รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ของ กฟอ.เกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ 2563
2,835,500.00 พฤศจิกายน 2562 22 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส 3 เฟส (งดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์)ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 14 พื้นที่ วงเงินงบประมาณ 3,745,000.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม)ระยะเวลา 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63ในเขตความรับผิดชอบของกฟจ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 3,745,000.00 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส งานงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปี2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี 2,107,900.00 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ 526,440.00 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟเอกชนรายย่อย
กฟส.ปะเหลียน ปี 2563
940,000.00 พฤศจิกายน 2562 21 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงาน กฟอ.เสลภูมิ ประจำปี 2563 789,660.00 ธันวาคม 2562 21 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟอ.หางดง ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) 526,440.00 พฤศจิกายน 2562 18 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) 1,552,306.25 พฤศจิกายน 2562 18 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.โกสุมพิสัย ประจำปี 2563 856,000.00 พฤศจิกายน 2562 17 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 แผนการจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 99,768,313.52 พฤศจิกายน 2562 17 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.กุฉินารายณ์และการไฟฟ้าในสังกัด 1,069,682.88 พฤศจิกายน 2562 16 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 526,440.00 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 1,052,880.- พฤศจิกายน 2562 15 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่าย ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค้างไฟฟ้าค้างชำระ ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.ยส และ กฟย.ในสังกัด 2,157,762.00 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟส.เชียงยืนและ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ 855,657.60 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ และ กฟย.ในสังกัด ปี 2563
2,140,000.00 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตความรับผิดชอบของ กฟอ.วารินชำราบ และ กฟฟ.ในสังกัด 1,284,000.00 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟส.อ.ขร. ประจำปี 2563กรณีงานงดจ่ายไฟ
960,860.00 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.สมเด็จ และ กฟย.ในสังกัด 1,819,000.00 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.รอ. และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 6,420,000.00 พฤศจิกายน 2562 10 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ