PEA%20MINI%20Marathon
ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ p e a epay
ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า payment channel
แจ้งข้อร้องเรียน feedback and complains
PEA Callcenter 1129

เกี่ยวกับเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- พ.ศ. 2497 สำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล สาย1

- พ.ศ. 2504 ย้ายมาอยู่ที่ อาคารพานิชย์ เชิงสะพานปรีดี(อาคารเช่า)

- พ.ศ. 2513 ย้ายมาอยู่ที่ ถนนโรจนะ ตรงข้ามโรงแรมอู่ทองอินปัจจุบันคือโรงแรม Classic Camio Hotel


 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร

ข่าวประกาศ

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบค้นหาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค