ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 


ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 


ประวัติความเป็นมา

ผู้บริหาร

ข่าวประกาศ

 

ระบบค้นหาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์
037-480-454
แฟกซ์
037-480-456
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ 037-480-464
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 037-480-453 
ขอใช้ไฟฟ้า 037-480-460