รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 รายการ รวม 57 คัน 59,840,820.00 กันยายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่ารถยนต์จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) 46,333,140.00 สิงหาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
2562 จัดซื้อซิลิกาเจล จำนวน ๑ รายการ 2,568,000.- กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ปรับปรุงช่วง สถานีฯหนองม่วง - อนามัยชอนสารเดช (ฝั่งขวา) จุดที่ 1 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 962,081.94 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแสดงภาพ Monitor Display ขนาด 138 นิ้วห้อง
ประชุมกัลปพฤกษ์ กฟก.1
1,626,400.00 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 IAJ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.3 6,815,258.00 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 Mobile Distributed Temperature , Strain and Acoustic Sensing (DTSAS) system 36,380,000.00 สิงหาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ปรับปรุงผิวทางภายในบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 7,713,951.00 สิงหาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ขยายเขตจำหน่ายระบบสำรองไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ อาคาร 120 เมตร ภายในพื้นที่ควบคุม วังทวีวัฒนา 5,718,401.00 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ อาคารสนามยิงปืน 120 เมตร ภายในพื้นที่ควบคุม วังทวีวัฒนา 8,944,237.00 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย ถนน 0307 ไผ่ล้อม-บึงต้นชัน (ช่วง1)
หมายเลขงาน I-62-H-BNKOM.MR.1008
724,487.24 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายถนน 0108 เชิงเนิน-ชากบก (ช่วง2)
หมายเลขงาน I-62-H-BNKOM.MR.1004
670,783.47 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างซ่อมเปลี่ยน Power Supply 1,284.00 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียม ความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 4 365,485,700.31 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เพิ่มวงจรบ้านคลองย่าหนัด-บ้านร่าปู (ช่วงที่ 5) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 613,206.30 มิถุนายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เพิ่มวงจรบ้านคลองยาง-บ้านคลองย่าหนัด (ช่วงที่ 4) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 552,132.84 มิถุนายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เพิ่มวงจรช่วงสะพานคลองยาง-บ้านคลองยาง (ช่วงที่ 3) ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 637,620.49 มิถุนายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เพิ่มวงจรบ้านห้วยน้ำขาว-บ้านทุ่งเสม็ด (ช่วงที่ 1) ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 643,029.34 มิถุนายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เพิ่มวงจรช่วงบ้านทุ่งเสม็ด-สะพานคลองยาง (ช่วงที่ 2) ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 560,803.05 มิถุนายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 จำนวน 4 งาน 714,403.69 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ