ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ก.3 กกค.(ปก)024/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) IAJ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ถนนแสงชูโต บริเวณก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 26 มิถุนายน 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3สห(กส)1449/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสหกรณ์การเกษตรบางระจัน - วัดจั่นเจริญศรี (จุดที่ 3) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (คพจ.1) 26 มิถุนายน 2562 ถึง 3 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กบษ.(รล.)01/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) ขนาด 5 kV DC จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิถุนายน 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กบญ.(จซ.) 1874/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตัดต้นไม้แรงต่ำ แบบเฉพาะคราว กฟจ.เพชรบูรณ์ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1ปนอ.(ปบ.)057/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนที่ 2 (ฝั่งขาเข้าดกทม.) 25 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กกค.(ยธ) e-bid 13/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร และอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/อาคารสำนักงานไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00 x 12.50 เมตร ที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3วนข.(กป.)5678/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาขยายเขต มิเตอร์แบ่งแดน 25 มิถุนายน 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)05/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานเพิ่มวงจรสาย 185 SAC มิเตอร์แม่แตง-พร้าว ช่วง D และ E อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-087/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านางรอง - สถานีไฟฟ้าละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กบล.(วฟ.) 001/2562 ลว. 25 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 1 รายการ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ช)-027-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 9 รายการ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 26 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จร.-คพญ.1-08/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 lot 4 บริเวณถนน walking street (พัทยาสาย 1) ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 มิถุนายน 2562 ถึง 25 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(บล)009/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ Mobile Generator ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 3 จ.นครปฐม 24 มิถุนายน 2562 ถึง 3 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(บฟ.)-006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง, AC Board 400 V และDC Board 125 V สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๕ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิถุนายน 2562 ถึง 3 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(บฟ.)-007/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์Current Transformer 115 kV และ Circuit Breaker 115 kV.สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๕(ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิถุนายน 2562 ถึง 3 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กส. (ปบ)1637/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าทั้งระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบ
จำหน่ายแรงตํ่า แบบเฉพาะคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิถุนายน 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลมส.(ปบ.)-678/2562 ลว. 24 มิ.ย 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านโปร่งขามฝาด (จุดที่ 1) ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
น.3 ลมส.(ปบ.)-676/2562 ลว. 24 มิ.ย 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านโปร่งขามฝาด (จุดที่ 2 ) ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรณ์ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
ก.1กฟฟ.รสต.(ปบ.)2506/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายประจำปี 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 24 มิถุนายน 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)043D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)043D/2562 21 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง