ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
น.2 กกค.(จร.)01/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ กฟน.2 ตาม คพจ.1 วัสดุคอนกรีต 7 ประเภท (จำนวน 25 รายการ จำแนกตามจุดจัดส่ง)
19,791,492.54 26 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
อจ.(บห)33/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิดภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการโครงการ คพจ.1,คพพ.1 และงานย้ายแนวประจำปี 2561 ของ กฟจ.อจ. 19,568,995.51 12 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
ก.3นญซ.(กป)633/2561 ลว.28 ส.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าระบบ TAMS ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,950.27 10 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
น.3กปบ.(ก)2394/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพร้อมติดตั้ง CCTV ที่อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัด ลพบุรี และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด เพชรบูรณ์, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี อุทัยธานี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ตาคลี ลาดยาว หล่มสัก หนองไผ่ โคกสำโรง พัฒนานิคม ชัยบาดาล รวมจำนวน ๑๓ แห่ง 838,773.00 4 กันยายน 2561 รายละเอียด
PEA-I(F)-050/2017 e-Auction จัดซื้อ รถ Crane ตีนตะขาบ (รถ Fully hydraulic crawler crane) จำนวน 3 คัน 70,620,000.00 4 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
สบย.(กป.)-205/61 ลว.22/02/61 เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดซื้อชั้นวางของ ในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย 7,800.00 19 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ก.3 นช.(กส.)-41/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยร่วมใจ- แท้งน้ำลูกบอล หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์
670,380.68 18 มกราคม 2561 รายละเอียด