แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง กฟภ. กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง Read more

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง กฟภ. กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2563(ครั้ง2) Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2563(ครั้ง2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2563 Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี

RSS
12345678