ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
น.3 นว.(กส.)- 022/2561 ลว. 12 พ.ย 2561 ขยายเขตบริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.3 นว.(ปบ.)- 241/2561 ลว. 9 พ.ย 2561 ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณทางเลี่ยงเมืองตะเคียนเลื่อน 18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก๒ กบษ.(บอ.)3736/2562 จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย 18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.3นม(บห.)6438/2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน และคลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา ประจำปี 2562 18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห) 052/2561 ลว. 19 พย. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการฯ จำนวน 4 รายการ 1. รหัสพัสดุ 100-001-0004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 20 ต้น 2. รหัสพัสดุ 100-011-0000 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 45 ท่อน 3. รหัสพัสดุ 100-011-0001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 63 ท่อน 4. รหัสพัสดุ 100-011-0004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 45 ท่อน 18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 สค.(จ)390/2561 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 จ้างเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี.หน้าบริษัทเพิ่มสินสตีลเวิดส์ - ซอยกระเบื้ยงลีลา ส่วนที่ 1 อนุมัติ ก.3 สค.(กส) 853 ลว. 26 ก.พ. 2561 หมายเลขงาน P-TDD01.3-I-SMNNA.0012 เป็นวงเงิน บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7) มีปริมาณงานที่จะจ้างตามเอกสารแนบ 17 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
ก.3 สค.(จ)389/2561 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 จ้างเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี.เสริมฯ ช่วงสถานีไฟฟ้า สค.3 - แยกวัดโพธิ์แจ้ ส่วนที่ 2 อนุมัติ ก.3 กวว.(วร) 356 ลว. 8 มี.ค. 2561 หมายเลขงาน P-TDD01.3-I-SMNNA.0009 เป็นวงเงิน 163,730.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7) มีปริมาณงานที่จะจ้างตามเอกสารแนบ 17 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
ก.3 สค.(จ)388/2561 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 จ้างเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้า สค.3 - แยกวัดโพธิ์แจ้ ส่วนที่ 2 อนุมัติ Com กผป. (ก.3) (วอ) 850 ลว. 2 ก.ค. 2555 หมายเลขงาน P-TSD09.3-I-SMND0.0005 เป็นวงเงิน 452,851.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7) มีปริมาณงานที่จะจ้างตามเอกสารแนบ 17 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
ก.1กฟอ.ลก.(บห)2477/2561 จ้างเหมางานบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ลำลูกกา ประจำปี 2562 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2.ศก.บห.3437 ลว.14 พย.2561 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามอนุมัติ คพ.231 ของ กฟจ.ศก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห) 051/2561 ลว. 16 พย. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ - รหัสพัสดุ 100-001-0001 เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 150 ต้น 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1นย.(ปบ)203/2561 จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าพร้อมนำเข้าระบบข้อมูลระบบTams จำนวน 29 เส้นทาง 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1นย.(ปบ)209/2561 จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าพร้อมนำข้อมูลลงระบบTams จำนวน 12 เส้นทาง 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.1หห.(คพ.)8855/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 กพ.(บห.)3038/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟตกบ้านแก้วชัยมงคล ม.8 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 อทง.(บห)6688/2561 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงฯ - ข้างวัดคอกวัว ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.3 อทง.(ปบ.) 033/2561 ลว. 19 ก.ย.61 หมายเลขงาน P-TDD01.4-I-UTOH2.0033 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 อทง.(บห)6687/2561 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงฯ - ม. 2 ต.จรเข้ฯ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.3 อทง.(ปบ.) 032/2561 ลว. 19 ก.ย.61 หมายเลขงาน P-TDD01.4-I-UTOH2.0035 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สตูล-74/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 ***ยื่นเสนอราคาทางระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 26 พ.ย. 2561 ภายในเวลา 08.30-16.30 น. 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ศก.(บห.).3387ลว.7 พย.2561 จ้างรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สำนักงาน กฟจ.ศรีสะเกษ (ประจำปี 2562) 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 อทง.(บห)6686/2561 การจัดจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงฯ - บ้านตาลเรียง ม. 6 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.3 อทง.(ปบ.) 040/2561 ลว. 2 พฤศจิกายน หมายเลขงาน I-60-I-UTOA1.BY.1025 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง