รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พื้นที่ B และ พื้นที่ C การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 2,567,869.46 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 975,761.68 - 22 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ก่อสร้างปรปับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แยกบ้านทรายขาว-บ้านบ่อม่วง ช่วสงที่ 4 (โรงเรียนบ้านบ่อม่วง-บ้านบ่อม่วง) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 651,934.95 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าอาคารสำนักงาน กฟย.นาโยง จ.ตรัง 385,200.- มกราคม 2562 18 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของสำนักงานเขต กฟต.2 ประจำปี 2562 1,249,460.40 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)029D/2562 9,630,000.00 กุมภาพันธ์ 2561 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อล่อฟ้าจำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)032D/2562 3,469,368.00 กุมภาพันธ์ 2561 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 พัสดุขาดแคลน กลุ่มซีทีแรงสูง 10 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)036D/2562 7,909,654.00 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. (sac) งบโครงการต่างๆ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)028D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,797,200.00 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกวดราคาซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์ 22 เควี เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)034D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 840,621.96 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 55 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding003/2562 20,909,458.50 กุมภาพันธ์ 2562 15 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี งบโครงการต่างๆ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)030D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,003,710.00 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ปรับปุรงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 30,174,000.00 พฤษภาคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงรีเลย์เเละระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R 51,508,618.72 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ 11,528,024.85 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าเอกชนรายย่อย กฟส.อ.หัวไทร ประจำปี 2562 1,451,562.00 - 17 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย กฟส.อ.เหนือคลอง ประจำปี 2562 502,328.00 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 (เปลี่ยนแปลงแผน)จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1,415 เครื่อง 13,475,045.00 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ วงเงิน 19,844,073.41 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) C3IAH ชช.045/2561 19,844,073.41 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อ สายเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี 1X400 ต.มม. จำนวน 570 เมตร งานเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดินระบบ 22 เควี สฟฟ.บางวัว 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)037D/2562 1,297,867.20 กุมภาพันธ์ 2562 18 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ