ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 10 of 30.
ก.1 กฟส.อ.วนย.(กป) 1047/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard แบบกระโปรงชนิดเมทรัลชีลในระบบจำหน่าย 22 เควี บ้านคลองทราย 292,140.00 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
ก.1กฟส.อ.วนย.(กป) 941/2562 เฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาติดตั้ง Sanke Guard แบบกระโปรงชนิดเมทัชชีลในระบบจำหน่าย 22 เควี บ้านทุ่งกบินทร์ ม. 5 ต.วังใหม่ 176,580.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1กฟส.วนย.(กป) 882/2562 เฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาติดตั้ง Sanke Guard แบบกระโปรงชนิดเมทัชชีลในระบบจำหน่าย 22 เควี 298,080.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1 กฟส.อ.วนย.003/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกติด-ต่อกลับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ วังสมบูรณ์ 322,855.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1 กฟส.อ.วนย.011/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดกลับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ วังน้ำเย็น 494,110.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1 กฟส.อ.วนย.156/2562 เฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ ประจำปี 2562 249,980.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1 กฟส.อ.วนย.662/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระประจำปี 2562 149,480.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ก.1 กฟส.อ.วนย.248/2562 เฉพาะเจาะจง เช่าสำนักงาน กฟส.วนย. 1,044,000.00 24 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ต.2ตท.(กป.)92/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงต่ำบ้านเจ้าขรัว ม.3 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 225,173.42 28 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาขยายเขต ย้ายแนวบ้านคลองเจริญ ม.14 ต.วังแขม 211,799.10 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด