รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 13,900,000.00 เมษายน 2563 22 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 ล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ
2,284,396.50 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1,100 ชุด
2,530,550.00 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 3 รายการ
13,025,110.00 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี จำนวน 2 รายการ
7,835,075.00 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 ลูกถ้วยไลน์โพสท์และลูกถ้วยแขวน จำนวน 2 รายการ
3,707,935.20 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ
30,570,863.00 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ
12,592,717.65 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อรถยกโฟล์คลีฟ ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1,498,000.00 เมษายน 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง – ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากหน้า อบต.บางปลาร้า – คลองชวดช้างตาย 1,927,047.90 เมษายน 2563 26 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานจ้างเหมาแรงงาน ตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า 995,750.56 เมษายน 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง – ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากคลองโพธิ์เย็น – หน้า อบต.บางปลาร้า 1,666,657.16 เมษายน 2563 26 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง – ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากแยกวังกุ้ง – คลองโพธิ์เย็น 1,968,225.35 เมษายน 2563 26 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 57,500,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,207,872.50 เมษายน 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 Cable termination kit , Splicing kit จำนวน 2 รายการ 12,326,400.00 เมษายน 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อเครื่องมือวัดค่า Soil Thermal Resistivity และ Soil Ambient Temperature จำนวน 1 เครื่อง 1,070,000.00 กรกฎาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยนและรื้อถอนแรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที. ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 720,568.50 เมษายน 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2562 และเว็บไซต์การพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. 1,500,000.00 พฤษภาคม 2563 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อเหล้กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 และ 33 เควี สำหรับงบลงทุน จำนวน 655 อัน 94,404,495.00 เมษายน 2563 16 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี DYN11 SC จำนวน 4 เครื่อง 712,620.00 เมษายน 2563 1 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ