ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ข่าวประกาศ


ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 116/105 หมู่ 2 ต.บ้านสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-054701