ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)003/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,861,265    บาท
ราคากลาง : 1,861,265    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590203160521615_สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590203160521568_ประกาศสอบราคาสายหุ้ม 95.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2559