง บ้านหลักชัย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ28/10/2563 09:0028/10/2563 16:30
107นครพนมบริเวณหมู่บ้านขวัญนคร ตำบลในเมือง28/10/2563 09:0028/10/2563 18:00
108ลพบุรีตั้งแต่บริเวณบังกะโล ช.สีชัง ถึงโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 28/10/2563 08:3028/10/2563 16:30
109ศรีสะเกษอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ / ต.โพนยาง ต.โพนดวน ต.บุสูง28/10/2563 08:3028/10/2563 17:30
110ปทุมธานีบริเวณทาวเฮ้าส์หมู่บ้านไดมอนด์วิลล์ (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 27/10/2563 13:0027/10/2563 16:00
111ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหลังประปาถึงโค้งขอบอ่าง27/10/2563 09:0027/10/2563 17:00
112ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณปากซอยร่วมสุข4/127/10/2563 09:0027/10/2563 14:00
113ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านสิริอุไร หน้าสถานีไฟฟ้าบางละมุง27/10/2563 09:0027/10/2563 15:00
114อำนาจเจริญ บ้านหินขัน ถึง บ้านโคกนกกระเตน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ27/10/2563 09:0027/10/2563 16:30
115อำนาจเจริญบ้านหลักชัย ถึง สะพานห้วยเวียงหลวง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ27/10/2563 09:0027/10/2563 16:30
116อุดรธานีDDE บ.เชียงเพ็ง(ก่อนเสา AIS) ถึง UDA05S-07 บ.ปะโค27/10/2563 09:0027/10/2563 17:00
117ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด27/10/2563 09:0027/10/2563 16:00
118ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด27/10/2563 09:0027/10/2563 16:00
119บุรีรัมย์บ้านหนองไทร ถึงบริเวณ บ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์27/10/2563 08:3027/10/2563 16:30
120สระแก้วบ้านคลองร่วม27/10/2563 08:0027/10/2563 16:00
121กาฬสินธุ์บ.จาน หมู่1,บ.ม่วงนาดี หมู่5,บ.โคกยาว หมู่6,บ.นาขาม หมู่8 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์27/10/2563 08:0027/10/2563 16:00
122นครพนมบริเวณบ้านปากทวย (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน) ตำบลเวินพระบาท27/10/2563 08:0027/10/2563 18:00
123นครพนมบริเวณบ้านพรเจริญ ตำบลวังตามัว27/10/2563 08:0027/10/2563 17:00
124ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยค่ายมวยศิษย์ยอดธง26/10/2563 09:0026/10/2563 14:00
125ศรีสะเกษชุมชนหนองม่วง ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า และ ชุมชนโนนหนามแท่ง ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ26/10/2563 09:0026/10/2563 16:00
126อำนาจเจริญขนส่งพนา ถึง หน้าวัดดอนขวัญ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ26/10/2563 09:0026/10/2563 16:30
127เชียงใหม่บริเวณบ้านริมขาน ตำบลดอนเปา26/10/2563 09:0026/10/2563 17:00
128นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณถนนศรีเทพ๑ อาคารบ้านเรือนร้านค้าต่างๆ ฝั่งเซเว่น ตั้งแต่ร้านพรสวรรค์ ถึง ร้านซาลาเปาข้างเซเว่น26/10/2563 09:0026/10/2563 13:00
129ลพบุรีบริเวณแพล้นปูนนิยมชัย ถึงซอยรถไฟพัฒนา 226/10/2563 08:3026/10/2563 16:30
130ศรีสะเกษอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ / ต.โพนยาง ต.โพนดวน ต.บุสูง26/10/2563 08:3026/10/2563 17:30
131นครพนมบริเวณถนนทัศนปทุม,ถนนสารภารนุสรณ์,บ้านเอื้ออาทร,โรงแรมวิกวิว เพลสม, หอพักบ้านของพ่อ ตำบลในเมือง26/10/2563 08:0026/10/2563 18:00
132ฉะเชิงเทราตำบลหนองไม้แก่น (ทั้งหมด) อแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา25/10/2563 08:0025/10/2563 17:00
133สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปากซอยวัดช่องลม ถึง บ้านหัวโพลง [ผปบ. PEA Samutsakhon]25/10/2563 08:0025/10/2563 17:00
134สมุทรสาครบริเวณซอยโรงแรมฟลอเลิฟ ต.บางน้ำจืด[ผกส. PEA Samutsakhon]25/10/2563 08:0025/10/2563 17:00
135สมุทรสาครบริเวณกลางซอยราษฎร์สามัคคี(คุ้มหลวง) [ผปบ. PEA Samutsakhon]25/10/2563 08:0025/10/2563 17:00
136ปราจีนบุรีหมู่ 8,9 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี23/10/2563 08:3023/10/2563 16:30
137นครพนมบริเวณบ้านเนินสะอาด (หอพักทั้งหมด) ตำบลนาราชควาย23/10/2563 08:0023/10/2563 17:00
138ตากปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดรายระบบจำหน่าย 23/10/2563 08:0023/10/2563 17:00
139กำแพงเพชรแจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านทุ่งมัดใต้ ม.10 ต.วังตะแบก วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 09.30-12.00 น.22/10/2563 09:3022/10/2563 12:00
140กำแพงเพชรบริเวณบ้านวังพึง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 22/10/2563 09:3022/10/2563 16:30
141ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณเฉลิมพระเกียรติ 2522/10/2563 09:0022/10/2563 15:00
142อำนาจเจริญบ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ22/10/2563 09:0022/10/2563 16:30
143อำนาจเจริญแยกตลาดลืออำนาจ ถึง สะพานลำเซบก อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ22/10/2563 09:0022/10/2563 16:30
144ภูเก็ตบริเวณซอยหัวควนใต้ ซอยโต๊ะเขียด ซอยเดอะเบล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 22/10/2563 09:0022/10/2563 17:00
145สุราษฎร์ธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม ซอยบ้านพะแสง ม.5, ม.6 และ ซอยวัดพังกาญจน์ ม.422/10/2563 09:0022/10/2563 16:00
146สระแก้วบ้านเขาแหลมใน22/10/2563 08:0022/10/2563 16:00
147นครพนมบริเวณบ้านยางนกเหาะ ตำบลเวินพระบาท22/10/2563 08:0022/10/2563 18:00
148สุโขทัย อู่เดชยุทธพรการช่าง ถึง หน้าหน้าปั๊มน้ำมันบ้านดงไทย 22/10/2563 08:0022/10/2563 17:00
149กำแพงเพชร บริเวณบ้านหนองกระดี่ (ทางเข้าฟาร์มหมูกองแก้ว ) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพิไกร21/10/2563 13:3021/10/2563 16:00
150ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 20 (ส่วน 2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี21/10/2563 13:0021/10/2563 16:00
151กำแพงเพชรบริเวณบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 , สวนส้มคุณสมชาย , สวนส้มคุณวันเพ็ญ , สวนส้มคุณทนงศักดิ์ , สวนส้มคุณบุญรัตน์ , สวนส้มคุณภาคิน , สวนส้มคุณสันติ , สวนส้มคุณเฉลียว, สวนส้มคุณสุเทพ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย 21/10/2563 10:0021/10/2563 12:00
152สระบุรีบริเวณบ้านอ่างหิน ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี21/10/2563 09:0021/10/2563 17:00
153ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณเบญวดีรีสอร์ทห้วยยายมุข21/10/2563 09:0021/10/2563 15:00
154ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านอรรถพร21/10/2563 09:0021/10/2563 14:00
155อำนาจเจริญ บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ21/10/2563 09:0021/10/2563 16:30
156อำนาจเจริญสะพานลำเซบก ถึง บ้านขมิ้น อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ21/10/2563 09:0021/10/2563 16:30
157ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณสะพานมอเตอร์เวถึงโค้งขอบอ่าง20/10/2563 09:0020/10/2563 17:00
158ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณมาบยายเลีย45/120/10/2563 09:0020/10/2563 15:00
159ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้าน สันติสุข 1220/10/2563 09:0020/10/2563 14:00
160ศรีสะเกษเสาส่งสัญญานหลังศาลเจ้าพุทธก๋ง,ชัยพรก่อสร้าง20/10/2563 09:0020/10/2563 16:00
161อำนาจเจริญบ้านโคกนกกระเตน ถึง บ้านโคกสะอาด อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ20/10/2563 09:0020/10/2563 16:30
162อำนาจเจริญบ้านขมิ้น ถึง บ้านหลักชัย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ20/10/2563 09:0020/10/2563 16:30
163ร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด20/10/2563 09:0020/10/2563 16:00
164ร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด20/10/2563 09:0020/10/2563 16:00
165นครพนมบริเวณบ้านหนองญาติ หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ20/10/2563 09:0020/10/2563 17:00
166น่านบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา20/10/2563 09:0020/10/2563 17:00
167พิจิตรริมทางหลวง 117 (ขาล่อง) ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านสระยายชี ถึง สี่แยกหนองหัวปลวก20/10/2563 09:0020/10/2563 17:00
168พระนครศรีอยุธยาสะพานคลองโพธิ์-เทศบาลสามกอ หมู่3 ต.สามกอ20/10/2563 08:3020/10/2563 12:30
169ศรีสะเกษถนนทองมากฝั่งวิทยาลัยพละ ถนนอุบลฝั่งปั๊ม ปตท. ชุมชนโนนเค็ง ชุมชนหนองตะมะหลังโค้ก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ20/10/2563 08:3020/10/2563 16:30
170ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณนิคมโรจนะ19/10/2563 09:0019/10/2563 14:00
171ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณทัพพระยา 119/10/2563 09:0019/10/2563 14:00
172อำนาจเจริญบ้านหลักชัย ถึง สะพานห้วยเวียงหลวง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ19/10/2563 09:0019/10/2563 16:30
173อุดรธานีจาก แยกหอนาฬิกา ถึง หน้าตึกคอมแลนด์มาร์ค ถนนอุดรดุษฎี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง19/10/2563 09:0019/10/2563 17:00
174เพชรบูรณ์บ้านคลองเหมืองไทย บ้านดงขวาง19/10/2563 09:0019/10/2563 16:00
175ตากปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย 19/10/2563 08:0019/10/2563 17:00
176นครราชสีมาบ้านหนองบัวโคก, บ้านหนองพานปาน, บ้านดอนวัวบ้านโนนสะอาด, บ้านโนนคูณ, และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา18/10/2563 09:0018/10/2563 12:00
177สมุทรสาครบริเวณฝั่งถนนเลียบคลองสายเมนต์ข้างร้านอาหารเคียงเรือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก 18/10/2563 09:0018/10/2563 15:00
178สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ห้าง makro ถึง ปั้มน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง รพ.เอกชัย [ผกส. PEA Samutsakhon]18/10/2563 08:0018/10/2563 17:00
179นครราชสีมาบ้านหนองชุมแสง, บ้านดอนกลาง, บ้านหินร่อง, บ้านตลุกน้ำขาว และบ้านตลุกม่วง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา17/10/2563 09:0017/10/2563 16:00
180เพชรบูรณ์ชุมชนบ้านไร่ ตั้งแต่สามแยกตึกแถววิมลรัตน์ ฝั่งขวาทั้งหมด อ.หล่มสัก17/10/2563 08:3017/10/2563 13:00
181ระยองถนนสาย 3191 ตั้งแต่ปากทางซอยเพิ่มสมบัติ ถึงสี่แยกนิคมพัฒนา (ฝั่ง สภ.นิคมพัฒนา)17/10/2563 08:0017/10/2563 17:00
182สระบุรีบริเวณบ้านอ่างหิน ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี16/10/2563 09:0016/10/2563 17:00
183ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณบ้านหนองใหญ่16/10/2563 09:0016/10/2563 15:00
184นครราชสีมาไลน์ฟีดเดอร์ 4 ถนนคง – บ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา16/10/2563 09:0016/10/2563 16:00
185ศรีสะเกษที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์,โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์16/10/2563 09:0016/10/2563 16:00
186อำนาจเจริญปากทางบ้านนาอุดม ถึง บ้านนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ16/10/2563 09:0016/10/2563 16:30
187อำนาจเจริญบ้านโคกสะอาด ถึง บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ16/10/2563 09:0016/10/2563 16:30
188ร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด16/10/2563 09:0016/10/2563 13:00
189น่านบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา16/10/2563 09:0016/10/2563 17:00
190อุทัยธานีบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี16/10/2563 09:0016/10/2563 16:00
191ลพบุรีบ้านคลองเขว้า16/10/2563 08:3016/10/2563 16:30
192ศรีสะเกษตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ16/10/2563 08:0016/10/2563 17:30
193สุโขทัยสะพานบ้านต้นนา ถึง อู่เดชยุทธพรการช่าง 16/10/2563 08:0016/10/2563 17:00
194สระบุรีบริเวณหน้าค่ายเพชรรัตน์15/10/2563 09:0015/10/2563 17:00
195ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณ ซอยสนามกอล์ฟทางรถไฟถึงddeหน้าปั้มเชล15/10/2563 09:0015/10/2563 17:00
196ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณปากทางสนามกอล์ฟถึงร้านแม่ลาปลาเผา15/10/2563 09:0015/10/2563 17:00
197ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณ ซอยสุขสมบูรณ์หน้าศาลาหมู่815/10/2563 09:0015/10/2563 14:00
198ศรีสะเกษเทศบาลตำบลกันทรารมย์,โทรคมนาคมทหาร15/10/2563 09:0015/10/2563 16:00
199อำนาจเจริญ บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ15/10/2563 09:0015/10/2563 16:30
200กาฬสินธุ์บ.หนองมะงง หมู่4 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์15/10/2563 08:0015/10/2563 16:00
201นครพนมบริเวณบ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท15/10/2563 08:0015/10/2563 18:00
202นครพนมบริเวณบ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก15/10/2563 08:0015/10/2563 12:00
203ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยม้าแคระ14/10/2563 09:0014/10/2563 15:00
204ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณสังกระเปียวตะเคียนเตี้ย4514/10/2563 09:0014/10/2563 17:00
205ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณปากซอยหนองเกตุใหญ่914/10/2563 09:0014/10/2563 17:00
206ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่สยามกาเด้นซิตี้14/10/2563 09:0014/10/2563 14:00
207ปราจีนบุรีปากทางเข้าโปร่งไผ่14/10/2563 09:0014/10/2563 15:00
208น่านบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา14/10/2563 09:0014/10/2563 17:00
209อุทัยธานีบริเวณหลังคลองถมเก่า ถนนสุวิมลย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี14/10/2563 09:0014/10/2563 16:00
210นครสวรรค์บ.เขาสมุก14/10/2563 08:0008/10/2563 17:00
211ตากสามแยกปากทางเลี้ยวไปเหมืองผาแดง ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย14/10/2563 08:0014/10/2563 17:00
212พระนครศรีอยุธยาบริเวณ ม.1,2,3,4,5 ต.ดอนทอง และ ม.4,5,6,7 ต.เทพมงคล13/10/2563 09:0013/10/2563 17:00
213นครพนมบริเวณบ้านเนินสะอาด ถนนมหาวิทยาลัยนครพน บ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย13/10/2563 08:0013/10/2563 18:00
214ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณสุขุมวิทพัทยา3112/10/2563 09:0012/10/2563 17:00
215ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านชาโดเดล ซอยสยามคันทรีคลับ12/10/2563 09:0012/10/2563 14:00
216ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณ ซอยชัยพรวิถี2112/10/2563 09:0012/10/2563 17:00
217อำนาจเจริญบ้านโพธิ์ศิลา ถึง บ้านคำงูเหลือม12/10/2563 09:0012/10/2563 16:30
218ศรีสะเกษดับทั้งวัน /ตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ // ดับ 2 ช่วงเวลา เช้า-เย็น ตำบลบุสูง และตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ12/10/2563 08:0012/10/2563 17:30
219สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าโครงการเคหะชุมชนมหาชัย ถึง ร้านก๊วยเตี๋ยวชาววัง แนวถนนพระรามที่ที่ 2 ขาออก กทม. [ผกส. PEA Samutsakhon]11/10/2563 08:0011/10/2563 17:00
220อุบลราชธานีบ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี10/10/2563 09:0010/10/2563 17:00
221อำนาจเจริญบ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ10/10/2563 09:0010/10/2563 16:30
222นครปฐมริมถนนปากซอยดาวทอง 210/10/2563 09:0010/10/2563 12:00
223ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณสังกระเปียว09/10/2563 09:0009/10/2563 15:00
224ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณชุมชนสะพานยาวนาเกลือ09/10/2563 09:0009/10/2563 17:00
225อุบลราชธานีบ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี09/10/2563 09:0009/10/2563 17:00
226อำนาจเจริญบ้านโพธิ์ศิลา ถึง หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ09/10/2563 09:0009/10/2563 16:30
227ขอนแก่นอ.พล09/10/2563 09:0009/10/2563 16:00
228อุดรธานีจาก บ้านเหล่า ถึง บ้านหนองหลัก ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง09/10/2563 09:0009/10/2563 17:00
229เชียงใหม่บริเวณบ้านริมขาน ตำบลดอนเปา09/10/2563 09:0009/10/2563 17:00
230นครปฐมแนวถนนหลังร้านพุทธรักษาเรสเตอรอง09/10/2563 09:0009/10/2563 16:00
231นครพนมบริเวณหมู่บ้านขวัญนคร ตำบลในเมือง09/10/2563 08:0009/10/2563 17:00
232อำนาจเจริญบริเวณบ้านดอนแดง ฝั่งขวามือทางไป อ.ปทุมราชวงศา08/10/2563 10:0008/10/2563 10:30
233ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 15 ชายหาด08/10/2563 09:0008/10/2563 12:00
234ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณทางคู่ขนานบ้านโป่งฝั่งซ้าย08/10/2563 09:0008/10/2563 17:00
235ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยสุขสมบูรณ์หน้าโรงน้ำแข็ง08/10/2563 09:0008/10/2563 14:00
236น่านบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา08/10/2563 09:0008/10/2563 17:00
237กำแพงเพชรแจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านนานอก, หนองทราย,วังตะกู ต.วังควง08/10/2563 09:0008/10/2563 16:00
238นครศรีธรรมราชแยกตลาดถ้ำทอง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา08/10/2563 09:0008/10/2563 16:00
239ตากแม่สอด08/10/2563 08:0008/10/2563 17:00
240ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณนาเกลือ12 ซอย207/10/2563 10:0007/10/2563 13:00
241ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหน้าตลาดโชคชัย ซอยเขาน้อย07/10/2563 09:0007/10/2563 15:00
242ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณ หมู่บ้านตะวันวิลล่า07/10/2563 09:0007/10/2563 14:00
243นครราชสีมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาด, บ.ดอนเต็ง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา07/10/2563 09:0007/10/2563 16:30
244ขอนแก่นบ้านโคกฟันโปง07/10/2563 09:0007/10/2563 16:00
245ศรีสะเกษแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เช้าเย็น /ตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ // ดับทั้งวัน ตำบลบุสูง และตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ07/10/2563 08:0007/10/2563 17:30
246นครพนมบริเวณหมู่บ้านพิมพ์ศิริ ตำบลหนองญาติ07/10/2563 08:0007/10/2563 17:00
247นครสวรรค์บ.หนองตาเชียง07/10/2563 08:0007/10/2563 17:00
248นครสวรรค์บ.หนองเบน07/10/2563 08:0007/10/2563 17:00
249ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณนาเกลือ16/1ครัวคุณสุ06/10/2563 10:0006/10/2563 15:00
250ปทุมธานีภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร 5 ตำบลระแหง06/10/2563 09:0006/10/2563 16:00
251ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยเล้งกี่ หม้อแปลงลูกแรก 06/10/2563 09:0006/10/2563 17:00
252ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณซอยปลายฝัน06/10/2563 09:0006/10/2563 14:00
253น่านบริเวณบ้านวังตูบ และบ้านหัวนา 06/10/2563 09:0006/10/2563 17:00
254น่านบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา06/10/2563 09:0006/10/2563 17:00
255นครพนมบริเวณถนนเทศาประดิษฐ์ ซอยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม06/10/2563 08:0006/10/2563 17:00
256นครสวรรค์บ.ปางสวรรค์06/10/2563 08:0006/10/2563 17:00
257ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหน้าคลัง7/1105/10/2563 11:0005/10/2563 16:00
258พระนครศรีอยุธยาบริเวณ ม.1,2,3,4,5 ต.ดอนทอง และ ม.4,5,6,7 ต.เทพมงคล05/10/2563 09:0005/10/2563 17:00
259ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณชัยพรวิถี905/10/2563 09:0005/10/2563 14:00
260ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณสุขุมวิทพัทยา3305/10/2563 09:0005/10/2563 17:00
261ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณเฉลิมพระเกียรติ1605/10/2563 09:0005/10/2563 14:00
262ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 22 Underground 2ชายหาด05/10/2563 09:0005/10/2563 15:00
263นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านเขาดิน(ตาคลีใหญ่)05/10/2563 09:0005/10/2563 16:30
264ศรีสะเกษดับทั้งวัน /ตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ // ดับ 2 ช่วงเวลา เช้า-เย็น ตำบลบุสูง และตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ05/10/2563 08:0005/10/2563 17:30
265นครสวรรค์บ.ลานหมาไน05/10/2563 08:0005/10/2563 17:00
266สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ บ.อนุสรณ์ห้องเย็น จก. ถึงอู่ทันสมัย และถึง โรงพยาบาลมหาชัย แนวถนนพระราม 2 (ขาออก กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]04/10/2563 08:0004/10/2563 17:00
267สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่หน้าวัดบางตะคอย ถึง ปากทางวัดปากบ่อ แนวถนนพระราม 2 (ขาเข้า กทม) [ผกส. PEA Samutsakhon]04/10/2563 08:0004/10/2563 17:00
268ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 21 ชายหาด02/10/2563 13:0002/10/2563 16:00
269ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 20 ชายหาด02/10/2563 09:0002/10/2563 12:00
270ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณโรงเรียนบ้านรถไฟ02/10/2563 09:0002/10/2563 15:00
271ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณเฉลิมพระเกียติ 2702/10/2563 09:0002/10/2563 17:00
272อำนาจเจริญบ้านโคกนกกระเตน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ02/10/2563 09:0002/10/2563 16:30
273กำแพงเพชรแจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านคุยล้านโอง02/10/2563 09:0002/10/2563 17:00
274ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 18 ชายหาด01/10/2563 13:0001/10/2563 16:00
275ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านฉัตแก้วซอยเขาน้อย01/10/2563 09:0001/10/2563 15:00
276ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณอู่ช่างโบ้การาจ01/10/2563 09:0001/10/2563 14:00
277ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณหลังโรงน้ำแข็งศรีราชา01/10/2563 09:0001/10/2563 14:00
278ชลบุรีเมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 17 ชายหาด01/10/2563 09:0001/10/2563 12:00
279อำนาจเจริญบ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ01/10/2563 09:0001/10/2563 16:30
280อำนาจเจริญบ้านสามแยกชมภู ถึง บ้านนาถาวร อ.ปทุมราชวงศา30/09/2563 09:0030/09/2563 16:30
281นครสวรรค์บ.หนองตาเชียง30/09/2563 08:0030/09/2563 17:00
282ชลบุรีอำเภอบางละมุง ไฟแดงพัทยาเหนือ29/09/2563 10:0029/09/2563 15:00
283ชลบุรีอำเภอบางละมุง บ้านภูไทร29/09/2563 09:0029/09/2563 17:00
284อำนาจเจริญบ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ29/09/2563 09:0029/09/2563 16:30
285อุดรธานีชุมชนหนองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง29/09/2563 09:0029/09/2563 17:00
286สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน29/09/2563 09:0029/09/2563 17:00
287ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.พูนสุขปาร์คแยกต้นไทร28/09/2563 10:0028/09/2563 13:00
288ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซ.วัดธรรมสามัคคี28/09/2563 09:0028/09/2563 14:00
289สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก28/09/2563 09:0028/09/2563 17:00
290สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก28/09/2563 09:0028/09/2563 17:00
291ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซ.พัทยาใต้525/09/2563 10:0025/09/2563 15:00
292ชลบุรีอำเภอบางละมุง มป.กฟภ.ข้างบ่อบำบัดหนองใหญ่25/09/2563 09:0025/09/2563 12:00
293ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตลาดเก่านาเกลือ25/09/2563 09:0025/09/2563 17:00
294อำนาจเจริญบ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ25/09/2563 09:0025/09/2563 13:30
295สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน25/09/2563 09:0025/09/2563 17:00
296ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.ฉัตรแก้ววิลเลจ24/09/2563 10:0024/09/2563 15:00
297ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตลาดหนองปรือถึงวัดหนองปรือ24/09/2563 09:0024/09/2563 17:00
298ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยสยามตันทรีคลับตั้งแต่สถานีบางลบะมุงถึงพรประภานิมิต324/09/2563 09:0024/09/2563 17:00
299ชลบุรีอำเภอบางละมุง หนองหัวแรด41/224/09/2563 09:0024/09/2563 14:00
300สกลนครหลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก24/09/2563 09:0024/09/2563 17:00
301บุรีรัมย์หน้าโรงพยาบาลนางรอง ถึง สี่แยกไฟแดงไปรษณีย์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์24/09/2563 08:3024/09/2563 16:30
302อำนาจเจริญบ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ23/09/2563 09:3023/09/2563 09:00
303ชลบุรีอำเภอบางละมุง 17Rถึงใบมีดดคังสะพานสาย 723/09/2563 09:0023/09/2563 17:00
304ชลบุรีอำเภอบางละมุง พรประภานิมิตร23/223/09/2563 09:0023/09/2563 17:00
305สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน23/09/2563 09:0023/09/2563 17:00
306ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.6บ้านเนินทราย22/09/2563 10:0022/09/2563 15:00
307ชลบุรีอำเภอบางละมุง ห้วยยายมุกฝั่งโป่ง (2)22/09/2563 09:0022/09/2563 17:00
308ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.งามเจริญ1322/09/2563 09:0022/09/2563 14:00
309อำนาจเจริญบ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ22/09/2563 09:0022/09/2563 16:30
310อำนาจเจริญบ้านโปโล ถึง บ้านห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ22/09/2563 09:0022/09/2563 16:30
311ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยกอไผ่พัทยาใต้21/09/2563 10:0021/09/2563 15:00
312ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซ.บุญสัมพันธ์1721/09/2563 09:0021/09/2563 12:00
313ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.ฉัตรแก้วกรุ๊ปa21/09/2563 09:0021/09/2563 14:00
314อำนาจเจริญบ้านนาแต้ ถึง บ้านคึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ21/09/2563 09:0021/09/2563 16:30
315สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน21/09/2563 09:0021/09/2563 17:00
316พระนครศรีอยุธยาสะพานคลองดอนโพธิ์หน้าวัดปิ่นแก้ว - แยกคลองดอนโพธิ์ต่อคลองรางโพธิ์ หมู่5 ต.ชายนา19/09/2563 08:3019/09/2563 16:30
317ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านแลนด์รุ้ง18/09/2563 10:0018/09/2563 15:00
318ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยวัดสว่างอารมณ์18/09/2563 10:0018/09/2563 14:00
319ชลบุรีอำเภอบางละมุง สุขุมวิทพัทยา3318/09/2563 09:0017/09/2563 17:00
320อำนาจเจริญบ้านนาลือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ18/09/2563 09:0018/09/2563 16:30
321ชลบุรีอำเภอบางละมุง บางละมุง 3717/09/2563 10:0017/09/2563 15:00
322ชลบุรีอำเภอบางละมุง แกรก4 (1)17/09/2563 09:0017/09/2563 17:00
323ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยบางละมุง 2317/09/2563 09:0017/09/2563 16:00
324ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.พัทยาวดี ซ.ลับแล17/09/2563 09:0017/09/2563 14:00
325สกลนครหน้าโลตัสสว่างแดนดิน-แยกบ้านง่อน17/09/2563 09:0017/09/2563 17:00
326พระนครศรีอยุธยาสี่แยกวัดกำแพงแก้ว - โรงพยาบาลอำเภอบางบาล หมู่1-4 ต.สะพานไทย17/09/2563 08:3017/09/2563 16:30
327พระนครศรีอยุธยาบริเวณวัดป้อมแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง หมู่1-8 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร17/09/2563 08:3017/09/2563 15:30
328ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยข้างสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้16/09/2563 10:0016/09/2563 15:00
329ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยหนองปลาไหล 33-00722316/09/2563 09:0016/09/2563 16:00
330ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.วรรณทิพย์116/09/2563 09:0016/09/2563 14:00
331อำนาจเจริญบ้านหนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ16/09/2563 09:0016/09/2563 16:30
332กาฬสินธุ์บ.คำม่วง หมู่5และหมู่14 ,บ.ปลาขาว หมู่6 และบ.ดงอุดม หมู่13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์16/09/2563 09:0016/09/2563 12:00
333พิษณุโลกบ้านกระบัง – บ้านหอกลอง ต.หอกลอง อ.เมือง16/09/2563 08:0016/10/2563 16:00
334ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยโป่งลาง2 มป.4เครื่อง15/09/2563 10:0015/09/2563 15:00
335ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.ปีเตอร์แพน หนองเกตุน้อย15/09/2563 09:0015/09/2563 14:00
336ชลบุรีอำเภอบางละมุง ห้วยยายมุกฝั่งโป่ง (1)15/09/2563 09:0014/09/2563 14:00
337ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยหนองเกตุใหญ่ฝั่งถนน3615/09/2563 09:0015/09/2563 17:00
338ชลบุรีอำเภอบางละมุง บ้านหนองใหญ่ 20-00246914/09/2563 10:0014/09/2563 15:00
339ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยวัดสังกะเปียว14/09/2563 09:0014/09/2563 17:00
340ชลบุรีอำเภอบางละมุง พัทยาใต้ 16 (บงกช)14/09/2563 09:0014/09/2563 17:00
341ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยตำหลาย สาย3 14/09/2563 09:0014/09/2563 17:00
342อำนาจเจริญบ้านนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ14/09/2563 09:0014/09/2563 16:30
343ชลบุรีอำเภอบางละมุง CAT เทเลคอม12/09/2563 10:0012/09/2563 15:00
344กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน หมู่ 1,7,11,12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.หนองป่าอ้อย หมู่1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์12/09/2563 08:0012/09/2563 12:00
345ชลบุรีอำเภอบางละมุง หน้าแขวงกระทิงลาย 44-00024711/09/2563 10:0011/09/2563 15:00
346พระนครศรีอยุธยาอาคารพาณิชย์ข้างสนง.การไฟฟ้าส่วนภูิภาคอำเภอเสนา หมู่5 ต.บางนมโค อ.เสนา11/09/2563 09:0011/09/2563 15:00
347ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยเล้งกี่ มป.นั่งร้านลุกที่สอง11/09/2563 09:0011/09/2563 17:00
348ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยวัดสว่างอารมณ์11/09/2563 09:0011/09/2563 17:00
349อำนาจเจริญปากทางบ้านโพนเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ11/09/2563 09:0011/09/2563 16:30
350พระนครศรีอยุธยาข้างวัดบันไดช้าง11/09/2563 08:3011/09/2563 16:00
351ชลบุรีอำเภอบางละมุง j&p court ซอยเล้งกี่ สาย310/09/2563 10:0010/09/2563 15:00
352ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยกวนอู 37-103010/09/2563 09:0010/09/2563 14:00
353ชลบุรีอำเภอบางละมุง สะพานโป่ง-เขาไม้แก้ว10/09/2563 09:0010/09/2563 17:00
354อุดรธานีจาก ร้านอุดรศรีวิไล ถึง ห้าแยกน้ำพุ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง10/09/2563 09:0010/09/2563 17:00
355ชลบุรีอำเภอบางละมุง พัทยาใต้ซิตี้รีสอร์ท09/09/2563 12:0009/09/2563 17:00
356ชลบุรีอำเภอบางละมุง พัทยาใต้ซิตี้รีสอร์ท09/09/2563 12:0009/09/2563 17:00
357ชลบุรีอำเภอบางละมุง ม.พันผกา ซ.เนิน 47-00379009/09/2563 09:0009/09/2563 14:00
358ชลบุรีอำเภอบางละมุง อุโมงต้นไม้ไทยโปโล09/09/2563 09:0009/09/2563 17:00
359ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยสยามตันทรีคลับตั้งแต่ปากซอยสยามถึงซอยประภานิมิต309/09/2563 09:0009/09/2563 17:00
360ชลบุรีอำเภอบางละมุง สังกะเปียวหนองพลับ 608/09/2563 10:0008/09/2563 15:00
361ชลบุรีอำเภอบางละมุง ปากทางพัทยาใต้08/09/2563 09:0008/09/2563 17:00
362ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยเล้งกี่ มป.นั่งร้านลูกแรก08/09/2563 09:0008/09/2563 17:00
363พระนครศรีอยุธยาหมู่4 ต.บ้านโพธิ์ ข้างวัดโพธิ์ลิง05/09/2563 08:3005/09/2563 12:30
364พระนครศรีอยุธยาหมู่5 ต.ชายนา04/09/2563 08:3004/09/2563 16:30
365พระนครศรีอยุธยาปากทางเข้าตำบลชายนา01/09/2563 09:3001/09/2563 12:00
366พระนครศรีอยุธยาปากทางเข้าบึงปลาบึก ม.7 ต.สามกอ01/09/2563 09:0001/09/2563 12:00
367ชลบุรีอำเภอบางละมุง ถนน36 ปากทางชิงหวอไท่31/08/2563 10:0031/08/2563 15:00
368ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านวรรณทิพย์1 (เนินพลับหวาน)28/08/2563 10:0028/08/2563 15:00
369อำนาจเจริญบ้านโพธิ์ศิลา ถึง บ้านโนนโพธิ์ ตโนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ28/08/2563 09:0028/08/2563 17:00
370ขอนแก่นบ.หลุบแซง ถึง หน้าที่ว่าการ อ.ซำสูง28/08/2563 09:0028/08/2563 17:00
371ชลบุรีอำเภอบางละมุง สุขุมวิท 3327/08/2563 09:0027/08/2563 17:00
372ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยเฉลิมพระเกียร 1/มป.รังนก27/08/2563 09:0027/08/2563 15:00
373ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่6 บ้านเนินทราย(กระทิงลาย)27/08/2563 09:0027/08/2563 14:00
374อำนาจเจริญบ้านคำโพน ถึง บ้านหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ27/08/2563 09:0027/08/2563 17:00
375ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านธัญญาวันการ์เดนโฮม (เนินพลับหวาน)26/08/2563 10:0026/08/2563 15:00
376ชลบุรีอำเภอบางละมุง สโมสรราชวรุณ26/08/2563 09:0026/08/2563 17:00
377อำนาจเจริญบ้านโพธิ์ศิลา ถึง บ้านโนนโพธิ์ ตโนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ26/08/2563 09:0026/08/2563 17:00
378ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยข้าวต้มปลาเกาะสีชัง พัทยาเหนือ-สาย325/08/2563 09:0025/08/2563 17:00
379ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยบงกช-เบิร์ดอิน25/08/2563 09:0025/08/2563 17:00
380ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยบางละมุง 3725/08/2563 09:0025/08/2563 14:00
381ชลบุรีอำเภอบางละมุง แยกทีโอทีฝั่งทีโอที24/08/2563 13:0024/08/2563 16:00
382ชลบุรีอำเภอบางละมุง ทางไปวัดสังกะเปรียวบ้านยายแต๋น24/08/2563 10:0024/08/2563 15:00
383ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านอยู่ดีวิลล่า (หนองเกตุใหญ่)21/08/2563 10:0021/08/2563 15:00
384ขอนแก่นสวนป่าดงซำ ถึง บ.หลุบแซง21/08/2563 09:0021/08/2563 17:00
385ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยสนามกอล์ฟ สุขุมวิท-ตลาดวนาสิน20/08/2563 09:0020/08/2563 17:00
386ชลบุรีอำเภอบางละมุง ยูโรดีไซน์ (ปั้มเอสโซ่ นาเกลือ)20/08/2563 09:0020/08/2563 17:00
387ชลบุรีอำเภอบางละมุง หน้าแขวงการทางกระทิงลาย20/08/2563 09:0020/08/2563 14:00
388ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านพัทยาปาร์คฮิล (ซอยหนองหัวแรด1)19/08/2563 10:0019/08/2563 15:00
389ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยนาวัง 1119/08/2563 09:0019/08/2563 17:00
390ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตะเคียนเตี้ยถนนเคไลน์19/08/2563 09:0019/08/2563 17:00
391ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยพัทยากลาง1418/08/2563 10:0018/08/2563 15:00
392ชลบุรีอำเภอบางละมุง โป่งสะเก็ดฝั่งโรงเรียนจุดเดิม18/08/2563 09:0018/08/2563 17:00
393ชลบุรีอำเภอบางละมุง พัทยาซอย 817/08/2563 11:0017/08/2563 12:00
394ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตรงข้ามไปรษณีย์นาเกลือ17/08/2563 09:0017/08/2563 17:00
395ชลบุรีอำเภอบางละมุง ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาออกด่านโป่ง17/08/2563 09:0017/08/2563 17:00
396ชลบุรีอำเภอบางละมุง หมู่บ้านพรเทพ 9 ถนนชัยพรวิถี14/08/2563 10:0014/08/2563 15:00
397ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยอู่ชาข้างเคหะหนองปรือ14/08/2563 09:0014/08/2563 14:00
398ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยนาเกลือ 20-2414/08/2563 09:0014/08/2563 17:00
399ชลบุรีอำเภอบางละมุง หนองไม้แก่น ซอยรุ่งเรืองลาบเป็ด13/08/2563 10:0013/08/2563 15:00
400ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยข้างประปาหนองปรือ13/08/2563 09:0013/08/2563 17:00
401ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยนาเกลือ 20-2413/08/2563 09:0013/08/2563 17:00
402ชลบุรีอำเภอบางละมุง สามแยกตลาดโรงโป๊ะ13/08/2563 09:0013/08/2563 14:00
403ชลบุรีอำเภอบางละมุง โรงโป๊ะตรงข้างพักตากอากาศ11/08/2563 09:0011/08/2563 14:00
404ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยข้างวัดต้นกระรอก11/08/2563 09:0011/08/2563 17:00
405ชลบุรีอำเภอบางละมุง เซียนซือนาเกลือ10/08/2563 10:0010/08/2563 15:00
406ชลบุรีอำเภอบางละมุง แยกเคไลน์ในซอย10/08/2563 09:0010/08/2563 17:00
407ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1/110/08/2563 09:0010/08/2563 14:00
408ชลบุรีอำเภอบางละมุง บางละมุง 1207/08/2563 13:0007/08/2563 16:00
409กาฬสินธุ์บ.หนองแวง หมู่ 1,9,16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์07/08/2563 13:0007/08/2563 17:00
410ชลบุรีอำเภอบางละมุง นาเกลือ 1207/08/2563 10:0007/08/2563 15:00
411ชลบุรีอำเภอบางละมุง ถนนบ้านเกรกก่อนถึงทศ.หนองปลาไหล07/08/2563 09:0007/08/2563 17:00
412ชลบุรีอำเภอบางละมุง บางละมุง 1607/08/2563 09:0007/08/2563 17:00
413ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตรงข้าวสถานสงเคราะห์เด็กบางละมุง06/08/2563 09:0006/08/2563 14:00
414ชลบุรีอำเภอบางละมุง มาบบอน 4-5 06/08/2563 09:0006/08/2563 17:00
415ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตรงข้ามร้านโต้งชนวัว06/08/2563 09:0006/08/2563 17:00
416ชลบุรีอำเภอบางละมุง สาย 36 คลองใหญ่ฝั่งขวา05/08/2563 09:0005/08/2563 17:00
417ชลบุรีอำเภอบางละมุง เพนียดช้าง 805/08/2563 09:0005/08/2563 17:00
418ชลบุรีอำเภอบางละมุง ตะเคียนเตี้ย 4505/08/2563 09:0005/08/2563 17:00
419ชลบุรีอำเภอบางละมุง ศรีสุวิท ใต้ไลน์ EGAT04/08/2563 10:0004/08/2563 17:00
420ชลบุรีอำเภอบางละมุง โป่งล่าง 404/08/2563 09:0004/08/2563 15:00
421ชลบุรีอำเภอบางละมุง ริมถนนสุขุมวิทเลยปั๊มบางจากโรงโป๊ะ04/08/2563 09:0004/08/2563 14:00
422ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยหลังข้าวต้มปลาสีชัง31/07/2563 09:0031/07/2563 14:00
423ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทหน้าวัดหนองใหญ่31/07/2563 09:0031/07/2563 14:00
424ชลบุรีเมื่องพัทยา ข้าวต้มปลาเกาะสีชัง30/07/2563 09:0030/07/2563 14:00
425ขอนแก่นสี่แยกหนองโน30/07/2563 09:0030/07/2563 17:00
426ชลบุรีเมื่องพัทยา โพธิสารซอย129/07/2563 10:0029/07/2563 15:00
427ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทบริษัท ยูชคาร์29/07/2563 09:0029/07/2563 17:00
428ชลบุรีเมื่องพัทยา ไลน์ตรงข้ามตลาดหนองปรือ29/07/2563 09:0029/07/2563 17:00
429ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยสุขุมวิทพัทยา3324/07/2563 09:0024/07/2563 17:00
430ชลบุรีเมื่องพัทยา โพธิสารฝั่งสุขุมวิท24/07/2563 09:0024/07/2563 14:00
431ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทปากซ.หนองเกตุใหญ่23/07/2563 09:0023/07/2563 14:00
432ชลบุรีเมื่องพัทยา ถนนสาย36ฝั่งคริสตจักร22/07/2563 09:0022/07/2563 17:00
433ชลบุรีเมืองพัทยา ซอยวัดหนองเกตุน้อย22/07/2563 09:0022/07/2563 17:00
434ชลบุรีเมื่องพัทยา หน้าปั๊มเชลถนนสาย 36 22/07/2563 09:0022/07/2563 17:00
435ชลบุรีเมื่องพัทยา มาบยายเลีย822/07/2563 09:0022/07/2563 17:00
436ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทตรงวัดจิตตะภาวัน21/07/2563 09:0021/07/2563 14:00
437ชลบุรีเมื่องพัทยา มบ.ปีเตอร์แพน21/07/2563 09:0021/07/2563 14:00
438ชลบุรีเมืองพัทยา หมู่บ้านวันเดอร์แลนด์220/07/2563 13:0020/07/2563 17:00
439ชลบุรีเมืองพัทยา ซอยเฉลิมพระเกียรติ1520/07/2563 09:0020/07/2563 17:00
440ชลบุรีเมื่องพัทยา หมู่บ้านวันเดอร์แลนด์120/07/2563 09:0020/07/2563 12:00
441ชลบุรีเมืองพัทยา หน้าsubพัทยาใต้ ไลน์เข้าวัดพระใหญ่17/07/2563 09:0017/07/2563 17:00
442ชลบุรีเมื่องพัทยา เพนียดช้างซอย217/07/2563 09:0017/07/2563 17:00
443ขอนแก่นบริเวณสี่แยกไฟแดง บ.หนองโน17/07/2563 09:0017/07/2563 17:00
444ชลบุรีเมื่องพัทยา งามเจริญ516/07/2563 09:0016/07/2563 14:00
445ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยนาเกลือ1716/07/2563 09:0016/07/2563 16:00
446ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทหน้าร้านเชียงกง16/07/2563 09:0016/07/2563 14:00
447ขอนแก่นสี่แยกไฟแดง บ.หนองโน16/07/2563 09:0016/07/2563 17:00
448ชลบุรีเมื่องพัทยา ทางแยกไป K Line 15/07/2563 09:0015/07/2563 17:00
449ชลบุรีเมื่องพัทยา งามเจริญ615/07/2563 09:0015/07/2563 14:00
450ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยข้างร.ร.ตันตรารักษ์15/07/2563 09:0015/07/2563 17:00
451ชลบุรีเมื่องพัทยา งามเจริญ615/07/2563 09:0015/07/2563 14:00
452ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยบงกช-แยกเบิร์ดอิน14/07/2563 09:0014/07/2563 14:00
453ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทเลยปั๊มบางจากโรงโป๊ะ14/07/2563 09:0014/07/2563 14:00
454ชลบุรีเมื่องพัทยา ร้านแซบเวอร์ถึงร.ร.โป่งสะเก็ด14/07/2563 09:0014/07/2563 17:00
455ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยรพ.เมโมเรียลฝั่งสาย2 315KVA.13/07/2563 09:0013/07/2563 16:00
456ชลบุรีเมื่องพัทยา walking street13/07/2563 09:0013/07/2563 17:00
457ชลบุรีเมื่องพัทยา เฉลิมพระเกียรติ 613/07/2563 09:0013/07/2563 16:00
458นครปฐมซอย อบต.ศาลายา12/07/2563 09:0012/07/2563 17:00
459ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยสุขุมวิทพัทยา4410/07/2563 09:0010/07/2563 17:00
460ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยสุขุมวิท2110/07/2563 09:0010/07/2563 17:00
461ชลบุรีเมื่องพัทยา พัทยากลางซอย16 500KVA.10/07/2563 09:0010/07/2563 16:00
462ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยมาบยายเลีย2910/07/2563 09:0010/07/2563 17:00
463ชลบุรีเมื่องพัทยา โยหมูกระทะตะเคียนเตี้ย10/07/2563 09:0010/07/2563 14:00
464ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยเทพประสิทธิ์ 8 (กรมที่ดิน)09/07/2563 09:0009/07/2563 17:00
465ชลบุรีเมื่องพัทยา พัทยาซอย109/07/2563 09:0009/07/2563 14:00
466ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมสุขุมวิทหน้ารร.ชลจันทร์09/07/2563 09:0009/07/2563 14:00
467ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยเล้งกี่สาย3 (R2,R3)08/07/2563 09:0008/07/2563 17:00
468ชลบุรีเมื่องพัทยา พัทยากลางซอย14 315KVA.08/07/2563 09:0008/07/2563 16:00
469ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยร.ร.บ้านรถไฟ08/07/2563 09:0008/07/2563 17:00
470ชลบุรีเมื่องพัทยา AT bed space ข้างMAXมวยไทย05/07/2563 09:0005/07/2563 13:00
471ชลบุรีเมื่องพัทยา ริมถนนสุขุมวิทหน้าสุเหล่าต้นกระบก03/07/2563 09:0003/07/2563 14:00
472ชลบุรีเมื่องพัทยา ซอยเล้งกี่สาย3 (R9,R85)03/07/2563 09:0003/07/2563 17:00
473ชลบุรีเมื่องพัทยา พัทยากลางซอย1 500KVA.03/07/2563 09:0003/07/2563 16:00
474ชลบุรีเมืองพัทยา กอไผ่4 ซอย5-ซอย303/07/2563 09:0003/07/2563 17:00
475ชลบุรีเมืองพัทยาหม้อแปลงตรงข้าม ธ.SCB สาย202/07/2563 09:0002/07/2563 16:00
476ชลบุรีเมื่องพัทยา หลัง สนง.ไฟฟ้านาเกลือ02/07/2563 09:0002/07/2563 17:00
477อำนาจเจริญบ้านสี่แยกแสงเพชร อ.เมือง ถึง บ้านโนนสวาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ30/06/2563 09:0030/06/2563 16:30
478อำนาจเจริญบ้านสี่แยกแสงเพชร อ.เมือง ถึง บ้านโนนสวาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ26/06/2563 09:0026/06/2563 16:30
479ขอนแก่นบ.อ้อคำ อ.ซำสูงถึง บ.โนน25/06/2563 09:0025/06/2563 17:00
480ขอนแก่นหน้าอนามัยห้วยเตยถึงบ.อ้อคำ23/06/2563 09:0023/06/2563 17:00
481นครราชสีมาตั้งแต่ข้างโรงเรียนตะเคียนงาม ถึง บ้านหนองนกกระเรียน ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา06/06/2563 08:3006/12/2563 12:00
482อำนาจเจริญบ้านหินกอง ถึง บ้านพนมดี อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ05/06/2563 09:0005/06/2563 16:30
483อำนาจเจริญบริเวณบ้านโนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจ จ.อำนาจเจริญ01/06/2563 09:0001/06/2563 16:00
484อำนาจเจริญบ้านสี่แยกแสงเพชร อ.เมือง ถึง บ้านโนนสวาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ29/05/2563 09:0029/05/2563 16:30
485อำนาจเจริญ บ้านนายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ28/05/2563 09:0028/05/2563 16:30
486อำนาจเจริญบ้านหนองแก้ว ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ27/05/2563 09:0027/05/2563 16:30
487อำนาจเจริญบ้านสี่แยกแสงเพชร อ.เมือง ถึง บ้านโนนสวาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ26/05/2563 09:0026/05/2563 16:30
488อำนาจเจริญบ้านนาอุดม ถึง บ้านนายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ25/05/2563 09:0025/05/2563 16:30
489ชลบุรีอำเภอบางละมุง ซอยเพนียดช้าง big c extra24/05/2563 09:0024/08/2563 12:00
490กาฬสินธุ์บ.หนองไผ่ หมู่5 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/05/2563 09:0023/05/2563 15:00
491อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ22/05/2563 09:0022/05/2563 16:30
492ขอนแก่นอ.กระนวน จากหลังแก่นเจริญ ถึง บ.โคกใหม่22/05/2563 09:0022/05/2563 17:00
493กาฬสินธุ์บ.หนองแวง หมู่ 1,9,16 และบ.หนองขาม หมู่ 2 ต.หนองแวง ,บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ 3,10 และบ.โนนสวรรค์ หมู่9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์09/05/2563 06:0009/05/2563 07:00
494กาฬสินธุ์ทุกหมู่บ้านในเขต ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์08/05/2563 09:0008/05/2563 16:00
495กาฬสินธุ์บ.แซงบาดาล หมู่ 1 ,บ.บาก หมู่ 2,14 ,บ.บึงบาดาล หมู่ 3 ,บ.เหล่าภูพาน หมู่ 4 ,บ.หนองแห้ว หมู่ 5 ,บ.คำเม็ก หมู่ 7,13 ,บ.คำบก หมู่ 8 ,บ.หนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 และบ.โนนชายสำราญ หมู่ 11 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์08/05/2563 09:0008/05/2563 16:00
496กาฬสินธุ์บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ และบ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์02/05/2563 12:0002/05/2563 13:00
497กาฬสินธุ์บ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์02/05/2563 09:0002/05/2563 16:00
498อำนาจเจริญบ้านเหล่าเลิง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ30/04/2563 09:0030/04/2563 16:30
499อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ30/04/2563 09:0030/04/2563 16:30
500อำนาจเจริญบ้านจิก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ29/04/2563 09:0029/04/2563 16:30
501อำนาจเจริญบ้านนาอุดม ถึง บ้านนายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ28/04/2563 09:0028/04/2563 16:30
502อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง บ่อชะแน่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ27/04/2563 09:0027/04/2563 16:30
503อำนาจเจริญบ้านเหล่าเลิง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ27/04/2563 09:0027/04/2563 16:30
504อำนาจเจริญบ้านจิก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ24/04/2563 09:0024/04/2563 16:30
505อำนาจเจริญบ้านแสนสุข ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ23/04/2563 09:0023/04/2563 16:30
506อำนาจเจริญบ้านพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ22/04/2563 09:0022/04/2563 16:30
507กาฬสินธุ์บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์16/04/2563 09:0016/04/2563 12:00
508กาฬสินธุ์บ้านคำบก หมู่ที่8 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์04/04/2563 09:0004/04/2563 15:00
509กาฬสินธุ์บ้านเม็ก หมู่ที่3 และบ้านนาทัน หมูที่4 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์04/04/2563 09:0004/04/2563 12:00
510กาฬสินธุ์บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์03/04/2563 09:0003/04/2563 16:00
511ปราจีนบุรีโปร่งกระพ้อ 26/03/2563 09:0026/03/2563 15:00
512กาฬสินธุ์ในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.บึง หมู่6 และบ.ดงแหลม หมู่8) และบ้านคำกุง หมู่5 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์24/03/2563 11:0024/03/2563 14:00
513กาฬสินธุ์ในเขตพื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน, บ้านป่านกขาบ หมู่4 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านโคกสะอาด หมู่8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์24/03/2563 11:0024/03/2563 14:00
514กาฬสินธุ์บ้านหนองบัว หมู่1 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์21/03/2563 09:0021/03/2563 16:00
515บุรีรัมย์บ้านดงใหญ่ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19/03/2563 08:3019/03/2563 16:00
516บุรีรัมย์บ้านหนองแหน ถึง บ้านโคกใหญ่06/03/2563 08:3006/03/2563 16:30
517ขอนแก่นอ.กระนวน จ.ขอนแก่น จากหน้าโรงกลึง บ.ศรีสุข ถึง ลีลาวดีรีสอร์ท03/03/2563 09:0003/03/2563 13:00
518บุรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลนางรอง ถึง วัดหัวสะพาน22/02/2563 13:0022/02/2563 16:00
519ขอนแก่นอ.กระนวน จ.ขอนแก่น ห้วยสายบาตร ถึงหน้าวิญโย วัสดุก่อสร้าง อ.หนองกุงศรี07/02/2563 09:0007/02/2563 17:00
520กาฬสินธุ์บ.โนนแหลมทอง หมู่10 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์05/02/2563 08:0005/02/2563 12:00
521กาฬสินธุ์บ.นามะเขือ ม.1,ม.12,บ.โคกเจริญ ม.2,บ.โป่งเชือก ม.3,บ.โพนสวาง ม.4,บ.โพนคำพุทธคีรี ม.5,บ.คำน้ำแซบ ม.6,บ.คำดอกซ้อน ม.7,บ.โนนศรทอง ม.8,บ.ดอนจันทร์ ม.9และบ.ไทรทอง ม.11 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ,บ.ป่านกขาบ ม.4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์25/01/2563 09:0025/01/2563 13:00
522บุรีรัมย์บ้านสระขาม-บ้านโคกมะค่า ต.หนองโบทถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์25/12/2562 08:3025/12/2562 16:30
523บุรีรัมย์บ้านผักหวาน-บ้านตลาดแย้ ต.ถนนหัก อ.นางรอง14/12/2562 08:3014/12/2562 16:30
524เชียงใหม่โรงบ่มบ้านกาด07/10/2562 09:3007/10/2562 15:30