ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล) 2532/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ Siemens รุ่น 7SJ531 ที่ชำรุดจำนวน ๖ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กันยายน 2559 ถึง 16 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 27 กันยายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : ๖,๐๒๙,๖๘๐.๐๕    บาท
ราคากลาง : ๖,๐๒๙,๖๘๐.๐๕    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๐๗๐    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ๖๐๒,๙๖๘    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0972411122           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590826113517959_ปปช07_7sj.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590826113903827_26081600.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 สิงหาคม 2559