ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 13.
สบย.(กป.)-205/61 ลว.22/02/61 เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดซื้อชั้นวางของ ในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย 7,800.00 19 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
032/60 ผกป.มายอ เฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์แรงต่ำประจำเดือนกันยายน 2560
จำนวน 19 เครื่อง ระยะทาง 18.11 km
41,438.55 27 กันยายน 2560 รายละเอียด
จต.(กป.0010/2559 ตกลงราคา จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ด้านแรงสูง ประจำปี 2560 วงเงิน 428,214.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

428,214.00 16 สิงหาคม 2560 รายละเอียด
PEA (S2) 047/2559 ประกวดราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟต.2 ให้เป็นห้องบัญชาการ ศอส.(ต.2) 5,942,500.73 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียด
PEA-I(กคบ)-004/2559 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ใจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3,263,500.00 10 สิงหาคม 2560 รายละเอียด
น.1 ชร. (บห.) 2197/2560 ตกลงราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานย้ายแนวฯ บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย 205,086.50 3 สิงหาคม 2560 รายละเอียด
ชพง./กป.047/2560 สอบราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีชุมพวงฟีดเดอร์ 7 (22Kv+แรงต่ำไต้ไลน์)ตามวาระครั้งที่1/2560 950,000.00 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
PEA-I(กคบ)-001/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงโอเวอร์เฮดเครนไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ใจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2,100,000.00 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
ฉ.3 นร.(มต.)-1586 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2560 จำนวน 2 งาน

70,350.00 29 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
ก3 ทมง. (บง.)2418/2559 ลว.18 พ.ย. 2559 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำปี 2560 410,120.00 8 มิถุนายน 2560 รายละเอียด