ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ชน.(ปบ.) ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เฉพาะเจาะจง ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2994 ชน. 13 กันยายน 2568 ถึง 13 กันยายน 2560 รายละเอียด
ผกส.กฟจ.นม.ลว 5ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เปลี่ยนถ่ายตามวาระ น้ำมันเครื่อง SAE 15w-40
กรองน้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันโชล่า
ค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรวม ราคาทั้งสิ้น (4,178.35) ทะเบียนรถ 91-0038 กทม
11 พฤศจิกายน 2560 ถึง 11 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น2 อต(คพ)349 ลว.28 กันยายน 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อมโซน 2 28 ตุลาคม 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
น2 อต(คพ)346 ลว28 ก.ย.2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อม แผนกคลังพัสดุ โซน1 28 ตุลาคม 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
น2 อต(คพ)345 ลว 28 ก.ย.2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด แผนกคลังพัสดุ 28 ตุลาคม 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2297/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางอภิญญา ปุญญปัญญา ม.2 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ชพง.กป.005/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนซาด ม.18 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2291/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นายสมคิด เดชตระกูล ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2292/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางศรี สิงห์ภูมิ ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2293/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางเสาวลักษณ์ อังศุสิงห์ ม.7 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2294/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นายวิชา สังข์ทอง ม.4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2295/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางอภิญญา ปุญญปัญญา ม.6 ต.ทุ่งนนทรีอ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 ขสม.(กป.)2296/2560 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ น.ส.สวรรค์ รัตนสร้อย ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 ตุลาคม 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.3ลหท.(บง.)008 เฉพาะเจาะจง ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 8 ตัว 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.3 ลหท.ผบห.002 ตกลงราคา ตรายางวันที่ เลขไทย 2 อัน 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
น.3 นว.(กส.)- 049/60 ลว. 26 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุในงานก่อสร้าง 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลว.18 ต.ค.60 เฉพาะเจาะจง ค่าพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันปิยะมหาราช กฟส.ศภ. 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
ต.1-ดด(กป)091/2560 เฉพาะเจาะจง ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
น.3 กรส.(สร.)1286/2560 เฉพาะเจาะจง ขอจ้างออกแบบวางผังแม่บทงานภูมิสถาปัตยกรรมสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน.3 จำนวน 7 แห่ง 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
บคท.(กป.)487/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างรถเครนขุดเจาะหลุมเสาจำนวน 111 หลุม 18 ตุลาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียด