ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.1ซก(กป)-460/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านนางัว ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
หมายเลขงาน c-60-d-sekcm.0100.02.2
29 ธันวาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
9/D 3926/60 เฉพาะเจาะจง จัดซื้ออะไหล่ และจัดจ้างจัดทำอะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถกระเช้าแก้กระแสไฟ ALTEC AT37G ทะเบียน 80-5596 ตก. รหัส น.2-09-0536 ประจำ กฟอ.แม่สอด 29 ธันวาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.3มน.(บต.)1069/2560ลว.4ธันวาคม2560 เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จอคอมพิวเตอร์ 24 ธันวาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.2นยน.(กป.)1859/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง กฟส.น้ำยืน ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2.พช.(บง.)1529/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี 2561 (งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์) 18 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1กจบ.(บง)001/2560 ตกลงราคา จ้างนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาภายนอกปฏิบัติงาน งดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ในเขตพื้นที่อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี 18 ธันวาคม 2560 ถึง 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ตค.(บป.)3225/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. ประจำปี 2561 (ติดต่อกลับมิเตอร์) 18 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ลนท.(ผบง.)001/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3วสง(ธก)01/2560 เฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.กฟส.วัดสิงห์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟส.รัตภูมิ001/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟประจำปี 2561 พื้นที่ กฟส.รัตภูมิ และ กฟย.ควนเนียง ทั้งหมด 15 ธันวาคม 2560 ถึง 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 วสง.(บต.) 001/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ติดตั้ง/ย้าย/เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9/F 3509/60 เฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมรถขุดตักล้อยาง HALLA HE130W ทะเบียน ตฉ-2571 กทม. รหัส กกฟ.1-10-0026 15 ธันวาคม 2560 ถึง 19 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
PEA-PHE-E(B)-001/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศรช.-บค./664ลว.9ต.ค.2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน นายกิตติ บุญสิทธิ์ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.1อด(บห) 3272/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเทลานคอนกรีต 0.15 ม.ม. พื้นที่ 415 ตร.ม.ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามแบบIA5-A3/5224
15 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศรช.-บค./745ลว.6พ.ย.2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย นางพันทิพา หลงประดิษฐ์ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ศรช.-บค./703ลว.19ต.ค.60 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน นายเสนาะ สุขสะอาด 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
บฮ.011/2560 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ กฟส.อ.บ้านโฮ่ง ประจำปี 2561 15 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด