ประกาศดับไฟฟ้า

ลำดับจังหวัดพื้นที่วันเวลาที่เริ่มดับไฟวันเวลาสิ้นสุดการดับไฟรายละเอียด
1ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(ดับไฟบริเวณpsa08F-02ไลน์กองขยะ)27/07/2560 09:0027/07/2560 17:00ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีไลน์กองขยะ
2ชลบุรี บ้านเนินสัก ม.7 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม21/07/2560 09:0021/07/2560 15:00ดับไฟเพื่อย้ายเสาระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ออกจากเขตชลประทาน
3ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(ปากซอยร้านเอส.เอส.ทีเซอร์วิท ม.5 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม)18/07/2560 09:0018/07/2560 14:00ก่อสร้างระบบจำหน่ายนางสาววิภาวรรรณ คุณปลื้ม (ปากซอยร้านเอส.เอส.ทีเซอร์วิท ม.5 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม)
4ชลบุรี บ้านคลองขุด แยกคลองชลประทาน-แหลมประดู13/07/2560 09:0013/07/2560 17:00 แยกคลองชลประทาน-แหลมประดู ดับไฟปักเสาแรงสูง ตามโครงการ คพจ.1
5สุพรรณบุรี เส้นเลี่ยงเมืองบ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี05/07/2560 09:0005/07/2560 16:30ดับไฟเส้นเลี่ยงเมืองบ้านโพธิ์ท่าทราย เพื่อทำการตัดต้นไม้ใต้แนวสายแรงสูง
6ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควีช่วงแยกโรงน้ำแข็ง)วงจร9สถานีพนัสนิคม05/07/2560 08:3005/07/2560 17:00ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควีช่วงแยกโรงน้ำแข็ง)วงจร9สถานีพนัสนิคมปลดPSA9S-51ถึงPSA9S-52ไฟดับเวลา08.30ถึง17.00น.
7ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(ม.1 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคมจ.ชลบุรีปลดดรีอฟเอาท์PSA05F-05ไลน์วัดโพธิ์ธาราม03/07/2560 09:0003/07/2560 16:00ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
8อ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง03/07/2560 09:0003/07/2560 15:00บำรุงรักษา ซ่อมแซม หม้อแปลง
9ชลบุรี ไฟฟ้าเกาะจันทร์F5,F802/07/2560 08:3002/07/2560 17:00พาดสายส่งให้บริษัทเอ็มไพร์เฟอร์เนชอินดัสทรีจำกัดF5ดับจากKPO5S-01ถึงkpo5S-50 วงจร8 ดับจากKPO8S-01ถึงKPO8S-50
10นครปฐม แนวถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตั้งแต่สี่แยกวัดละมุด- โรงเรียนวัดลานแหลม02/07/2560 08:0002/07/2560 17:00แนวถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตั้งแต่สี่แยกวัดละมุด- โรงเรียนวัดลานแหลม หมู่ที่ 4-5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ชุมชนบริเวณวัดละมุด ซอยมะลิ 1 ซอยไทยแลนด์เชอร์กิต ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดลานแหลม)
11นครปฐม แยกหนองฟัก ถึงสุดไลน์ระบบจำหน่าย (ม.7 , 21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน)02/07/2560 08:0002/07/2560 17:00กฟอ.กำแพงแสนจะก่อสร้างสายส่งระบบ 115kV บริเวณ ม.7,21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตั้งแต่ ฟีดเดอร์ 1 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (KSA01S-21) ฟีดเดอร์1 (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก)ฟีดเดอร์9 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก) ฟีดเดอร์1 ปลด Drop out ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งขวาเข้าหนองฟัก)
12นครปฐม ซอยโรงปูนข้างโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ม2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี- ม.13 ต.บางระกำ อ.บางเลน02/07/2560 08:0002/07/2560 17:00เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยโรงปูนข้างโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ม2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี- ม.13 ต.บางระกำ อ.บางเลน
13ฉะเชิงเทรา บริเวณ อบต.โสธร หมู่บ้านมารวย1จนสุดปลายสาย01/07/2560 09:0001/07/2560 15:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย
14ระยอง บ้านซอย 1 หมู่ 5 ต.แม่น้ำคู้30/06/2560 15:0030/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
15ระยอง ระหว่างปากทางซอย 1 30/06/2560 14:2030/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
16ระยอง บ้านหนองมะปริง ม.2 แม่น้ำคู้30/06/2560 13:4030/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
17ระยอง บ้านหนองมะปริง ก่อนถึงโค้ง ม.2 แม่น้ำคู้30/06/2560 13:0030/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
18ระยอง สามแยกหนองมะปริง30/06/2560 11:5030/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
19ระยอง บ้านพลงมะม่วงแม่น้ำคู้30/06/2560 11:1030/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
20ระยอง นายวรายุทธ์ ธรรมอิทธิศักดิ์30/06/2560 10:3030/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
21ระยอง เลยซอย 5 ฝั่งวังประดู 50 ม.30/06/2560 09:5030/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
22ระยอง บ้านพัฒนาผัง 1 แม่คู้30/06/2560 09:1030/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
23ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(บ้านเกาะกะบก ม.3 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี30/06/2560 09:0030/06/2560 14:00ก่อสร้างระบบจำหน่ายชลประทานขนาดใหญ่(บ้านเกาะบก ม.3ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคมจ.ชลบุรี
24ระยอง ก่อนถึงผัง 1 ดอกกราย30/06/2560 08:3030/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
25กาญจนบุรี บ้านห้วยปากคอก - บ้านไร่ ม.6-ม.7 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี30/06/2560 08:3030/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย ห้วยปากคอก-บ้านไร่ /บริเวณบ้านห้วยปากคอก
26กาญจนบุรี บ้านห้วยปากคอก - บ้านไร่ ม.6-ม.7 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี30/06/2560 08:3030/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย ห้วยปากคอก-บ้านไร่ /บริเวณบ้านห้วยปากคอก
27ระยอง หน้าโรงเรียนนิคม 829/06/2560 15:0029/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
28ระยอง ก่อนถึงแม่น้ำคู้29/06/2560 14:2029/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
29ระยอง หน้าปั้มแก๊สแม่น้ำคู้29/06/2560 13:4029/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
30ระยอง เยื้องปากทางเข้าอ่างดอกกราย29/06/2560 13:0029/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
31ระยอง ก่อน สฟฟ.มาบข่า ซ้ายมือ29/06/2560 11:5029/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
32ระยอง ซอยดอกกรายเลยโรงงานอีสเทิร์น29/06/2560 11:1029/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
33ระยอง จินดารมย์ 429/06/2560 10:3029/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
34ระยอง จินดารมย์ 429/06/2560 10:3029/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
35ระยอง นางรัชนี กิตติสุบรรณ29/06/2560 09:5029/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
36ระยอง อีสเทิร์นพาร์ควิลล์29/06/2560 09:1029/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
37ตรัง ช่วงบริเวณถนน ตรัง-กันตัง 29/06/2560 09:0029/06/2560 16:00บริเวณทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง จนสุดปลายสายรวมทางแยกซ้ายทาง-ขวาทางทั้งหมดตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
38ปทุมธานี โครงการกรีนบาวด์ 1 และอาคารสโมสร ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี29/06/2560 09:0029/06/2560 11:00ปรับปรุงเชื่อมต่อไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง
39ระยอง มาบเตยทองเก้ากรุ๊ป29/06/2560 08:3029/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
40กาญจนบุรี บ้านหนองกวาง-บ้านหนองตาขาว ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี29/06/2560 08:3029/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายแรงสูง บ้านหนองกวาง-บ้านหนองตาขาว ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
41พระนครศรีอยุธยา บริเวณ หมู่ 1,2 ตำบลท่าดินแดง และ หมู่ 5,6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา29/06/2560 08:3029/06/2560 14:00บริเวณ หมู่ 1,2 ตำบลท่าดินแดง และ หมู่ 5,6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
42กาญจนบุรี สี่แยกลำทราย-เชิงสะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี29/06/2560 08:3029/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ปักเสาพาดสายแรงสูง สี่แยกลำทราย-เชิงสะพานบ้านเก่า
43ระยอง ซอยทองเกล้ากรุ๊ป28/06/2560 15:0028/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
44ระยอง ซอยข้างธนัสสตีล มาบยางพร28/06/2560 14:2028/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
45ระยอง ซอยประเสริฐกุล28/06/2560 13:4028/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
46ระยอง คุณประสาน สุขใจ28/06/2560 13:0028/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
47ระยอง อบต.มาบยางพร (บ้านนายบุญชู)28/06/2560 11:5028/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
48ระยอง บ้านมาบเตย ม.128/06/2560 11:1028/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
49ระยอง วังตาหม่อน เครื่องที่ 128/06/2560 10:3028/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
50ระยอง เยื้องแยกมาบเตย หมู่บ้านสวนสวย28/06/2560 09:5028/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
51ระยอง อบต.ตาสิทธิ์ กลุ่มนางลดา28/06/2560 09:1028/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
52ราชบุรี บริเวณแท๊งค์น้ำบ้านนายเสรี ถึง แยกคลองควาย ม.2 ม.3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี28/06/2560 09:0028/06/2560 14:00กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแท๊งค์น้ำบ้านนายเสรี ถึง แยกคลองควาย ม.2 ม.3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันพุธที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
53สุพรรณบุรี หมู่ 5 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช 28/06/2560 09:0028/06/2560 16:00บริเวณ ม.5 ต.บ่อกรุ (บ้านหนองลาด) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
54ระนอง ผู้ใช้ไฟแนวถนนเพชรเกษมตั้งแต่ บริเวณบ้านบางสองรา ถึง ข้างโรงพยาบาลกระบุรี ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง28/06/2560 09:0028/06/2560 16:00ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง
55ฉะเชิงเทรา บริเวณ ถนนเทพราชฝั่งขาเข้าฉะเชิงเทราตั้งแต่งสะพานคลองแขวงกลั่นล่าง ถึงแยกเกาะไร่28/06/2560 08:3028/06/2560 17:00ย้าเสาไฟฟ้าแรงสูง
56กาญจนบุรี บ้านหนองกวาง-แยกบ้านลำทหาร ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี28/06/2560 08:3028/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายแรงสูง บ้านหนองกวาง-แยกบ้านลำทหาร ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
57ระยอง ซอยโรงงานฮอลลี่ไทม์28/06/2560 08:3028/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
58ปทุมธานี ซอยหมู่ไทย(ทั้งหมด),ม.12 ต.คูบางหลวง(บางส่วน),ต.บางเดื่อ(บางส่วน)28/06/2560 08:3028/06/2560 16:30เพื่อปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ เยาวภาค้าไม้ ถึง สะพานคลองใหม่
59ระยอง บ้านมาบยางพรหมู่ 227/06/2560 15:0027/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
60ระยอง ปากทางคลองใหญ่27/06/2560 14:2027/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
61ระยอง บ้านเนินสวรรค์27/06/2560 13:4027/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
62ระยอง ซอยผู้ใหญ่แฉล่มเครื่อง 427/06/2560 13:0027/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
63ระยอง อบต.มาบยางพร กลุ่มสุพรรณ27/06/2560 11:5027/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
64ระยอง โครงการล้านนาวิลเลจ27/06/2560 11:1027/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
65ระยอง โครงการล้านนาวิลเลจ27/06/2560 10:3027/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
66ระยอง โครงการล้านนาวิลเลจ27/06/2560 09:5027/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
67ระยอง โครงการล้านนาวิลเลจ27/06/2560 09:1027/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
68ระนอง ผู้ใช้ไฟแนวถนนพรุตาโรย ตั้งแต่ ปากทางเข้าบ้านพรุตาโรย ถึง โรงเรียนทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง27/06/2560 09:0027/06/2560 16:00ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง
69สุพรรณบุรี บริเวณ บ้านหนองสลัดได ม.3 ต.สระกระโจม ม.4 ต.บ้านโข้ง ม.6 ต.บ้านโข้ง , บ้านจร้าใหม่ ม.4 ต.บ้านโข้ง ,บ้านหัวเขา ม.13 ต.บ้านโข้ง27/06/2560 09:0027/06/2560 17:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง จะดำเนินการดับไฟบริเวณสามแยกปากทางเข้าบ้านหนองสลัดได ในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. เพื่อดำเนินการปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร(เสาไฟฟ้าแรงสูง) จำนวน 18 ต้น
70ปทุมธานี หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี27/06/2560 08:3027/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 9 เมตร
71กาญจนบุรี ท้ายตลาดด่านฯ-บ้านหนองละคร ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี27/06/2560 08:3027/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายแรงสูง ท้ายตลาดด่านฯ-บ้านหนองละคร ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
72พระนครศรีอยุธยา ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หมู่ 1,4 ตำบลบ้านใหญ่27/06/2560 08:3027/06/2560 14:00ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หมู่ 1,4 ตำบลบ้านใหญ่
73ระยอง โครงการแผ่นดินทอง ลิฟวิ่งโฮมส์27/06/2560 08:3027/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
74พิษณุโลก บ้านชายทุ่ง ม.27, สนง.ขนส่ง,โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว,หน่วยป้องกันรักษาป่า,หมวดการทางนครไทย,โรงนำ้้แ ข็งกิจวารี ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก27/06/2560 08:0027/06/2560 16:00เพื่อพัฒนาระบบจำหน่ายปักเสาและเปลี่ยนสาย
75ชลบุรี ตรงข้ามโรงแรมฎอ ชดา ถึง สามแยกบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 27/06/2560 08:0027/06/2560 17:00ย้ายเสาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่องานก่อสร้างทางด่วนหมายเลข 7
76กาญจนบุรี บ้านห้วยผาก หมู่ 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 26/06/2560 16:0026/06/2560 17:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
77ระยอง โครงการแผ่นดินทอง ลิฟวิ่งโฮมส์26/06/2560 15:0026/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
78ระยอง โครงการแผ่นดินทอง ลิฟวิ่งโฮมส์26/06/2560 14:2026/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
79กาญจนบุรี บ้านวังแย้ หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ26/06/2560 14:0026/06/2560 15:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
80ระยอง โครงการแผ่นดินทอง ลิฟวิ่งโฮมส์26/06/2560 13:4026/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
81ระยอง ซอยผู้ใหญ่แล่ม26/06/2560 13:0026/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
82ระยอง ตรงข้ามโรงเรียนมาบยางพร26/06/2560 11:5026/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
83กาญจนบุรี บ้านท่าม่วง หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ26/06/2560 11:0026/06/2560 13:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
84ระยอง หน้าชาญชัยหมู่ย่างเกาหลี26/06/2560 10:3026/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
85ระยอง นายโกศล เชียงเงิน26/06/2560 09:5026/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
86ระยอง เลยสำราญแมนชั่นซ้ายมือ26/06/2560 09:1026/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
87กาญจนบุรี บ้านหนองจอก หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 26/06/2560 09:0026/06/2560 10:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงูง
88ราชบุรี บริเวณในซอยร้านอาหารแม่จ๋า ม.2 ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี26/06/2560 09:0026/06/2560 17:00กฟอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณในซอยร้านอาหารแม่จ๋า ม.2 ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
89ตรัง ช่วงบริเวณตรัง-สิเกา 26/06/2560 09:0026/06/2560 16:00บริเวณฝั่งตรงข้ามบริษัทไทยเทคคอเปอร์เรชั่น ถึงบริเวณถนนทางแยกบ้านต้นชด (บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์) รวมทางแยกซ้ายทางทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.
90ชลบุรี ตรอก9 ซอย4 บางแสนสาย2 บริเวณไฟฟ้าตก26/06/2560 09:0026/06/2560 17:00บริเวณไฟฟ้าตกภายในซอย4 ตรอก9 ถนนบางแสนสาย2 กฟฟ.บางแสนดำเนินการตั้งหม้อแปลงเสริม แก้ปัญหาไฟฟ้าตก บริเวณไฟฟ้าดับ ภายในซอยตรงข้ามหอพักแกนบุญ
91กาญจนบุรี บ้านหนองอีพัง บ้านพรหมณี และบ้านหนองสานแตร26/06/2560 09:0026/06/2560 12:00ดับไฟระบบ 11 เควี ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เพื่อปรับแต่งเสาเอน และปักเสาแรงสูง
92สุพรรณบุรี ม.2ทัพหลวง บริเวณ บ้านทัพหลวง โรงเรียนทัพหลวง วัดทัพหลวง บ้านห้วยหลง และบ้านทุ่งสับฟาก26/06/2560 09:0026/06/2560 12:00 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.-12.00น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลาขวัญ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงสูง จะทำให้มีไฟฟ้าดับบริเวณบ้านทัพหลวง โรงเรียนทัพหลวง วัดทับหลวง บ้านห้วยหลง และบ้านทุ่งสับฟาก ในเวลาและวันดังกล่าว
93ระนอง ผู้ใช้ไฟแนวถนนสายปากน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงงานเทพพามาปลาป่น ถึง แยกบ้านสามแหลม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง26/06/2560 09:0026/06/2560 16:00ปรับปรุง ซ่อมแซม รถชนเสาแรงสูง อุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง
94พระนครศรีอยุธยา บริเวณ หมู่ 5 ถึง 7 ตำบลผักไห่ กลุ่มคลองบางกุ้ง26/06/2560 09:0026/06/2560 16:00บริเวณ หมู่ 5 ถึง 7 ตำบลผักไห่ กลุ่มคลองบางกุ้ง
95สุพรรณบุรี ม.2ทัพหลวง บริเวณ บ้านทัพหลวง โรงเรียนทัพหลวง วัดทัพหลวง บ้านห้วยหลง และบ้านทุ่งสับฟาก26/06/2560 09:0026/06/2560 12:00 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.-12.00น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลาขวัญ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงสูง จะทำให้มีไฟฟ้าดับบริเวณบ้านทัพหลวง โรงเรียนทัพหลวง วัดทับหลวง บ้านห้วยหลง และบ้านทุ่งสับฟาก ในเวลาและวันดังกล่าว
96กาญจนบุรี บ้านใหม่-ป้ายเขต ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย ถึง ช.พัน 9 26/06/2560 08:3026/06/2560 17:00แผนดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านใหม่-ป้ายเขต ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย ถึง ช.พัน 9
97ระยอง หมู่บ้านฉัตรทอง26/06/2560 08:3026/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
98กาญจนบุรี บ้านเสาหงษ์ ม.4 ม.8 ม.16 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี26/06/2560 08:3026/06/2560 16:30งานขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงสูง ท้ายหมู่บ้านเสาหงษ์ ม.4
99กระบี่ ต.ไสไทย,ต.อ่าวนาง,ต.หนองทะเล จ.กระบี่26/06/2560 08:0026/06/2560 16:00ปฏิบัติงานด้านแรงสูง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ประจำปี 2560
100ชลบุรี ตั้งแต่บริเวณสี่แยกมาบคล้า ถึง บ้านมาบปู(ฝั่งซ้ายมือ ตามถนน 331)25/06/2560 09:0025/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
101ชลบุรี ตั้งแต่บริเวณสี่แยกมาบคล้า ถึง บ้านมาบปู(ฝั่งซ้ายมือ ตามถนน 331)25/06/2560 09:0025/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
102สมุทรสาคร บริเวณตั้งเเต่ปากซอยคลองน้อย ถึงโครงการเเฟคตอรี่โชคอำนวย (PEA กระทุ่มแบน)25/06/2560 08:3025/06/2560 17:00จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่ปากซอยคลองน้อย ถึงโครงการเเฟคตอรี่โชคอำนวย เพื่อปฏิบติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
103ปราจีนบุรี สี่แยกสามทหาร ถึง อู่กิจเจริญ บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี25/06/2560 08:3025/06/2560 16:30กฟอ.กบินทร์บุรีมีแผนงานปักเสาแรงสูง และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบแรงสูงระบบ 22 kV
104ราชบุรี บริเวณฝั้งตรงข้ามด่านชั้ง ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี25/06/2560 08:3025/06/2560 16:30กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาระบบ 115KV. บริเวณฝั้งตรงข้ามด่านชั้ง ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
105ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8-9 ตั้งแต่ทางรถไฟเฟส 7 ถึง วงเวียนเฟส 825/06/2560 08:3025/06/2560 17:00ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี
106ชลบุรี ไฟฟ้าพนัสนิคม(ปากซอยเข้าโรงอิฐโสภณ ต.บ้านเซิด)25/06/2560 08:3025/06/2560 14:00ก่อสร้างระบบจำหน่าย บ.รัชนก วิลล่า จำกัด ม.5 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
107นครปฐม ม.1 , 3 , 4 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม25/06/2560 08:0025/06/2560 17:00กฟอ.กำแพงแสน จะปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง ตั้งแต่ Recloser KSA1R-02 (กม.29) ถึง Dis KSA1S-15 (คลองปะปา)
108นครปฐม ม.7 , 21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (แยกหนองฟักถึงสุดไลน์)25/06/2560 08:0025/06/2560 17:00กฟอ.กำแพงแสนจะก่อสร้างสายส่งระบบ 115kV บริเวณ ม.7,21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตั้งแต่ ฟีดเดอร์ 1 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (KSA01S-21) ฟีดเดอร์1 (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก)ฟีดเดอร์9 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก) ฟีดเดอร์1 ปลด Drop out แยกผู่ใหญ่ทวน
109สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่หน้าอนามัยคอกกระบือ ถึงสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 (ฝั่งซ้าย ถ.เอกชัย-บางบอน ขาเข้า กทม.) [PEA Samutsakhon]25/06/2560 08:0025/06/2560 17:00ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
110ปราจีนบุรี หมู่.4 บ้านผางาม กม.80 ม.9 บ้านแสนสุข ต.บุพราหมณ์24/06/2560 09:0024/06/2560 12:00จั๊มสายข้ามถนน บริเวณจุดพักรถทางขึ้นศาลปู่โทน และเปลียนดร็อฟเอาท์ที่ชำรุดในไลน์เมน แก้ไขดร็อฟเอาท์จุดแบ่งเขต แก้ไขสายหลุดหัวลูกถ้วย
111กาญจนบุรี บ้านหนองรัง หมู่ 21 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี23/06/2560 16:0023/06/2560 17:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
112ระยอง หมู่บ้านฉัตรทอง23/06/2560 15:0023/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
113ระยอง นายอภิเศก วิจิตร23/06/2560 14:2023/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
114ระยอง อพาร์ทเม้นท์สะพานสี่23/06/2560 13:4023/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
115ระยอง ตึกแถวหลังเซเว่นสะพานสี่23/06/2560 13:0023/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
116กาญจนบุรี บ้านหนองไม้เอื้อย (ซอยข้างวัดหนองไม้เอื้อย) หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ23/06/2560 13:0023/06/2560 15:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
117ระยอง น.ส. สุรินทร์ แซ่ตั้ง23/06/2560 11:5023/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
118ระยอง โครงการสะพานสี่พลาซ่า23/06/2560 11:1023/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
119ระยอง โครงการเดอะเน็กซ์แอสเซท23/06/2560 10:3023/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
120กำแพงเพชร บริเวณ ปป.บ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร23/06/2560 10:1023/06/2560 10:10ปรับปรุงบ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต. วังตะแบก ในวันที่จันทร์ 26 มิ.ย.2560 (ในซอย)เวลา ตั้งแต่ 09.00-12.00 น
121ระยอง โครงการเดอะเน็กซ์แอสเซท23/06/2560 09:5023/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
122อ่างทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแห (บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง) อำเภอเมืองอ่างทอง23/06/2560 09:3023/06/2560 12:00ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง มีความจำเป็นต้องดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
123ระยอง หลังหมู่บ้านวอเตอร์ไซค์สะพานสี่23/06/2560 09:1023/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
124กำแพงเพชร บริเวณ ปป.บ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร23/06/2560 09:0026/06/2560 12:00ปรับปรุงบ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต. วังตะแบก ในวันที่จันทร์ 26 มิ.ย.2560 (ในซอย)เวลา ตั้งแต่ 09.00-12.00 น
125ชลบุรี แปลงเกตุซอย 15 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี23/06/2560 09:0023/06/2560 12:00แก้ไขสายแรงสูงหย่อนยานและแก้ไขอุปกรณืชำรุด
126กาญจนบุรี ไลน์แยกโรงโม่หินเทพประทาน (ป้อมตำรวจแม่กลอง)23/06/2560 09:0023/06/2560 17:00กฟภ.จ.กาญจนบุรี ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ ม.2 ต.ปากแพรก บริเวณไลน์แยกเข้าโรงโม่หินเทพประทาน และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในไลนืแยกนี้
127กาญจนบุรี บ้านหนองไม้เอื้อย (ซอยตรงข้าม รร.หนองไม้เอื้อย) หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ23/06/2560 09:0023/06/2560 12:00ตัดต้นไม้ค่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
128มหาสารคาม มหาสารคาม บ้านหนองเส็ง,บ้านเก่าน้อย,บ้านหินลาด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม23/06/2560 09:0023/06/2560 15:00กฟภ.มหาสารคามจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.2560 ซึ่งพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้.- 1.บ้านหนองเส็ง ต.แวงน่าง 2.บ้านเก่าน้อย ต.แวงน่าง 3.บ้านหินลาด ต.แวงน่าง และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.หินลาด
129กำแพงเพชร บริเวณ ปป.บ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร23/06/2560 09:0026/06/2560 12:00ปรับปรุงบ้านทุ่งมัดใต้ ม.7 ต. วังตะแบก ในวันที่จันทร์ 26 มิ.ย.2560 (ในซอย)เวลา ตั้งแต่ 09.00-12.00 น
130ชลบุรี กฟส.เกาะจันทร์(ถนนข้ามหนองเสม็ด)วงจร1ไฟดับจากฝั่งตะวันตกH.LปลดPGแล้วไฟดับถึงKPO1S-0623/06/2560 09:0023/06/2560 17:00พาดสายเคเบิ้ลอากาศรองรับงานUG F1,F6ข้ามถนนบ้านหนองเสม็ด
131ระยอง ซอยบ้านตรอกใน ซอยบ้านสอ ซอยบ้านขนาบ-ยางปืนตอ ซอยเขาโบสถ์-สะพานหิน หมู่บ้านระยองการ์เด้นฮิลล์23/06/2560 09:0023/06/2560 17:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง มีแผนบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อให้เกิดความมั่นคงการจ่ายไฟ บริเวณ ซอยบ้านตรอกใน ซอยบ้านสอ ซอยบ้านขนาบ-ยางปืนตอ ซอยเขาโบสถ์-สะพานหิน หมู่บ้านระยองการ์เด้นฮิลล์ ตำบลทับมา
132ฉะเชิงเทรา บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดสนามจันทร์ หม้แปลง 50-527723/06/2560 09:0023/06/2560 16:00ติดตั้งอุปกรณ์ชุดคาปาซิเตอร์
133กาญจนบุรี ตั้งแต่หลังวัดอุทุมพรวนาราม ถึง บ้านไร่ ม.ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี23/06/2560 08:3023/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย ห้วยปากคอก - บ้านไร่ /บริเวณหลังวัดอุทุมพรวนาราม
134ระยอง หน้าวอเตอร์ไซค์สะพานสี่23/06/2560 08:3023/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
135กาญจนบุรี ตั้งแต่หลังวัดอุทุมพรวนาราม ถึง บ้านไร่ ม.ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี23/06/2560 08:3023/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย ห้วยปากคอก - บ้านไร่ /บริเวณหลังวัดอุทุมพรวนาราม
136นครราชสีมา ไลน์แยกบ้านดอนเกตุ , บ้านสะแกกรอง , บ้านโค้งกระโดน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย23/06/2560 08:3023/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
137ระยอง หมู่บ้านศศิธร22/06/2560 15:0022/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
138ระยอง หมู่บ้านศศิธร22/06/2560 14:2022/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
139ระยอง หมู่บ้านศศิธร22/06/2560 13:4022/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
140ระยอง หมู่บ้านศศิธร22/06/2560 13:0022/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
141ระยอง หมู่บ้านศศิธร22/06/2560 11:5022/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
142ระยอง สะพานสี่22/06/2560 11:1022/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
143ระยอง กลุ่มนายนรงค์ (อบต.มาบยางพร)22/06/2560 10:3022/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
144ระยอง น.ส.สรีรินทร์ พวงเงิน22/06/2560 09:5022/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
145ระยอง ปากซอยหมู่บ้านศุภลักษณ์แลนด์22/06/2560 09:1022/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
146จันทบุรี บริเวณบ้านป่าใต้ หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง22/06/2560 09:0022/06/2560 15:00ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
147สระแก้ว บริเวณเขตพื้นที่ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว22/06/2560 09:0022/06/2560 17:00กฟภ.สาขาย่อยอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว จะดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณบ้านโคกระกา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ซึ่งจะทำให้หมู่บ้านดังต่อไปนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ บ้านโคกสะอาด,บ้านกะสัง,บ้านรัตนะ,บ้านน้ำเงิน,บ้านแสนสุข,บ้านโคกจาน,บ้านหนองบัว,บ้านทองเจริญ,บ้านโคกปราสาท,บ้านโคกระกา,บ้านทัพไทย,บ้านโคกตาด้วง,บ้านทับทิมสยาม03
148ระยอง ม.6 มาบยางพร22/06/2560 09:0022/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
149ระยอง ซอยห้างแก้วเครื่องที่ 222/06/2560 08:3022/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
150ระยอง ซอยห้างแก้ว ถ.ห้วยปราบ-นิคมสยาม21/06/2560 15:0021/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
151ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 14:2021/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
152ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 13:4021/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
153ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 13:0021/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
154ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 11:5021/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
155ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 11:1021/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
156ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 10:3021/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
157ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 09:5021/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
158จันทบุรี บริเวณ ตลาดผลไม้เนินสูง,วัดบูรพาพิทยาราม,ถ.เทศบาลสาย 1,3,ซ.สามัคคี21/06/2560 09:3021/06/2560 11:00เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
159ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์21/06/2560 09:1021/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
160จันทบุรี บริเวณสายบ้านอ่างหิน เกาะโตนด ตั้งแต่หมู่บ้านรุ่งสว่างไปจนถึงบ้านมั่นคงรุ่งเรือง ซ.อมรนคร21/06/2560 09:0021/06/2560 15:00ดำเนินการติดตั้งโหลดเบรคสวิตซ์
161ภูเก็ต จากบริเวณสามแยกท่าแครงหน้าร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ไปตามแนวถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยผาสุก , บริเวณสี่แยกดาวรุ่ง , ซอยไพศาล , ซอยจิตต์จำเริญ , ซอยเฉลิมพล , ซอยวิชิตชล , ซอยสุขใจ ถึงบริเวณหน้าวัดเทพนิมิตร21/06/2560 09:0021/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ดับไฟ: จากบริเวณสามแยกท่าแครงหน้าร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ไปตามแนวถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยผาสุก , บริเวณสี่แยกดาวรุ่ง , ซอยไพศาล , ซอยจิตต์จำเริญ , ซอยเฉลิมพล , ซอยวิชิตชล , ซอยสุขใจ ถึงบริเวณหน้าวัดเทพนิมิตร
162ระยอง ซอย 46 มาบยางพร21/06/2560 08:3021/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
163อ่างทอง ม.4-5 ต.บ้านอิฐ-งานป.ป.หมู่.4 ต.บ้านอิฐ21/06/2560 08:0021/07/2560 12:00ทำการปรับปรุงบำรุงรักษาหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
164ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์20/06/2560 15:0020/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
165ระยอง หมู่บ้านสมาร์ทแลนด์20/06/2560 14:2020/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
166ระยอง บจก.ทอตะวัน บูรพา สมาร์ทแลนด์20/06/2560 13:4020/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
167ระยอง หน้าห้องแถวนางบุษบา20/06/2560 13:0020/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
168ระยอง ห้องแถวป้าโกศล ห้วยปราบ20/06/2560 11:5020/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
169ระยอง ห้องแถวป้าโกศล ห้วยปราบ20/06/2560 11:1020/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
170ระยอง หน้าบ้านห้วยปราบค้าวัสดุ20/06/2560 10:3020/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
171ระยอง ปิยะณัฐ หน้าวัดห้วยปราบ20/06/2560 09:5020/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
172ระยอง ซอยสุขสมบูรณ์ ข้างโรงมาม่า20/06/2560 09:1020/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
173จันทบุรี บริเวณหมู่บ้านคลองเตย หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์20/06/2560 09:0020/06/2560 13:00ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลง
174ภูเก็ต จากบริเวณหน้าโครงการดีคอนโดกู้กู ไปตามแนวถนนร่วมพัฒนา ถนนตรัง ถนนปะเหลียน ถนนอำเภอ ซอยสุรินทร์ซอย ๒,๓ ถึงบริเวณแยกหัชนานิเวศน์ ถนนศรีสุทัศน์ จากบริเวณสี่แยกถนนอำเภอ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ ซอยอัยราชธนารักษ์ ถึงบริเวณซอยศรีสุทัศน์ ๔20/06/2560 09:0020/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ดับไฟ: จากบริเวณหน้าโครงการดีคอนโดกู้กู ไปตามแนวถนนร่วมพัฒนา , ซอยร่วมพัฒนา๑ , ซอยชูจิตร , หมู่บ้านซิตี้โฮม , หมู่บ้านศุภาลัย ซิตี้ฮิลล์ , หมู่บ้านณัฐกมล ถนนตรัง , หมู่บ้านณัฐกมล ดำรง ๑ , หมู่บ้านณัฐกมล ดำรง ๒ , ซอยสารวัตร ถึงบริเวณสามแยก ถนนกำนัน-ดำรง ถนนปะเหลียน จากบริเวณสามแยกศูนย์เครื่องมือกล ไปตามแนวถนนปะเหลียน ถึงบริเวณสามแยก ถนนกำนัน-ปะเหลียน ถนนอำเภอ จากบริเวณซอยตันจั่ว ไปตามแนวถนนอำเภอ, ซอยสุรินทร์ซอย ๒,๓ ถึงบริเวณแยกหัชนานิเวศน์ ถนนศรีสุทัศน์ จากบริเวณสี่แยกถนนอำเภอ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ ซอยอัยราชธนารักษ์ ถึงบริเวณซอยศรีสุทัศน์ ๔
175จันทบุรี บริเวณ ตลาดผลไม้เนินสูง,วัดบูรพาพิทยาราม,ถ.เทศบาลสาย 1,3,ซ.สามัคคี20/06/2560 08:3020/06/2560 13:00เพื่อซ่อมแซมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย
176ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกดอนสีนนท์ ถึง ถนนข้ามทางรถไฟสถานีดอนสีนนท์20/06/2560 08:3020/06/2560 16:30ย้ายแนวเสาแรงสูง
177ระยอง นายอมร (ซอย 39 มาบยางพร)19/06/2560 15:0019/06/2560 15:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
178ระยอง นางยุพิน (ซอย 5 ห้างแก้ว)19/06/2560 14:2019/06/2560 14:50ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
179ระยอง นายเรวัติ (ซอย 5 ห้างแก้ว)19/06/2560 13:4019/06/2560 14:10ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
180ระยอง ห้องแถวสุดไลน์ห้างแก้ว19/06/2560 13:0019/06/2560 13:30ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
181ระยอง ซอยห้างแก้วตรงโค้งก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่ภิรมย์19/06/2560 11:5019/06/2560 12:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
182ระยอง ห้องแถวตรงข้ามคอนโดห้างแก้ว19/06/2560 11:1019/06/2560 11:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
183ระยอง ห้างแก้วซอย 8 หอพัก 10819/06/2560 10:3019/06/2560 11:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
184พระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง19/06/2560 10:0019/06/2560 16:00
185ระยอง หน้าห้องแถวนงนุช19/06/2560 09:5019/06/2560 10:20ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
186ระยอง หน้าบ้านผู้ใหญ่ภิรมย์19/06/2560 09:1019/06/2560 09:40ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
187ระยอง ซอยนางฟ้าอมตะ19/06/2560 08:3019/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
188ปราจีนบุรี บ้านโนนสะอาด ม.13 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี18/06/2560 08:3018/06/2560 16:30ทำการสับเปลี่ยนเสาแรงต่ำเป็นเสาแรงสูง
189ชลบุรี หน้า อบต.หนองหงษ์ ถึง ตลาดนัดสยามนินจา ถนนพานทอง-บ้านบึง18/06/2560 08:3018/06/2560 17:00ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี
190นครปฐม แยกหนองฟัก ถึงสุดไลน์ระบบจำหน่าย18/06/2560 08:0018/06/2560 17:00กฟอ.กำแพงแสนจะก่อสร้างสายส่งระบบ 115kV บริเวณ ม.7,21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตั้งแต่ ฟีดเดอร์ 1 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (KSA01S-21) ฟีดเดอร์1 (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก)ฟีดเดอร์9 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก) ฟีดเดอร์1 ปลด Drop out ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งขวาเข้าหนองฟัก)
191สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ถึง ปากซอยเทพฤกษ์ ต.คอกกระบือ (ฝั่งซ้าย ถ.เอกชัย-บางบอน ขาเข้า กทม.)และสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ถึง ปากซอยกองพนันพล ต.คอกกระบือ (ฝั่งขวา ถ.เอกชัย-บางบอน ขาเข้า กทม.)[PEA Samutsakhon]18/06/2560 08:0018/06/2560 17:00 ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
192สมุทรสาคร แนวถนนตรงข้ามปากซอยเรือนจำ คลองกระโจน วัดกำพร้า ศาลกรมหลวงชุมพร ถึงแยกโค้งยายขาว18/06/2560 08:0018/06/2560 17:00ปักเสาแรงสูง พาดสายแรงสูง ปรับปรุงระบบจำหน่าย
193ราชบุรี บริเวณโค้งท่าใหญ่ ม.3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี17/06/2560 09:0017/06/2560 16:00กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณโค้งท่าใหญ่ ม.3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
194จันทบุรี บริเวณถนนแผ่นดินทอง 1,2 ทั้งหมด ตำบลตลาด17/06/2560 09:0017/06/2560 13:00ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรสูง
195ปทุมธานี ถนนเลียบคลองเปรมตรงข้ามซุ้มประตูวัดรังสิต ถึงหน้าหมู่บ้านวิภาวรรณ (กฟฟ.ปทุมธานี 2 บางกะดี)17/06/2560 09:0017/06/2560 12:00ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
196ราชบุรี บริเวณแนวถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองบ้านท่าทราย ถึง วัดบ้านหม้อ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี17/06/2560 08:3017/06/2560 16:30กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันเสาร์ ที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.บริเวณแนวถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองบ้านท่าทราย ถึง วัดบ้านหม้อ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
197กาญจนบุรี แยกเขาคันหอกถึง DIS ชั่วคราวหน้าแอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด 17/06/2560 08:3017/06/2560 17:00ปักเสาแรงสูงใต้ไลน์ 115 KVA
198ระยอง ซอย 4 แม่น้ำคู้17/06/2560 08:3017/06/2560 16:30ตัดต้นไม้
199ระยอง ปากซอยผู้ใหญ่แล่ม ตรงข้ามมินิมาร์ท16/06/2560 16:0316/06/2560 16:03ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
200ระยอง ซอยห้างแก้วฝายน้ำล้น16/06/2560 15:3320/06/2560 09:00ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
201ชลบุรี ซอยข้างวัดแจ้งเจริญดอน ขาเข้าตลาดหนองมน16/06/2560 09:3016/06/2560 16:00เพื่อทำการปักเสาแซมไลน์ภายในซอยเข้าตลาดหนองมน
202จันทบุรี บริเวณหมู่บ้านศิริการ ทั้งหมด16/06/2560 09:0016/06/2560 13:00ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง
203กาญจนบุรี หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 16/06/2560 09:0016/06/2560 17:00ย้ายแนวตามทางหลวงหมายเลข 3549/บริเวณรีโคลสเซอร์ VLA5R-02ถึงวัดสมเด็จ
204ฉะเชิงเทรา อาคารพานิชย์ร้านพริ้ม บาร์ ถึง อาคารพานิชย์สร้างใหม่ งานขยายเขต นางอารีย์ คะประภา16/06/2560 09:0016/06/2560 16:30ย้ายเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร ออกจากที่ผู้ใช้ไฟ 1 ต้น
205ขอนแก่น ในไลน์ ฟีดเดอร์ ๗ สถานีน้ำพอง เข้าอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น16/06/2560 09:0016/06/2560 16:00ดับซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ไกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี จาก NQA 7 R -02 ถึงตัวอำเภออุบลรัตน์
206นครปฐม ม.15 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 16/06/2560 08:3016/06/2560 16:30กฟอ.กำแพงแสนจะปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านโคกเจริญ ม.15 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน โดยดับหม้อแปลง 2ลูก pea 56-003054 และ pea 59-007396
207นครราชสีมา ถนนบายพาสฝั่งขาเข้าโคราช ถึง สถานีปากช่อง 1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา15/06/2560 12:0015/06/2560 14:00ดับไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ PCA04S-08 ถึง PCA04S-10และ PCA6VB-01ถึง PCA06S-06 1.ต่อสายขาด จำนวน 1 เส้น 2.ต่อ DDE จำนวน 1 จุด
208กระบี่ 56666666666666666666666666666666666666666666666666666666615/06/2560 11:3815/06/2560 11:38
209นครปฐม บริเวณบางเตยซอย 615/06/2560 09:0015/06/2560 16:00ย้ายเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซอยบางเตย 6 บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ บ.นางกาญจนา (โรงธูป) และจัดสรรเสนาวิลล์
210จันทบุรี บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1 (หมู่1,2 และหมู่ 9 บางส่วน)15/06/2560 09:0015/06/2560 13:00ดำเนินการติ้ดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง
211พระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5-8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา15/06/2560 08:0015/06/2560 17:00เพื่อปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณ ม.5-8 ต.ท่าดินแดง
212ปทุมธานี ซอยนวลศรี อำเภอธัญบุรี14/06/2560 09:0014/06/2560 16:00ดับไฟซอยนวลศรี หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ทำการขยายเขตระบบจำหน่าย บ่อขยะเทศบาลสนั่นรักษ์
213จันทบุรี บริเวณซอยสบายดีรีสอร์ท หมู่8 ตำบลบางกะจะ ทั้งหมด14/06/2560 09:0014/06/2560 15:00ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง
214ระยอง ซอยสุขสวัสดิ์14/06/2560 09:0014/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
215นครราชสีมา บ้านหนองอีเหลอถึงบ้านหนองผักเสน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา14/06/2560 08:3014/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยมีงานที่จะดำเนินการดังนี้ 1.พาดสายเคเบิ้ล 185 ต.มม. 100 เมตร 2.ปักเสาคอน.ขนาด 14.30 จำนวน 17 ต้น
216นครราชสีมา บ้านสะแกกรอง - โค้งกระโดน ต.ทุ่งอรุ่น อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา14/06/2560 08:3014/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
217ปทุมธานี หน้าสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย ถึง สะพานกลับรถ คลองเชียงรากใหญ่13/06/2560 12:0013/06/2560 15:00หน้าสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย ถึง สะพานกลับรถ คลองเชียงรากใหญ่
218ปทุมธานี หน้าหอพักอุดมทรัพย์อพาร์ตเมนท์ ตำบลสวนพริกไทย ถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย13/06/2560 09:3013/06/2560 12:00ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
219นครราชสีมา บริเวณสี่แยกโนนระเวียง, บ.โนนระเวียง, รร.บึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง13/06/2560 09:0013/06/2560 16:00ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
220ปทุมธานี หมู่บ้านปาริชาต 345 (ดับทั้งหมด) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี13/06/2560 09:0013/06/2560 14:00ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ COVER ป้องกันนก , สัตว์เลื้อยคลาน , ตรวจสอบกวดขันจุดต่อสายของอุปกรณ์ , ตรวจสอบกวดขันระบบกราวด์ต้นหม้อแปลง และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
221นครราชสีมา บ.ใหม่หนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา13/06/2560 09:0013/06/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
222ระยอง ซอยห้างแก้ว13/06/2560 09:0013/06/2560 17:00เพิ่มขนาดหม้อแปลง
223กาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง ต.ทุ่งคลอง13/06/2560 08:3013/06/2560 17:00บ้านหนองสระพังหมู่ที่2 บ้านหนองสระพังหมู่ที่3 บ้านโจดหมู่ที่ 4 บ้านนาตาลหมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 6 บ้านดงสวนพัฒนาหมู่ที่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 9 บ้านสร้างแข้หมู่ที่ 10 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 11 บ้านโนนค้อใหม่หมู่ที่ 12 บ้านนาทันเหนือหมู่ที่13 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 14 บ้านดงสวนเหนือหมู่ที่ 15 บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 16
224นครปฐม บ้านเลาเต่าถึงปั๊มบางจากดอนตูม(โครงการขยายถนน นครปฐม-ดอนตูม)13/06/2560 08:3013/06/2560 17:00ย้ายเสาเพื่อให้กรมทางหลวงขยายถนนน บริเวณตั้งแต่ไลน์แยกวัดเลาเต่า ถึงปั๊มบางจากอ.ดอนตูม หมู่บ้านที่มีผลกระทบคือ ม.3-4-5-8-9 ต.ห้วยพระ ม.3 ต.ตาก้อง ม.11 ต.ลำเหยบางส่วน
225กาญจนบุรี ม.3 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (บริเวณสามแยกริมน้ำท่าเสา , สะพานคู่ท่าเสา , ด้านข้างองค์การบริส่วนตำบลท่าเสา)12/06/2560 08:3012/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า
226ชลบุรี ในซอยร่วมพัฒนา (ซอย บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด) ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี11/06/2560 09:0011/06/2560 16:00แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีแผนงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร บริเวณหน้าปากซอยร่วมพัฒนา (ซอย บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด) ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีความจำเป็นจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ
227กาญจนบุรี ม.6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (บริเวณหลังวงดนตรีแอนนา , บ้านหนองช่างฝ้าย)11/06/2560 08:3011/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
228สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่ปากทางแยกเข้าวัดบางปลา ถ. เศรษฐกิจ ถึง สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 (ฝั่งซ้าย ถ.เศรษฐกิจ ขาเข้า กระทุ่มแบน)[PEA Samutsakhon]11/06/2560 08:0011/06/2560 17:00ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
229ระยอง หน้าโรงเรียนนิคมพัฒนา10/06/2560 09:0010/06/2560 17:00หน้าโรงเรียนนิคมพัฒนา
230ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.14 ต.ท่าไข่ ซอย ต.สมชาติ10/06/2560 09:0010/06/2560 16:00ย้ายเสาออกจากขอบถนน
231ระยอง ถนนสาย 36 ตั้งแต่ สามแยกไฟแดง บริษัทเมโทรสโตน จำกัด ถึง โรงสูบน้ำ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)10/06/2560 08:3010/06/2560 17:00ปรับปรุงเปลี่ยนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าใหม่
232ปทุมธานี บริเวณอนามัยวัดเปรมประชากร10/06/2560 08:3010/06/2560 16:30ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงใหม่
233ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยศรีโสธรตัดใหม่ 2009/06/2560 13:0009/06/2560 15:00เชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
234ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยศรีโสธรตัดใหม่ 20 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา09/06/2560 13:0009/06/2560 15:00เชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
235กระบี่ กกกกก09/06/2560 12:5509/06/2560 12:54กกก
236ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยศรีโสธรตัดใหม่ 2009/06/2560 10:0009/06/2560 12:00เชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
237จันทบุรี บริเวณบ้านเฉล้า หมู่9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม09/06/2560 09:3009/06/2560 16:00ดำเนินการเพิ่มเฟสแรงสูง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
238ฉะเชิงเทรา หม้อแปลงบ้านกำนันสุรชัย ม.3 ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา09/06/2560 09:0009/06/2560 17:00พาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส เพิ่มขนาดหม้อแปลง
239ระยอง บ้านเนินกระบก09/06/2560 09:0009/06/2560 17:00เพิ่มขนาดหม้อแปลง
240ระยอง ม.2 มาบยางพร09/06/2560 09:0009/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย
241กาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง ต.ทุ่งคลอง09/06/2560 08:3009/06/2560 17:00บ้านหนองสระพังหมู่ที่2 บ้านหนองสระพังหมู่ที่3 บ้านโจดหมู่ที่ 4 บ้านนาตาลหมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 6 บ้านดงสวนพัฒนาหมู่ที่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 9 บ้านสร้างแข้หมู่ที่ 10 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 11 บ้านโนนค้อใหม่หมู่ที่ 12 บ้านนาทันเหนือหมู่ที่13 บ้านโนนค้อหมู่ที่ 14 บ้านดงสวนเหนือหมู่ที่ 15 บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 16
242ปราจีนบุรี บ้าน กม.80 บ้านแสนสุข บ้านไร่ผ่าน ม.4 ม.9 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี 09/06/2560 08:3009/06/2560 16:30
243นครปฐม ซอยอู่เกษมสุข หมู่ที่4 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม09/06/2560 08:3009/06/2560 14:00เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำที่ทรุดโทรมในซอยอู่เกษมสุข หมู่ที่4 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
244สุพรรณบุรี พื่นที่อำเภออู่ทอง ตั้งแต่หลัง อบต.หนองโอ่ง ม.6 ต.หนองโอ่ง, บ้านหนองสามห้าง ม.6 ต.หนองโอ่ง , บ้านหนองแหน ม.6 ต.หนองโอ่ง, บ้านโปร่งพรานอินทร์ ม.8 ต.หนองโอ่ง, บ้านห้วยมงคล ม.15 ต.ดอนคา, บ้านหนองศรีเทพ ม.15 ต.ดอนคา และ ตลาดนัดกำนันไสว ม.4 ต.ดอนคา09/06/2560 08:0009/06/2560 17:00ขอดับไฟฉุกเฉิน ตั้งแต่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง(รีโคลสเซอร์หนองแหน รหัส UTG02R-02) ถึง ตลาดนัดกำนันไสว (SF6 บ้านกำนันไสว รหัส UTG02S-22) และสายไลน์แยกย่อยทั้งหมด เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ที่จะล้มทับสายแรงสูง บริเวณบ้านหนองแหน
245กาฬสินธุ์ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ08/06/2560 09:3008/06/2560 15:00บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
246กระบี่ กฟย.หนองปรือ - 08/06/2560 09:1508/06/2560 09:15
247สมุทรสาคร เฉพาะหมู่บ้านศิริวิลล่า ม. 9 ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร08/06/2560 09:0008/06/2560 14:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
248สุราษฎร์ธานี ซอยบ้านควนทัง08/06/2560 09:0008/06/2560 15:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย
249ภูเก็ต จากบริเวณ บ้านตีน , ซอยเกิดทรัพย์ , หมู่บ้านไฮอเวย์ แอทบายพาส , หมู่บ้านร็อคการ์เด้นบายพาส ๑,๒,๓,๔,๕ ถึงบริเวณหมู่บ้านสามกองริเวอร์ไซด์08/06/2560 09:0008/06/2560 16:30ย้ายแนวระบบจำหน่าย พื้นที่ดับไฟ:จากบริเวณ บ้านตีน , ซอยเกิดทรัพย์ , หมู่บ้านไฮอเวย์ แอทบายพาส , หมู่บ้านร็อคการ์เด้นบายพาส ๑,๒,๓,๔,๕ ถึงบริเวณหมู่บ้านสามกองริเวอร์ไซด์
250นครราชสีมา บ้านดอนเกตุ , บ้านสะแกกรอง,บ้านโค้งกระโดน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา08/06/2560 09:0008/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
251ปราจีนบุรี บ้าน กม.80 บ้านแสนสุข บ้านไร่ผ่าน ม.4 ม.9 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี 08/06/2560 08:3008/06/2560 16:30ย้ายแนวแสา กม.49+200 และ กม.50+300
252ปทุมธานี บมจ.มั่นคงเคหะการ ย้ายแนวแรงสูงสะพานข้ามคลอง ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี บริเวณ โครงการชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ , โครงการกอล์ฟอเวนิว , โซนไอร์แลนด์ และสนามกอล์ฟชวนชื่นกอล์ฟคลับ ตั้งแต่ซอย7/1 ถึงซอย4308/06/2560 08:3008/06/2560 16:30เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายแนวแรงสูงข้ามคลองกอล์ฟ อเวนิว
253พระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5-8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยธยา08/06/2560 08:0015/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี และ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณ หมู่ที่ 5-8 ตำบลท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
254ขอนแก่น ฟีดเดอร์ ๗ สถานีน้ำพอง ขอนแก่น07/06/2560 09:0007/06/2560 16:00ดับ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ระหัส NQA 7 R-01 ถึง บ้านทุ่งโป่ง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
255ฉะเชิงเทรา บริเวณ คลองแขวงกลั่นล่างถึงแยกเกาะไร่07/06/2560 09:0007/06/2560 16:00ย้ายแนวเสาแรงสูง
256นครราชสีมา บ้านหนองกะจะ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา07/06/2560 09:0007/06/2560 16:00ปลด Drop-out Fuse หม้อแปลง งานที่จะดำเนินการ 1.เปลี่ยนสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. เป็น ขนาด 95 ต.มม.
257ฉะเชิงเทรา หม้อแปลงสำนักสงฆ์ ม.3 ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา07/06/2560 09:0007/06/2560 17:00พาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส
258ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกเกาะไร่06/06/2560 09:3006/06/2560 16:30ย้ายสายแรงต่ำ
259ระยอง ถนนสายมาบน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลตะพง06/06/2560 09:0006/06/2560 17:00เปลี่ยนเสาไฟฟ้า ถอนเสาแรงต่ำออก, ปักเสาแรงสูง
260บุรีรัมย์ บ.ระกาน้อย บ.ระกา บ.ประดู่ บ.พลวง บ.ตะแบก บ.สีคิ้ว บ.สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์06/06/2560 09:0006/06/2560 15:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณไลน์แยกบ.สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัย โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 1. ปักเสาคอร.ขนาด 12 เมตรจำนวน 2 ต้น 2. เปลี่ยนลูกถ้วย จำนวน 1 ลูก 3. เปลี่ยนล่อฟ้า จำนวน 1 ชุด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
261ภูเก็ต จากบริเวณหน้าพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ทภูเก็ต ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ โครงการบายพาสบริซทาวน์ , ถนนประชาสามัคคี ๓ หลังสยามนิรมิต ,โครงการแม็กแปลนบายพาส ถึงบริเวณภูเก็ตเอ แอนด์ พี ค้าไม้06/06/2560 09:0006/06/2560 16:30ย้ายเสาแรงสูงขนาด ๒๒ ม. ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ดับไฟ: จากบริเวณหน้าพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ทภูเก็ต ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ โครงการบายพาสบริซทาวน์ , ถนนประชาสามัคคี ๓ หลังสยามนิรมิต ,โครงการแม็กแปลนบายพาส ถึงบริเวณภูเก็ตเอ แอนด์ พี ค้าไม้
262ระยอง ซอย 1 แม่น้ำคู้06/06/2560 08:0006/06/2560 15:00ตัดต้นไม้
263ระยอง ถนนสายบ้านทับมา-เขาโบสถ์ ตั้งแต่ซอยบ้านตรอกใน ถึง บ้านยางปีนตอ05/06/2560 09:0005/06/2560 17:00ย้ายเสาไฟฟ้า โครงการขุดท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลทับมา
264ฉะเชิงเทรา บ้านสามคร้อ บ้านหนองตะแบก ม.11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว05/06/2560 09:0005/06/2560 15:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จะปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้า
265มหาสารคาม มหาสารคาม ซอยเถียงนาคูน้อย ซ.ร้านรัติกานต์ อ.กันทรวิชัย 04/06/2560 09:0004/06/2560 16:00กฟภ.มหาสารคาม จะดำเนินการแก้ไข/บำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟาแรงสูง พื้นที่ไมีมีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้.- 1.ภายในซอยเถีงนาคูน้อย ทั้งหมด 2.ซอยหน้าร้าน รัติกานต์ภายในซอยทั้งหมด
266ฉะเชิงเทรา บริเวณ ตั้งแต่ปากทางเข้าBPจนสุดปลายสาย04/06/2560 09:0004/06/2560 16:00ติดตั้งสวิซต์ใบมีด
267กาญจนบุรี บ้านใหม่-ป้ายเขต ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย ถึง ช.พัน 9 04/06/2560 08:3004/06/2560 17:00หลังดรอพเอาท์ชั่วคราว บ้านใหม่ ม.7 ถึง กองพันทหารที่ 9 เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
268กาญจนบุรี บริเวณ (ซอยข้างโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร) ม.9 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี04/06/2560 08:3004/06/2560 16:30ปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ บริเวณซอยข้างโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร , บ.มีดี8 , บ. ม.9 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
269สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าบางปลา ถึง แยกเข้าวัดศรีเมือง แนวถนนบางปลา (ฝั่งขวา มุ่งหน้าออก ถ.เศรษฐกิจ) และตั้งแต่แยกเข้าวัดศรีเมือง ถ.บางปลา ถึง หน้าโครงการเอกทวีคูณ (ทัง 2 ฝั่ง)[PEA Samutsakhon]04/06/2560 08:0004/06/2560 17:00ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
270สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าวัดชีผ้าขาวถึงแนวถนนเลียบทางรถไฟสถานีบางสีคต[PEA Samutsakhon]04/06/2560 08:0004/06/2560 17:00ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
271ฉะเชิงเทรา ถนนซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์.ิตี้04/06/2560 08:0004/06/2560 18:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จะเปลี่ยนสายไฟฟ้าเป็นสายหุ้มฉนวน (SAC)
272มหาสารคาม มหาสารคาม บ้านค้อ(คุ้ม ธนาคาร ธกส.) ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม03/06/2560 09:3003/06/2560 16:00กฟภ.มหาสารคาม จะดำเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า และยกระดับสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ หน้าธนาคาร ธกส.ถึง ร้านปทุมวันบ้านค้อ พื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้.- 1.หมู่บ้านค้อ คุ้มธนาคาร ธกส. 2.ธนาคาร ธกส.สาขาบ้านค้อ,ร้านแอมเวย์,บริษัทอารียา
273สมุทรสาคร บริเวณตั้งแต่ร้านขายรถจักรยานยนต์ เอ็ม มอเตอร์ ถึง สี่แยก สภ.เมืองสมุทรสาคร แนวถนนเอกชัย ((ฝั่งขวา) ฝั่งเทคนิคสมุทรสาคร)[PEA Samutsakhon]03/06/2560 09:0003/06/2560 14:00ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
274นครปฐม ม.4 วัดสำโรง (ซอยอู่เกษมสุข บ้านเรือนไม้ชายน้ำ)03/06/2560 08:3003/06/2560 17:00ปรับปรุงระบบจำหน่าย
275กาญจนบุรี หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 03/06/2560 08:0003/06/2560 17:00ปป. รพ.คริสเตียน ถึง แยกประชานุสร/บริเวรบ้านหม่องสะเทอ 1. 3 มิ.ย.60 08.00 น. 17.00 น. 2. 7 มิ.ย.60 08.00 น. 17.00 น. 3. 11 มิ.ย.60 08.00 น. 17.00 น.
276กาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ02/06/2560 16:0002/06/2560 17:00ผู้จัดการไดโนรีเทิร์น,นายปรีชา,ผู้จัดการศรีเจริญวัสดุ,ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ,บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ,หนองบัวโดน หมู่ที่ 7,11,12,บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ที่ 1,สำนักสงฆ์ภูนาขาม,ผู้จัดการ ทิพย์ปรานีรีสอร์ท,นายพินิจ,ผู้จัดการปั๊มแก๊ส,ผู้จัดการโรงบดไม้,ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์,บ้านกอก หมู่ที่ 2,11, โคกกลาง หมู่ที่ 3 ,บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 , บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 , 10 , บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 , 8 , 9 ,บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 , บ้านคำบก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 10 ,บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 , บ้านมหาไชย หมู่ที่ 9,ผู้จัดการ ศิริ999รีสอร์ท
277มหาสารคาม มหาสารคาม บ้านท่าตูม,บ้านหนองหวาย ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม02/06/2560 09:3002/06/2560 15:30กฟภ.มหาสารคาม ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่กีดขวางรางระบายน้ำ อบต.ท่าตูม พื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ดังนี้.- บ้านท่าตูม,บ้านหนองหวาย,สถานีสูบน้ำบ้านท่าตูม,สถานีสูบน้ำดิบค่ายโสกเชือก,สถานีสูบน้ำบ้านดอนเรือ,สถานีสูบน้ำคุยโพธิ์2
278กาญจนบุรี ดับไฟ แยกแก่งเสี้ยน - สามแยกไฟแดงท่าน้ำตื้น ม.1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี02/06/2560 09:0002/06/2560 16:00ดัวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายยกระดับสายแรงต่ำ เพื่อติดตั้งคอนเหล็กรองรับสายสื่อสารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
279ขอนแก่น ฟีดเดอร์ ๗ สถานีน้ำพอง ขอนแก่น02/06/2560 09:0007/06/2560 16:00ดับ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ดับจาก NQA 7 R-02 ถึงบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น หมายเหตุ ถ้าดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟ ก่อนกำหนดเวลา
280ขอนแก่น ฟีดเดอร์ ๗ สถานีน้ำพอง ขอนแก่น02/06/2560 09:0007/06/2560 16:00ดับ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ดับจาก NQA 7 R-02 ถึงบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น หมายเหตุ ถ้าดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟ ก่อนกำหนดเวลา
281ปทุมธานี อาคารพาณิชย์หลังข้าวต้มสมพงษ์ ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี02/06/2560 08:3002/06/2560 16:30ดำเนินการรื้อถอน และติดตั้งเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
282กาญจนบุรี ม.2 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 02/06/2560 08:3002/06/2560 16:30ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าบ บริเวณ เชิงสะพานจันทรุเบกษา(สะพานหวายเหนียว) ถึง ซอยเรวัตร ม.1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
283กาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ02/06/2560 08:3002/06/2560 16:00บ้านมหาไชย หมู่ที่ 3, บ้านอู้ หมู่ที่ 4 , บ้านคำหม่วย หมู่ที่ 5 , บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 , บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8,บ้านแซงบาดาลหมู่ที่ 1 ,บ้านบาก หมู่ที่ 2,14, บ้านบึงบาดาล หมู่ที่ 3 , บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 , บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 7,13, ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม,กราบนมัสการ วัดโสภณพัฒนา,สถานีตำรวจภูธรแซงบาดาล,ผู้จัดการประปาบ้านคำเม็ก,เทศบาลตำบลมหาไชย,- วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.00 น.
284กาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ02/06/2560 08:3002/06/2560 09:00ผู้จัดการไดโนรีเทิร์น,นายปรีชา,ผู้จัดการศรีเจริญวัสดุ,ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ,บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ,หนองบัวโดน หมู่ที่ 7,11,12,บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ที่ 1,สำนักสงฆ์ภูนาขาม,ผู้จัดการ ทิพย์ปรานีรีสอร์ท,นายพินิจ,ผู้จัดการปั๊มแก๊ส,ผู้จัดการโรงบดไม้,ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์,บ้านกอก หมู่ที่ 2,11, โคกกลาง หมู่ที่ 3 ,บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 , บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 , 10 , บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 , 8 , 9 ,บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 , บ้านคำบก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 10 ,บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 , บ้านมหาไชย หมู่ที่ 9,ผู้จัดการ ศิริ999รีสอร์ท
285ฉะเชิงเทรา บริเวณ ถนนเทพราชถึงสะพานคลองขุนพิทักษ์01/06/2560 09:0001/06/2560 13:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
286ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยข้าง อบต.คลองนา01/06/2560 09:0001/06/2560 15:00รื้อถอนสายแรงต่ำ
287ปทุมธานี ซอยสุขี 2/17 ทั้งซอย31/05/2560 08:3031/05/2560 16:30เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ดีขึ้น
288ปทุมธานี หมู่บ้านปัญชลี ต.บางปรอก อ.เมือง จปทุมธานี31/05/2560 08:3031/05/2560 16:30เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขเสาแรงสูงเอนเอียง
289บุรีรัมย์ บริเวณชุมชนวัดแจ้ง,บ้านเขว้า,บ้านโคกวัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 30/05/2560 09:0030/05/2560 16:00การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประโคนชัย ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสี่แยกวัดแจ้ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ฉ.3.กป.(กป.)018 ลว.2 กพ.25602560 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายโหลดกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัย โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 1.รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด185ต.มม. จำนวน3เส้น ระยะทาง 280 เมตร 2.พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 185 ต.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 280 เมตร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
290กาฬสินธุ์ ตำบลโนนแหลมทอง30/05/2560 08:3030/05/2560 16:30วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในพื้นที่ บ้านโป่งแดง หมู่ 4, ดงไร่ หมู่ 3, บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 2
291ชลบุรี บ้านมาบสมอ ต.บ่อวิน ตลอดสาย30/05/2560 08:3030/05/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
292ระยอง ซอยเพลินตา 229/05/2560 09:0029/05/2560 16:00แผนงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
293ระยอง ซอยเพลินตา 229/05/2560 09:0029/05/2560 16:00แผนงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
294ระยอง ถนนพัฒนประเสริฐ (บ้านหนองบัว) ซอย 12, 14, 16, 1829/05/2560 09:0029/05/2560 17:00แผนงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
295กระบี่ บมจ.มั่นคงเคหะการ ย้ายแนวแรงสูงสะพานข้ามคลอง ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี บริเวณ โครงการ29/05/2560 08:5029/05/2560 08:50
296กาฬสินธุ์ บ้านหนองแวง 29/05/2560 08:3029/05/2560 15:00วันที่ 29 พฤษภาคน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ในพื้นที่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 และ สมเด็จทวีผล
297พระนครศรีอยุธยา บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา27/05/2560 09:0027/05/2560 16:00ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา มีความจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เปลี่ยนสายจากสายอลูมิเนียมเปลือยเป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน เพื่อความมั่นคงและลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
298บุรีรัมย์ หน้าปั๊มเชลล์ถนนหัก27/05/2560 08:0027/05/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่บริเวณ บุญยังคอนสตรัคชั่น ถึง ปั๊มเชลล์ถนนหัก
299ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยข้างไทวัสดุ27/05/2560 08:0027/05/2560 13:00ย้ายเสาแรงสูง
300ฉะเชิงเทรา บริเวณ ต.สนามจันทร์26/05/2560 09:0026/05/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
301ฉะเชิงเทรา ไลน์กำนันยงค์ ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าบางคล้า ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา26/05/2560 09:0026/05/2560 17:00ปักเสา 12 ม. 1 ต้น แต่งเสาเอน 5 ต้น พาดสายเคเบิ้ล 780 ม.
302พระนครศรีอยุธยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา25/05/2560 09:0025/05/2560 11:00ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และปักเสาไฟฟ้าแซมไลน์
303พระนครศรีอยุธยา บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา25/05/2560 08:3025/05/2560 17:00ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ต้องทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าสายส่ง 115 เควี บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จุดแบ่งเขตเสนา-ผักไห่ ถึง ใบมีดชั่วคราวเสนาลากูล)
304กาฬสินธุ์ ตำบลหนองแวง24/05/2560 08:3024/05/2560 13:00วันที่ 24 พฤษภาคน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ในพื้นที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5,8,15, บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 , บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 3,13, บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,4 , บ้านคำไผ่หมู่ที่ 6 และโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
305ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกดอนสีนนท์ถึงบ้านร่มเย็น24/05/2560 08:0024/05/2560 17:00ย้ายแนวเสาแรงสูง
306ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกเกาะไร่23/05/2560 09:0023/05/2560 17:00ย้ายสายไฟฟ้าแรงต่ำ
307ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกเกาะไร่20/05/2560 09:0020/05/2560 17:00ย้ายสายแรงต่ำ
308ฉะเชิงเทรา ถนนเรียบคลองท่าทองหลาง ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา17/05/2560 09:0017/05/2560 12:00ปักเสาแซมไลน์งานขยายเขต กิตติพัฒน์ ยิ้มแย้ม
309ฉะเชิงเทรา บริเวณ ปากซอยมหาจักรพรรดิ์415/05/2560 09:0015/05/2560 15:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
310กาญจนบุรี บริเวณ หมู่ 4,หมู่ 6,หมู่ 7, ตำบลช่องด่าน จังหวัดกาญจนบุรี11/05/2560 09:0011/05/2560 16:30วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. บริเวณ หมู่ 4,หมู่ 6,หมู่ 7, ตำบลช่องด่าน จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายแรงสูง บริเวณบ้านวังใหญ่ (หน้าบริษัทสยามโซล่าเซล) จึงของดจ่ายไฟชั่วคราวทำให้หน่วยงานของท่านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าฯจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ทันทีและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย เบอร์โทรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 034-581-634 , 034-581-635
311ฉะเชิงเทรา บริเวณ ถนนศิริโสธรฝังวัดแสนภูดาษตั้งแต่สำนักงานการไฟฟ้าถึงคลองจางวาง05/05/2560 11:0005/05/2560 13:00ต่อสายไฟฟ้าแรงสูง
312ฉะเชิงเทรา บริเวณ เคหะบ้านโพธิ์ปากทางเข้าวัดแสนภูดาษ01/05/2560 11:0001/05/2560 13:00ต่อสายไฟฟ้าแรงสูง
313ฉะเชิงเทรา บริเวณ แยกสตาร์ไลท์ถึงแยกบางขวัญ01/05/2560 09:0001/05/2560 14:00ยกระดับสายไฟฟ้าแรงสูง
314ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.3 ต.บางเตย28/04/2560 09:0028/04/2560 12:00รื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูง
315ฉะเชิงเทรา บริเวณ ไลน์สวนวรลักษณ์27/04/2560 09:0027/04/2560 16:00รื้อถอนดร็อปเอ้าท์
316ฉะเชิงเทรา บริเวณ ถนนศุขประยูรหน้าหมู่บ้านบางปะกง27/04/2560 09:0027/04/2560 16:00รื้อถอนเสาไฟฟ้า
317ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยสารพัดช่าง27/04/2560 08:0027/04/2560 12:00แก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูง
318ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.2.3ต.ก้อนแก้ว26/04/2560 09:0026/04/2560 16:00รื้อถอนดร็อปเอ้าท์
319ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยศิริโสธร 125/04/2560 09:0025/04/2560 16:00ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
320ฉะเชิงเทรา บริเวณ ปากซอยมหาจักรพรรดิ์424/04/2560 09:0024/04/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
321ฉะเชิงเทรา บริเวณ โรงเหล็กBK24/04/2560 09:0024/04/2560 12:00ต่อสายไฟฟ้าแรงสูง
322ฉะเชิงเทรา บริเวณ เคหะบ้านโพธิ์ปากทางเข้าวัดแสนภูดาษ23/04/2560 08:0023/04/2560 17:00ยกระดับสายไฟฟ้าแรงสูง
323ฉะเชิงเทรา บริเวณ ถนนเทพราชถึงสะพานคลองขุนพิทักษ์21/04/2560 08:0021/04/2560 17:00ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
324ฉะเชิงเทรา บริเวณ ไลน์สวนวรลักษณ์20/04/2560 09:0020/04/2560 16:00ติดตั้งรีโคลสเซอร์
325ฉะเชิงเทรา บริเวณ ครัวเทพราช19/04/2560 09:0019/04/2560 16:00ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
326ฉะเชิงเทรา บริเวณ วัดเกาะและต.บางเตย10/04/2560 08:0010/04/2560 15:00ปรับปรุงและตัดจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
327ฉะเชิงเทรา บริเวณ ต.โสธร07/04/2560 09:0007/04/2560 16:00พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
328ฉะเชิงเทรา บริเวณ คลองแขวงกลั่นล่างถึงแยกเกาะไร่07/04/2560 08:3007/04/2560 17:00ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
329ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.11.12ต.ท่าไข่02/04/2560 09:0002/04/2560 16:00ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
330ฉะเชิงเทรา บริเวณ บ.บางกอกโซลาร์และ บ.โตโยต้า02/04/2560 08:0002/04/2560 17:00ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า115KV
331ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.2.3ต.ก้อนแก้ว31/03/2560 10:0031/03/2560 16:00ติดตั้งรีโคลสเซอร์
332ฉะเชิงเทรา บริเวณ วัดเซนต์ปอล31/03/2560 09:0031/03/2560 16:00ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
333ฉะเชิงเทรา บริเวณ ปากซอยมหาจักรพรรดิ์422/03/2560 09:0022/03/2560 15:00
334ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยอู่ยุ่น19/03/2560 09:0019/03/2560 16:00ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
335ฉะเชิงเทรา บริเวณ ซอยศรีโสธรตัดใหม่1616/03/2560 09:0016/03/2560 16:00ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง12เมตร
336ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.4.5.7ต.จุกเฌอ15/03/2560 09:0015/03/2560 14:00เพื่อจ่ายโหลด
337ฉะเชิงเทรา บริเวณ ม.3.4.6.11 ต.บางเตย18/02/2560 08:3018/02/2560 16:00ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้
338ฉะเชิงเทรา บริเวณปั๊มเชลล์บ้านใหม่ ถึงแยกบางขวัญ17/02/2560 12:0017/02/2560 14:00ลดระดับสายไฟฟ้าแรงสูง