แผนจัดหา


Skip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560 (ประกาศ 1 ส.ค. 2559)
ปี 2560 (แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557