ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-52/2562 จัดซื้อ เสาคอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 102 ต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 รายละเอียด -
น.2พจ.(ปบ.)065/2562 ด้วย กฟจ.พจ./แผนก ผปบ.กฟจ.พจ. มีความประสงค์จะจัดซื้อ วัสดุด้านช่าง เพื่อนำไปใช้ในงานรับเสด็จ – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 เบรกเกอร์สำรอง 250A 3P 6 ชิ้น 2 เบรกเกอร์ 30A 2P ช้าง 15 ชิ้น 3 ปลั๊กกราวด์คู่ รุ่นใหม่ ช้าง 18 ชิ้น 4 หน้ากาก 6 ช่อง รุ่นใหม่ ช้าง 9 ชิ้น 5 บล็อกลอย 4X4 รุ่นใหม่ สีขาว ช้าง 10 ชิ้น 6 หางปลาสองชั้น 50 M8 27 ชิ้น 7 ตู้กันฝนสีเทา 10X12 ABCO 6 ชิ้น 8 ไฟล๊อตแลมป์ 220V LED สีเหลือง 6 ชิ้น 9 ไฟล๊อตแลมป์ 220V LED สีเขียว 5 ชิ้น 10 ไฟล๊อตแลมป์ 220V LED สีแดง 6 ชิ้น 11 ไฟล๊อตแลมป์ 220V LED สีน้ำเงิน 1 ชิ้น 12 กล่องเบรกเกอร์ ช้าง 15 ชิ้น 13 สายไฟ VCT 2X2.5 (100 เมตร) THAIUNION 3 ม้วน 14 เคเบิ้ลไทร์ 6 นิ้ว (สีดำ) 3 แพ็ค 15 สายไฟ THW 1X1.5 (50 เมตร) สีเหลือง PKS 6 ม้วน 16 ปลั๊กยางขาแบนตัวผู้ 13 ชิ้น 17 เทอร์มินอลบอร์ด 4 ช่อง 25A 14 ชิ้น 18 ปลั๊กยางขาแบนตัวผู้ 13 ชิ้น 19 กล่องพักสายไฟเหลี่ยม 5X5 (สีขาว) 16 ชิ้น 20 หางปลาสองชั้น 95 M8 20 ชิ้น 26 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ศก.(บห.)911ลว.20 มีค.2562 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ราคาที่ กฟฟ.จัดซื้อได้ ตามอนุมัติ คพ.53 ลว.14มีค.2562 26 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟอ.พพบ.(กส.)0352/2562ลว.25มี.ค.62 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรงงาน) งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางรัตนา พรหมลิขิตชัย หมู่ที่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หมายเลขงาน WBS. C-62-G-PPTCS.0017 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
พท.(บห) 019/2562 ลว. 22 มีนาคม 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ 1. รหัสพัสดุ 100-001-0001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 150 ต้น 2. รหัสพัสดุ 100-001-0002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 120 ต้น 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
อท.021/2562 ซื้อพัสดุขาดแคลน 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2พจ.(ปบ.)060/2562 ด้วย กฟจ.พจ./แผนก ผปบ.กฟจ.พจ. มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมา ติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M รอบคัน รถบรรทุก 2 ตัน ทะเบียน 81-0256 พจ. 1 คัน 2.ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M รอบคัน รถบรรทุก 4 ตัน ทะเบียน 81-7868 พจ. 1 คัน 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
พท.(บห) 022/2562 ลว. 25 มีนาคม 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 1. รหัสพัสดุ 100-004-0001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 ม. จำนวน 300 แผ่น 2. รหัสพัสดุ 100-011-0000 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 ม. จำนวน 100 ท่อน 3. รหัสพัสดุ 100-011-0004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 ม. จำนวน 200 ท่อน 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(มต)155/62ลว.21/03/62 ค่าจัดจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระประจำปี 2562 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1พส.(กป.)456/2562 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการชลประทานบ้านดงบังเหนือ ม.3 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ชม.2(บห.)(ซจ.)04/2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 214,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)019/2562 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนเพื่อใช้งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ
1 สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม จำนวน 3 กม.
25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ลพ.(บห.)(ซต.)052/2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ (C-61-A-LPNXX.1000) จำนวน 23 รายการ 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 คลล.(กป.)302/2562 งานคขก.บ้านป่าสน หมู่ 17 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร P-AEP02.1-B-KLND0.0006 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.1กฟอ.พพบ.(มต.)007/2562 จ้างเหมาสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระประจำปี 2562 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(กส.) 1860 ขยายเขตฯ กลุ่มบ้านนายเกริกเกียรติ ปราณีต, ขยายเขตฯ กลุ่มบ้านนายนรินทร์ รัตนานุกูล, ขยายเขตฯ นายเมธากุล ไชยวรรณ, ขยายเขตฯ นายจิตณรงค์ อ่อนทอง วงเงินงบประมาณ 30,797.81 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2สชข.(กป.)0506 จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 5 แผนงาน 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด -
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-50/2562 จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด -
ก.2พนท.(กส)142/2562 ลว. 11 มี.ค. 2562 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 51-6601 กทม. 24 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส)146/2562 ลว. 11 มี.ค. 2562 ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 93-4711 กทม. 24 มีนาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง