ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.ขอนแก่น 2 ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 63087257547 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,391,886.53 3 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.สตูล ชั้น2/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077218859 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,634,800.37 30 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.สระแก้ว ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63087242440 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,189,640.85 11 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกก่อสร้าง/กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ชั้น 3/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63I042S350 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
5 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอเลิงนกทา/กฟจ.อำนาจเจริญ ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 669,216.43 30 มิถุนายน 2563 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภออาจสามารถ/กฟจ.ร้อยเอ็ด ชั้น 2 63087245596 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384,615.54 9 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟส.อำเภอกุยบุรี/กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,132.00 -
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.กำแพงเพชร ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(พิษณุโลก)ภาค1 63087224052 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,109,254.48 11 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด/กฟส.อำเภอท่าชนะ/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,228,037.21 9 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอคำชะอี/กฟจ.มุกดาหาร ชั้น 2 63087221549 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,633,371.79 1 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
11 กฟส.อ.บ้านสร้าง/กฟจ.ปราจีนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63087194572 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,631,231.34 30 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอรัตนบุรี/กฟจ.สุรินทร์ ชั้น 2 63077381078 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,582,329.94 9 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด/กฟส.อำเภอท่าชนะ/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,228,037.21 9 สิงหาคม 2563
14 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอบางคนที/กฟจ.สมุทรสงคราม ชั้น2 63077379978 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 612,003.15 10 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกก่อสร้าง/กฟอ.เกาะคา ชั้น3 จ.ลำปาง/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63077166699 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00 13 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ (ฉ1)/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 63087174598 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,916,134.16 31 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
17 กฟส.อ.บ้านสร้าง/กฟจ.ปราจีนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 834,713.59 30 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
18 แผนกสนับสนุนทางการแพทย์/กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,019.90 7 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกสนับสนุนทางการแพทย์/กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,748.87 7 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
20 กฟภ.สาขาอำเภอชะอวด/กฟจ.นครศรีธรรมราช ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 63077530177 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 907,871.89 30 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ