รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2561 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายกฟอ.อรัญประเทศ-ย้ายแนวหนองเอียน-สตึกบท 212,136.76 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาก่อสร้างโครงเหล็กพร้อมงานพาดสาย ช่วงข้ามแม่น้ำจีน ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง สฟ.ลาดบัวหลวง-สฟ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 3,618,740.00 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า กฟก.1 ประกวดราคาเลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-021-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 468,959,328.01 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 เครื่องมือ Transformer Truns Ratio Tester (กบษ.ต.3) 727,600.00 พฤษภาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 จำนวน 14 รายการ 3,958,341.95 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 3 7,155,687.06 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 เครื่องมือ Transformer Truns Ratio Tester 727,600.00 พฤษภาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 เครื่องมือ Transformer Truns Ratio Tester 727,600.00 พฤษภาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 ระบบบริหารจัดการคิวและกล่องประเมินความพึงพอใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 667,680.00 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 เครื่องมือ Transformer Truns Ratio Tester 727,600.00 พฤษภาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 จัดซื้อ 115 kV Pole-mounted Load Break Switch จำนวน 35 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2561 112,350,000.00 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 709 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 106 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2561 160,365,841.26 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 กระดาษ a4 ดับเบิ้ลเอ 80 แกรม 4,025.00 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อร้างระบบไฟฟ้า สฟฟ.บางสมัคร 3 - นิคมเวลโกรว์(คลองเจ็ก) 962,623.90 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อร้างระบบไฟฟ้า สฟฟ.บางสมัคร 3 - สฟฟ.บางสมัคร 3 (ชั่วคราว) 676,088.51 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาแบบ Turnkey งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ บริเวณถนนชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา 803,250.72 พฤษภาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 ซื้อเครื่องมือ Bit Error Rate Tester (E1,RS-232,Ethernet) จำนวน 1 ชุด 363,800.00 - 20 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อเครื่องมือด้านความปลอดภัย (เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 404/2561) จำนวน 3 รายการ 1,933,383.00 พฤษภาคม 2561 20 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะล้าน เกาะสีชัง 71,793,576.00 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 งานปรับปรุงถมดินบดอัดแน่นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 967,815.00 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ