รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 การจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 กำหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2561
130,211,724.00 ตุลาคม 2561 20 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ ประจำปี 2562-2563 ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 102,755,541.12 ตุลาคม 2561 20 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 .จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหางดง ประจำปี 2562 1,544,303.50 ตุลาคม 2561 19 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่ายานพาหนะปี 2562-2567 กฟฉ.3 จำนวน 3 รายการ รวม 47 คัน Bid No.NE3-EBD-VH001/2562 52,566,960.00 ตุลาคม 2561 19 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ 61 เคเอ จำนวน 5 ชุด 2,140,000.00 พฤศจิกายน 2561 19 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 98,000,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือน 14,648,942.00 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงจอดรถ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 32,956,000.00 พฤศจิกายน 2561 10 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 45 คันระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) 50,936,280.00 พฤศจิกายน 2561 5 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 23 คัน
ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567
ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding031/2561
26,264,220.00 ตุลาคม 2561 5 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่ายานพาหนะปี2562-2567 กฟก.2 80,615,940.00 สิงหาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 แผนจัดหาพัสดุหลักประจำปี 2562 (พัสดึประเภทลูกถ้วยไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์และรีโคลสเซอร์) 7,023,892,552.41 กันยายน 2561 22 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 แผนการจัดซื้อพัสดุหลักปี 2562 พัสดุประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า, มิเตอร์และอุปกรณ์, ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์, ล่อฟ้า และคาปาซิเตอร์ 3,064,921,211.29 กันยายน 2561 22 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด (Load Aggregator) ของ กฟภ. 10,700,000.00 พฤศจิกายน 2561 14 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 จำนวน 3 รายการ รวม 40 คัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี และ การไฟฟ้าในสังกัด 44,631,840.- ตุลาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 หน่วยงาน กฟน.2 42,185,820.00 กันยายน 2561 20 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่ายานพาหนะประเภทต่างๆ เพื่อใช้งาน กฟต.1 จำนวน 3 รายการ 34,995,420.00 กันยายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 แผนงานจัดเช่ายานพาหนะตามแผนงานเช่ายานพาหนะปีงบประมาณ 2562-2567 36,594,000.00 กรกฎาคม 2561 7 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้า กฟส.หนองฉาง - รร.ประดาหัก จุด 4 ต. อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 842,069.98 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.มสด. 695,714.- ตุลาคม 2561 20 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อ Transformer Turns Ratio Tester 727,600.00 ตุลาคม 2561 20 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ