ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

โครงสร้างองค์กร

 

ผู้บริหาร

 


ช่องทางการติดต่อ

 

                             

 

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี

609 ถ.พหลโยธิน ต.ปาหเพรียว อ.เมืองสระบุรี 18000 โทรศัพท์
 036-318097-100
 แฟกซ์  036-212771
 แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่  036-211023
 สอบถามเกี่ยวกับค่าไฟ
 036-212773
 ร้องเรียนการให้บริการ  036-318097-100