ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 

60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง โครงสร้างองค์กร


 

ผู้บริหาร


 

 


ข่าวประกาศ

 

ระบบค้นหาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อเรา

 

 

 

     ระบบแจ้งข่าวสารและตอบกลับอัตโนมัติ      :    


โทรศัพท์ 035-613-591 แฟกซ์ 035-613-594 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร 035-611-001 ตลอด 24 ชั่วโมง