ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 19 ก.ย. 62 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงเปลี่ยนสายSACบ้านวังรี-หนองใหญ่ จุดที่ 3 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 อบ.(บห.)จ.123/2562 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานปรับปรุงหม้อแปลง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 อบ.(บห.)จ.124/2562 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานปรับปรุงหม้อแปลง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 สท.(คพ.)-2200/2562 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ต.มม. 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว. 19 ก.ย. 2562 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงเปลี่ยนสายSACบ้านวังรี-หนองใหญ่ จุดที่ 7 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.3 บญ.(คพ.)154/2562 จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอด Light-Emitting Diode (LED) ขนาด 2 x 20 วัตต์ และ อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 รหัสพัสดุ 2 รายการ ครั้งที่ 4/2562 ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟส.บน(กป.)1651 รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.แสงทองสหฟาร์ม-แยกหนองคันจาม ม.10 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 19 กันยายน 2562 รายละเอียด -
ต.2ปต.(บห.)1614/2562 งานจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน กฟฟ.ป่าตอง ประจำปี2563 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
นรอ.(กป.)1052/2562 ราคากลางขยายเขตฯชลประทานขอนแก่นบ้านหว้า - โนนดู่ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(บห.)571/2562 ลว. 17 ก.ย. 62 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(บห.)572/2562 ลว. 17 ก.ย. 62 จัดซื้อไม้กวาดอ่อน และไม้กวาดทางมะพร้าว 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(บห.)574/2562 ลว. 17 ก.ย. 62 จัดซื้อไม้ปิงปอง เสาปิงปองพร้อมเน็ต และลูกปิงปอง 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(บห.)573/2562 ลว. 17 ก.ย. 62 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2244/2562 ซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คพจ.1 แผน 3 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2230/2562 ซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คพจ.1 แผน 3 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2453/2562 ซื้อพัสดุงานขยายเขต คพจ.1 แผน 3 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2452/2562 ซื้อพัสดุสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2297/2562 ซื้อคอนกรีตงานเร่งรัดระบบไฟฟ้า 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2201/2562 ซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2492/2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คพจ.1 แผน 3 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง