ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 


ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

 
 [ รูปภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ]

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง  เป็นการไฟฟ้าชั้น 2 โดยขึ้นตรงกับการไฟฟ้าสำนักงานเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

        •  วันที่ 1 ธ.ค 2540  ได้แยกจาก กฟภ.รังสิต โดยเริ่มเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ห้องตั้งอยู่ริมถนนบางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นที่ทำการสำนักงาน โดยมีผู้จัดการคนแรกคือ  นายอดุลย์  เจียมเจริญ มีพนักงานทั้งหมด  25 คน  (2 แผนก)

       •  วันที่ 1 ธ.ค. 2551   ได้ย้ายสำนักงานเช่าโดยสร้างสำนักงานและซื้อที่ดินเป็นของ กฟภ. ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 37/11 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

       •  วันที่  1 มกราคม 2555   PEA. ได้มีคำสั่ง ยกฐานะ กฟฟ.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบที่ 1 (7 แผนก)

       •  วันที่  26 ธันวาคม 2557   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ได้ทำการเปิดจุดให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (PEA SHOP) เพื่อบริการความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า และชำระค่ากระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว โดยตั้งอยู่บริเวณ หน้าหมู่บ้านเพชรอำไพ ถนนเลียบคลองสาม ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  
 

 


โครงสร้างองค์กร

 

ผู้บริหาร


ข่าวประกาศ

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง

เลขที่ 37/11 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา     
02-5987487       
แผนกบริหารงานทั่วไป                   
02-5987489 - 90 
แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง                    02-5987491      
แผนกบัญชีและประมวลผล             02-5987492       
 แผนกมิเตอร์                                     02-5987519      
 แผนกบริการลูกค้า                            02-5987521       
 โทรสาร   02-5987486

 Facebook Page :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง
https://www.facebook.com/peaklg/