รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 1,006,656.00 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนแรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที ในระบบจำหน่ายของ กฟอ. สทร. (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562) 1,003,683.22 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระ พื้นที่ A-I) 2,432,110.00 พฤศจิกายน 2561 26 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2562 ในพื้นที่ กฟจ.รอ. จำนวน 16 รายการ 1,633,236.00 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 พื้นที่ กฟส.สิงหนคร 2,187,080.00 พฤศจิกายน 2561 26 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณ์งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.สมเด็จและ กฟย.ในสังกัด 2,672,000.00 ธันวาคม 2642 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมานิติบุคคล ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของอาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร LED จำนวน 21 เครื่อง ภายในสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 480,000.00 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ประจำปี 2562 1,006,656.00 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เหมาเอกชน ตัด-ลิด รานต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า 22 KV ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 600,860.00 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 754,992.00 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 ประจำพื้นที่และอาคารสำนักงาน กฟจ.สข. 754,992.00 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.ร้อยเอ็ด และ กฟย.ในสังกัด 4,815,000.- - 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 609,900.- พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟประจำปี 2562 พื้นที่ กฟจ.สงขลา 4,125,920.00 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ รับผิดชอบของ กฟส.พิบูลมังสาหาร ปี 2562 2,400,010.00 ธันวาคม 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ประจำปี 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 582,956.33 พฤศจิกายน 2561 25 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานหล่มเก่าประจำปี 2562 503,328.00 พฤศจิกายน 2561 8 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (แผน 3,4) และงานงบโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2562 12,131,411.76 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ประจำปี 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 612,745.13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างเหมาเอกชนตัด - ลิดรอนต้นไม้ ใกล้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟฟ.ศก. ปี 2562 1,566,373.00 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ