รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 เช่ายานพาหนะประเภทต่างๆ เพื่อใช้งาน กฟต.1 จำนวน 3 รายการ 34,995,420.00 กันยายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 แผนงานจัดเช่ายานพาหนะตามแผนงานเช่ายานพาหนะปีงบประมาณ 2562-2567 36,594,000.00 กรกฎาคม 2561 7 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อ Transformer Turns Ratio Tester จำนวน 1 เครื่อง 727,600.00 พฤษภาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 แผนจัดจ้างบ้านโคกเคี่ยม-โรงพยาบาลช้างกลาง ช่วงที่ 2 703,953.00 เมษายน 2561 16 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเชื่อมโยงบ้านหลักช้าง-บ้านโคกเคี่ยม 664,684.00 เมษายน 2561 16 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเชื่อมโยงบ้านโคกเคี่ยม-โรงพยาบาลช้างกลาง ช่วงที่ 1 605,085.00 มิถุนายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 4 รายการ 97,677,090.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อ มิเตอร์ AMR จำนวน 3 รายการ 18,276,349.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อ เครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1 จำนวน 3 เครื่อง 2,343,300.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 ่งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 1,427,273.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 ซื้อเครื่องมือช่าง Insulation Testion 135,890.00 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30' 748,983.95 สิงหาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 - 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร 480.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 ซื้อธงชาติ 990.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 จัดซื้อผ้าสีขาวผูกประดับรั้ว 1,200.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 ซื้อธงชาติ 275.00 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 ซ่อมรถยนต์แก้ไฟ HINO ทะเบียน 81-8583 นศ 9,094.80 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
2561 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานจ้างเหมาแรงงานของ กฟภ. ตามจำนวนคนงานที่ กฟน.1 ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ปี 2561 จำนวน 1 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)11-2561) 574,204.80 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00X12.50 เมตร(เคาน์เตอร์ด้านซ้าย) กฟอ.บางเลน 3,262,965.00 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ