ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 55.
สงห.(กป.)074/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสายยูตะวันตก ม.2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 109,261.00 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
บร.(บค.) 357 ลว. 20 ก.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านหนองขาย่าง หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 124,816.84 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 885.00 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ก.1กฟฟ.ปท.2(บกด.)(ซจ)-99/2562 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
1.รหัสพัสดุ 1-02-007-0004 สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 95 ต.มม.
2.รหัสพัสดุ 1-02-005-0000 เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.
28 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
D62090254976 เฉพาะเจาะจง ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านประกายทองวิลล์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 191,783.00 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2จ.มช.(กป.)040/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตฯคฟม.2บ.ฟ้าหยาด ม.8 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 145,751.00 26 กันยายน 2562 รายละเอียด
กฟภ.กมป.ป-E.62-6/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อแหวนยางและยางรองหน้าแปลน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 545,700.00 18 กันยายน 2562 รายละเอียด
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.60/2562 เฉพาะเจาะจง ซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 481,050.60 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.1เพ็ญ(กป.)039/2562 เฉพาะเจาะจง ขยายเขตฯ TR.บ้านดงยาง ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 129,892.00 22 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
น.2 คขล.(กป)627/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง 287,011.00 14 สิงหาคม 2562 รายละเอียด