ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 59.
กอค.(พร)363/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างผลิตอุปกรณ์ RTU Equipment สำหรับโรงจักรไฟฟ้าดีเซล กฟย.อุ้มผาง และโรงจักรไฟฟ้าดีเซล กฟย.ท่าสองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563 รายละเอียด
กอค.(พร)364/2563 เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าสำหรับโรงจักรไฟฟ้าดีเซล กฟย.อุ้มผาง และโรงจักรไฟฟ้าดีเซล กฟย.ท่าสองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ต.1กย.(กป.) 183 / 2563 ลว.24 กพ.63 เฉพาะเจาะจง ฟีดเดอร์4 127,424.00 9 มีนาคม 2563 รายละเอียด
น.2ตก.(บห.)697/2563 เฉพาะเจาะจง ซื้อพัสดุในการดำเนินงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จำนวน 80 ชุด 247,555.20 6 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ต.2ภก.(คพ.)285/2563 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเพื่อติดตั้งให้กับคลังพัสดุอาคารใหม่ งบลงทุนประจำปี 2563 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,199.98 14 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
น.1 แม่แตง (บต.) (จจ) 008/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง ประจำปี 2563 526,440.00 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
D63010291806 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563 (แบบรายครั้ง) การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,384.08 30 มกราคม 2563 รายละเอียด
ต.3 กบล.(บธ.) e-bidding 003/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 1,020,780.00 29 มกราคม 2563 รายละเอียด
น.2คขล.(กป.)60/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 ,6,9 บางส่วน และไลน์แยก ของ กฟย.ททว.บางส่วน 433,896.60 27 มกราคม 2563 รายละเอียด
ฉ.2ศก.(บห.)3404/2562 เฉพาะเจาะจง ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลง 160Kva 3 เฟส(1050010054) ตามอนุมัติที่ ฉ.2ศก.(บห.)3404/2562 ลว 18 ต.ค.2562 423,035.20 16 มกราคม 2563 รายละเอียด