ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.1กจบ.(บง)13/2562 T6600/T6800 Tally Genicom T6600/6800 Ribbon 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด -
ฉ1.กจบ.(บง.) 14/2562 ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตรยี่ห้อkisan รุ่น Newt0n v s/n16l 14-pg8696(ธนบัตรไทยรุ่นใหม่) ค่าบริการ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด -
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0029/2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0028/2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0027/2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ1.กจบ.(กฟส.)009/2562 ป้านทำเนียบผจก.แบบพลาสติ๊กใส 100/170 ซม. ป้ายผังผู้บริหารแบบพลาสติ๊กใส 60/80 ป้ายไวนิลกรอบลอย @ กุดจับ 160/180 ซม.ป้ายไวนิลกรอบลอย นโยบาย ผวก.100/200 ซม.ป้ายไวนิลกรอบลอย ผวก.100/80 ซม.ป้ายพลาสติ๊ก ทำเนียบ ผวก.40/80 ซม.ป้ายพลาสติ๊กใส การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาอำเภอกุดจับ 60/180 ซม. 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด -
ฉ.1 ลย.คพ.748/62 ลว. 8 ะ(ค 62 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนทดแทนเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(3) ให้ ผกส.กฟจ.เลย จำนวน 1 รายการ 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 ลย.คพ.748/62 ลว. 8 ะ(ค 62 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด -
น.3/นว.(คพ)005/2562 ขายมิเตอร์เก่า (ชำรุด) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 938 เครื่อง 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.๑ปข.(คพ.)036/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พัสดุสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 15 รายการ 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 ภว.(กป.) 541/2562 รายงานขอจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2562 หม้อแปลงในระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.ภว. จำนวน 149 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1. หม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 27 เครื่อง เครื่องละ 600 บาท 2. หม้อแปลง 3 เฟส จำนวน 122 เครื่อง เครื่องละ 1,100 บาท 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
บนบ.(กส.) 17/2562 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตงานนปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร 2 สฟฟ.บนบ.4 บริเวณไลน์ศาลเจ้าทองแดง 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
นธ.(บห.)1193/2562 จัดซื้อพัสดุ ลูกถ้วยแขวนแบบ 3 (แบบ 52-4) มอก. 354 สำหรับใช้งาน ขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย งบโครงการ โทร.073-532157 FAX.073-532308 EMALL:pathenee.cha@pea.co.th 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห.) 2950 ขยายเขตฯ นายช่วง ราชโยธา ม.10 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง, ขยายเขตฯ นายศิริชัย เพชรรักษ์ ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง วงเงินงบประมาณ 29,501.18 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.๑ปข.(คพ.) 035 /2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 62 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 1 รายการ 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1กจบ.(กฟส.)009/2562 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด -
นธ.(บห.)1192/2562 ซื้อจัดซื้อพัสดุ ซีที ใช้นอกอาคารเรโซ 33 เควี เรโช 10/5 เควี คลาส 0.5 สำหรับใช้งาน ขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด โทร.073-532157 FAX.073-532308 EMALL:pathenee.cha@pea.co.th 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-510/2562 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองก๊อก ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-215/2562 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ขข 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-011/2562 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาหม้อแปลงในเขตพื้นที่ กฟส.ขุขันธ์ และกฟย.ในสังกัด 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง