การไฟฟ้าในสังกัด

การไฟฟ้าชั้น 1-3

     1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 
     2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
     3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 
     5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
     6.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
     7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา 
     8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม 
     9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
   10.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง 
   11.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
   12.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง 
   13.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง 
   14.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง 
   15.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง 
   16.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม 
   17.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 
   18.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย 
   19.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง
   20.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง
   21.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว