ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
PEA-MADC2-SCPS/2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้าทดแทนที่ชำรุด
และเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟก.2
25 มิถุนายน 2561 ถึง 24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1อท(บห)1510 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.กฟส.โพธิ์ทอง 22 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 26 รายการ จัดส่งที่ การไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 22 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-051/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ Portable air Compressor , Air Hammer ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ ๔ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)45/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์ ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร, รั้วลวดตาข่าย, รั้วคอนกรีตบล็อก, ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตามประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)45/2561 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 38/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 38/2561 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)34/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 34/2561 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ผ)-003-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 6 รายการ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-030/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 1 - สถานีไฟฟ้าราษีไศล) - ทางหลวงหมายเลข 226 กม.ที่ 284+137 จ.ศรีสะเกษ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-045/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งชุดสายล่อฟ้าแบบ OPGW (ส่วนเพิ่มเติม) ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 21 มิถุนายน 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)28/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)28/2561 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กกค.(ปก)002/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ(Turn Key) ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81(สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี)บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 21 มิถุนายน 2561 ถึง 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 8 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)39/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟย.อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตามประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)39/2561 21 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบญ.016/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี 2559-2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 2/2561) ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ช)-010-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 8 เครื่อง 21 มิถุนายน 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
D61050232132 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย จากสถานีไฟฟ้าไชยา ถึง สี่แยกป่าเว ช่วงที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 20 มิถุนายน 2561 ถึง 20 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2.EB(ยค.)16/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 85 คัน จำนวน 5 รายการ
รายการที่ 1 รถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัติโนมัติ (สเปคเลขที่ RVEH 131/2559)
รายการที่ 2 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัติโนมัติ (สเปคเลขที่ RVEH 124/2559)
รายการที่ 3 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา (สเปคเลขที่ RVEH 153/2559)
รายการที่ 4 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบ Space Cab พร้อมหลังคากระบะท้าย(ไฟเบอร์กลาส) เสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา (สเปคเลขที่ RVEH 157/2559)
รายการที่ 5 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบ Space Cab ไม่ครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา (สเปคเลขที่ RVEH 143/2559)
20 มิถุนายน 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ผ)-004-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก. 4 มม. และ ศก. 5 มม. 20 มิถุนายน 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2EB(ตบ)-007/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า Patrol (จำนวน 4 รายการ) ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 2 20 มิถุนายน 2561 ถึง 26 มิถุนายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง