แบนเนอร์
สำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลสาย1 

ย้ายมาอยู่ที่ อาคารพานิชย์ เชิงสะพานปรีดี(อาคารเช่า)


ย้ายมาอยู่ที่ถนนโรจนะ ตรงข้ามโรงแรมอู่ทองอิน

               (ปัจจุบันเป็นโรงแรม  CLASSIC CARMINO HOTEL)ย้ายมาอยู่ที่ ถนนสายเอเขีย ตรงข้ามโรงพยาบาลพีรเวช 
                   ติดกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ที่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000