แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง กฟภ. กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง กฟภ. กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง

Author: 495181
0 Comments

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง กฟภ.ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง กฟภ.ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Author: 495181
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2563(ครั้ง2)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 2)

Author: 495181
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2563

Author: 495181
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2ปี

Author: 495181
0 Comments
RSS
123456