ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2-กบญ.05D/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 2 เมษายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,451,200    บาท
ราคากลาง : 9,451,200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 472,560    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 05032558_ประกาศราคากลางซป.ก.2 กบญ. 05D-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในแบบประกวดราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2558