ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ต.3กกค.(ยธ)01/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เหลือ ที่ กฟอ.มายอ จ.ปัตตานี 26 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 บปก.(กส)/492/2561 ลว.20 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ฟง ฟุ แมชชีนเนอรี่ จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ก.2 บปก.(กส)/470/2561 ลว.16 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท อิชิ สปอร์ตคลับ จำกัด 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ฉ.2 กค.จร./จป-01/61 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตารรัช จำกัด อ.เมือง –บ้านชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 มีนาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กฟส.อ.นด. (กป) 176/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯบ้านคลองอุดม ม.7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ตห.(คพ.)-413/61 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามบันทึกที่ น.2 ตห.(คพ.)-413/61 ลว. 22 ก.พ.2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
น.2 ตห.(คพ.)-415/61 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คขก.2 ตามบันทึกที่ น.2 ตห.(คพ.)-415/61 ลว. 22 ก.พ.2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
PEA-RY-E(B)-003/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานงบโครงการ คพจ.1 ไตรมาส1 ปี2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 6 มีนาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 วช.-169/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและนำเข้าสายสื่อสารโทรคมนาคมเชิงคุณภาพ บนเสาไฟฟ้า 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 2 มีนาคม 2561 รายละเอียด
น.3 บนร.(กป.) 278/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราวในเขตความรับผิดชอบของ กฟส.บ้านไร่ และ กฟฟ.ในสังกัด 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 1 มีนาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2 กปบ.กบษ.(บอ.) 381/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับอุปกรณ์ FRTU-RCS จำนวน 400 ชุด 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
จ.ขย.อบ.( ผ.) 014/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ( ค่าแรง ) โครงการชลประทานอุบลราชธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคำภูฮี ตำบลท่าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ชบ.กส.22/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำมันจาก หจก.ชลบุรีเนินเต็ง จำนวน 1171 ลิตร น้ำกลั่นขาว 2 ขวด ใช้กับรถยนต์ในสังกัดกฟจ.ชบ จำนวน 14 คัน
ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ.2561
24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ฉ.2สล(บห)007/2561 เฉพาะเจาะจง ชื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คขก.2 จำนวน 5 รายการ

1. 1-00-001-0001 POLE 8 M. จำนวน 70 ต้น
1-00-001-0004 POLE 12 M. จำนวน 20 ต้น
1-00-004-0001 ANCHOR,PLATE,CONCRETE550X550X150M จำนวน 140 ชุด
1-00-011-0001 CROSSARM 100X100X2,500 MM. จำนวน 300 ชุด
1-00-011-0003 CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. จำนวน 200 ชุด
23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 พสค.(ปบ)053/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดเมทัลชีทแบบมียางรองด้านในและมีเข็มขัดรัดในระบบจำหน่าย 22 เควี. 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ทก.(กป.)279/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงของ กฟส.ท่าตะโก-กฟย.ไพศาลีประจำปี 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(รล)643/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Distance Protection Relay เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด สถานีไฟฟ้านายายอามและคลองใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ก.2 กบษ.(รล) 645/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Feeder Management Protection Relay เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์และหนองใหญ่
23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
จจ.079/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน 1.นายประสิทธิ ปันเฉลียว 2. นายสมควร ปานะ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 พช.(กส.) 484/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อปูนผสมเสร็จ เพื่องานปรับปรุง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ - หน้าโรงแรมบูรพา จุดที่ 3 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด