ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
น.1ลพ.(บห.)(ซต.)091/2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ P-RDI03.0-A-LPNNE.1000 33 รายการ 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
อท.035/2561 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
อท.034/2561 ซื้อพัสดุขาดแคลน 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.67/2561 ซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.2ถล.(ปบ.)2201/2561 จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสาร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS พื้นที่ กฟอ.ถลาง ครั้งที่ 5/2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ปาย(กป.)(จจ.)22/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) กฟส.ปาย - บ้านนางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว จำนวนเงิน 200,424.19 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.66/2561 ซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(กส.)1280/2561 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านโคกก่อง หมู่ 7 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานีหมายเลขงาน C-61-D-UD2CS.0068.02.2(งบผู้ใช้ไฟ)
ประจำปี 2561 วงเงิน 18,289.12บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)
20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(กส.)1285/2561 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านบ่อโคลน หมู่ 9 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานีหมายเลขงาน C-61-D-UD2CS.0069.02.2 (งบผู้ใช้ไฟ) ประจำปี 2561 วงเงิน 19,284.41บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ปาย(กป.)(จจ.)23/2561 จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้แบบรายครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 จำนวน 8 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกัลยาณิวัฒนา น.1ปาย(กป.)(จจ.)23/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 132,894.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(กส.)1283/2561 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านโนนดู่ หมู่ 10 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานีหมายเลขงาน C-61-D-UD2CS.0070.02.1,02.2(งบผู้ใช้ไฟ) ประจำปี 2561 วงเงิน 43,519.07 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(กส.)1286/2561 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านดงลิง หมู่ 12 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานีหมายเลขงาน C-61-D-UD2CS.0071.02.1,02.2 (งบผู้ใช้ไฟ) ประจำปี 2561 วงเงิน 43,702.17 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(กส.)1284/2561 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านเดื่อ หมู่ 6 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานีหมายเลขงาน C-61-D-UD2CS.0072.02.1,02.2 (งบผู้ใช้ไฟ) ประจำปี 2561 วงเงิน 19,836.32 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.กส.497 ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย Safety ทีมก่อสร้าง 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ศก.บห.2761ลว. 17 กย.2561 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามอนุมัติ คพ.203 ของ กฟจ.ศก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สตูล-56/2561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 1.รหัส 1-06-010-0008 ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ จำนวน 60 ตู้ 2.รหัส 1-06-010-0020 ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU จำนวน 40 ตู้ 3.รหัส 1-06-010-0021 ลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2,000 เมตร 4.รหัส 1-06-010-0022 ตะกั่วตีตรามิเตอร์ จำนวน 100 กก. ***ยื่นเสนอราคาสินค้าตามสเปคของ กฟภ. ทางโทรสาร 0-7471-1703-5 หรือ Email : yuorvapa.pan@pea.co.th ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สตูล-55/2561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 1. รหัส 1-02-032-0005 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 35-50 ต.มม. จำนวน 3,000 อัน 2. รหัส 1-02-040-0007 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จำนวน 200 อัน 3. รหัส 1-02-041-0002 หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 200 อัน 4. รหัส 1-02-041-0007 หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185ต.มม. จำนวน 200 อัน ***ยื่นเสนอราคาสินค้าตามสเปคของ กฟภ. ทางโทรสาร 0-7471-1703-5 หรือ Email : yuorvapa.pan@pea.co.th ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สตูล-54/2561 จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร (1-00-001-0013) จำนวน 40 ต้น ***ยื่นเสนอราคาสินค้าตามสเปคของ กฟภ. ทางโทรสาร 0-7471-1703-5 หรือ Email : yuorvapa.pan@pea.co.th ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. 20 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กจต.ค(อก)-002-2561 จัดซื้อ อลูมิเนียมอินกอท จำนวน 5,255 เมตริกตัน 19 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.1สวี(กป.)533/2561 จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่าย (คฟม.2) ซ.เขาใหญ่ 1, ซ.สันติราษฎร์
(หมายเลข WBS. P-NHE02.0-J-SAVD0.6102, P-NHE02.0-J-SAVD0.6104)
19 กันยายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง