ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 

โครงสร้างองค์กรคณะผู้บริหาร 

 

 

 

  

 

ข่าวประกาศ 

 

 

 

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองเสือ          
เลขที่ 

โทรศัพท์  :  
แฟกซ์  :   
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   :  
สอบถามเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า   : 
ขอใช้ไฟฟ้า  :