รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ พื้นที่ กฟภ.อ.สุไหงโก-ลก และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 2,878,300.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 2,824,800.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟส.ขุนหาญ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183,894.48 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2563 2,473,840.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง ประจำปี 2563 492,000.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 กฟอ.จะนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,701,296.79 พฤศจิกายน 2562 6 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้ง/ปรับปรุงไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ จำนวน 15 กิจกรรม เขตพื้นที่ กฟอ.สมเด็จ,กฟย.คำม่วง,กฟย.นาคู และกฟย.ห้วยผึ้ง 720,110.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ศูนย์สั่งการแก้ไฟ,และคลังพัสดุ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ประจำปี 2563 520,020.00 ธันวาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.นราธิวาส 3,210,000.00 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 2563 34,770,720.00 ธันวาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 24 รายการ
(C3IAHชช.002/2563)
11,972,478.24 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย ปี 2563 1,052,880.00 ธันวาคม 2562 11 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟอ.ตะโหมด เเละ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า )พื้นที่ A-I ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,957,565.00 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มคอนเนคเตอร์ จำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)013D/2563 4,820,531.90 พฤศจิกายน 2562 6 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)010D/2563 36,553,682.40 พฤศจิกายน 2562 25 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบการพาดสาย จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)014D/2563 3,286,654.80 พฤศจิกายน 2562 6 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มลวดอลูมิเนียม 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)012D/2563 6,189,564.80 พฤศจิกายน 2562 6 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2563 789,660.00 พฤศจิกายน 2562 8 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เพื่อใช้งานโครงการต่างๆ จำนวน 6 รายการ
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)006/2563
19,605,367.11 ธันวาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อใช้งานโครงการต่างๆ จำนวน 1 รายการ
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)005/2563
2,628,990.00 พฤศจิกายน 2562 8 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ