แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2563(ครั้ง2) Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2563(ครั้ง2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2563 Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี Read more

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี

RSS
1234567