ข้อมูลประกาศราคากลาง วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท สำหรับวิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
น.2 พร.(คพ)2/2561 ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 160 ต้น 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2มพย.คล.0009/2561 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 145 ชุด 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.3 นช.(บห.)64/2561 จัดซื้อเสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30X4.50 เมตร จำนวน 100 ต้น 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 คล(กส)9/2561 ลว.19 ม.ค.2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 30000 BTU/hr ชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 18000 BTU/hr ชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน 2 เครื่อง 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
พทน.กป.0066 จ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี 2561 บริเวณไลน์ฟิดเดอร์ 2 สถานีพนมทวนถึงบ้านตลาดเขต,บ้านรางหวาย,บ้านห้วยกรด 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
พทน.กป.0066 จ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี 2561 บริเวณไลน์ฟิดเดอร์ 2 บริเวณใต้ไลน์แรงสูงแยกดอนเสือ,ดอนมะขาม,ตอนตาเพชร,ตลุงใต้ 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
พทน.กป.0066
จ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี 2561 ไลน์ฟิดเดอร์ 6 สถานีพนมทวนถึงรางหวาย,บ้านเบญพาด,บ้านพังตรุ,บ้านรางสมอ,บ้านหนองหอย
19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2หคง.(กป.)37/2561 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ ตัดจ่ายหม้อแปลงบ้านนาออก 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2หคง.(กป.)68/2561 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ (รายปี) 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จ.ยล.(บห.)-004/61 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 120 ต้น 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2ศก.บห.183 ลว. 19 มค.2561 จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ ราคากลางเป็นเงิน 494,340.00 บาท คพ.14 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
น.2 พร.(คพ)125/2560 ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 100 ต้น งบผู้ใช้ไฟปี 2560 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
น.2พจ.(ปบ.)009/2561 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ตัน ทะเบียน 81-3704 พิจิตร
1.กระบอกคลัชล่าง 1 ตัว
2.น้ำมันเบรก 2 กระป๋อง
3.ค่าแรง 1 คัน
19 มกราคม 2561 รายละเอียด - ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
น.2พจ.(ปบ.)008/2561 จัดจ้างเปลี่ยนยางรถเครน 7.5 ตัน ทะเบียน 80-3578 พิจิตร
1.สลับหน้ายาง 2 เส้น
2.ยางบริสโตน 1,100/20 4 ชุด
3.น็อตล้อ 5 ชุด
4.ค่าแรงเปลี่ยนยาง 1 คัน
19 มกราคม 2561 รายละเอียด - ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2 กบษ.(ตบ.) /2561 ลว. 18 ม.ค.2561 จัดซื่อวัสดุสำนักงาน ผตบ.กบษ.ต.2 (5 รายการ)
1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
2.โพสอิท แฟ็กซ์
3.แฟ้มเสนอเซนต์
4.ลวดเสียบกระดาษ
5.น้ำยาลบคำผิด
19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 นม.(คพ.)340/18 ม.ค.2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบ คฟม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผคพ.กฟจ.นม. 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.2กล.(บห.)2672561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.1 กบบ(คพ) 0009/2561 ผคพ.กฟอ.กบินทร์บุรี ได้ตรวจสอบความต้องการของ พชง.สำหรับการใช้งาน งานก่อสร้างขยายเขตผู้ใช้ไฟ กับยอดคงเหลือพัสดุในคลัง ปรากฏว่า พัสดุมีไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน และเป็นงานเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้พอกับความต้องการ และ เพื่อป้องกันการร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.1 กบบ(คพ) 0008/2561 ผคพ.กฟอ.กบินทร์บุรี ได้ตรวจสอบความต้องการของ พชง.สำหรับการใช้งาน งานก่อสร้างขยายเขตผู้ใช้ไฟ กับยอดคงเหลือพัสดุในคลัง ปรากฏว่า พัสดุมีไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน และเป็นงานเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้พอกับความต้องการ และ เพื่อป้องกันการร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.2กปบ.(จฟ.1)548/2561 จัดจ้างทำป้ายผู้บริหาร สฟฟ.ดอ. 19 มกราคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -