รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่ของ กฟส.อ.บทง. ประจำปี 2563 526,440.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งดจ่ายไฟ) ของ กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว) และ กฟฟ. ในสังกัด 1,541,870.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาดบัวหลวง 1,900,320.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 931,254.67 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้าเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า "งานงดจ่ายไฟ" ปรจำปี 2563 1,123,265.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (Industry Specific Solution for Utilities : I-SU) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,165,000.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 22 รายการ (C3IAHชช.001/2563)ในวงเงิน 28,359,346.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 28,359,346.34 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟส.อ.บนส.ประจำปี 2563 (P62120015377) 1,431,981.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,000.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานติดตั้งเเละสับเปลี่ยนมิเตอร์เเรงตำชนิด 1เฟส เเละ 3เฟส ประจำปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 686,475.62 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2563 526,440.00 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 กฟอ.ลำลูกกา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ประจำปี 2563 1,593,658.00 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 622,740.00 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.กระบี่ ประจำปี 2563 1,040,040.00 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงประจำปี2563 (แบบรายปี) กฟส.อ.ชสง. 628,922.83 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส ประจำปี 2563 1,016,500.00 พฤศจิกายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 แผนการจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.บผอ. ปี 2563 526,440.00 ธันวาคม 2562 2 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 กฟจ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,962,638.- พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมานิติบุคคลบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี 526,440.00 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี ประจำปี 2563 กฟจ.ตรัง 1,941,085.31 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ