ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 

ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค

     

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชน เดิมขึ้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง เป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลักหนองแค ต่อมาปี 2543  ได้แยกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง  ตั้งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค โดยยุบหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยตำบลคชสิทธิ์ มารวมด้วย  โดยเช่าตึกแถว 2 ชั้นเป็นสำนักงาน   มีโครงสร้าง 3 แผนก
คือแผนกบัญชีและการเงิน  แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  แผนกบริการลูกค้าและการตลาด   และปี 2549   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองแค 
                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองแค  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 69 หมู่ 11 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี   ได้ก่อสร้างสำนักงานถาวรบนพื้นที่  5 ไร่  ด้านหน้าติดถนนเข้าบริษัทเหมราช ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด   ด้านหลังติดกับสถานีจ่ายไฟฟ้าหนองแค  โดยได้ย้ายเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่  28 ม.ค.2550   ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น   ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นการไฟฟ้าจุดรวมงาน แบบที่ 1(7 แผนก)   ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557   โดยมีการไฟฟ้าในสังกัดจำนวน  2 แห่งคือ การไฟฟ้าสาขาอำเภอวิหารแดง  มีพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค จำนวน 56 คน มีอาคารสำนักงาน 3 อาคาร   พื้นที่ให้บริการ  จ.สระบุรี (อ.หนองแค,อ.วิหารแดง)   จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.วังน้อย บางส่วน,อ.อุทัย บางส่วน), อ.ภาชี(บางส่วน)  จ.ปทุมธานี (ต.ศาลครุ,ต.นพรัตน์ บางส่วน) 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค  บริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชม.
โทร. 036–371424, 036-381109, 036–381086, 036-380545 Call Center 1129

 


โครงสร้างองค์กร


ผู้บริหาร

 

พื้นที่รับผิดชอบ


 

ข่าวประกาศ

ติดต่อเรา